Exportujte OFT do PNG přes .NET

.NET API pro vykreslení OFT do PNG na Windows, macOS a Linux bez použití Wordu nebo Outlooku

 

Pokud jste vývojář .NET, který chce přidat OFT do funkcí převodu PNG ve svých aplikacích, Aspose.Total for .NET API pro manipulaci s formátem souborů jsou tím způsobem vpřed. Pomocí Aspose.Cells for .NET můžete převést formát souboru OFT do HTML. Poté můžete pomocí Aspose.Words for .NET vykreslit HTML do PNG.

C# API pro převod OFT na PNG

  1. Otevřete soubor OFT pomocí třídy MailMessage
  2. Převeďte OFT na HTML pomocí metody Save
  3. Načtěte HTML pomocí třídy Document
  4. Uložte dokument do formátu PNG pomocí metody Save a nastavte Png jako SaveFormat

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.oft");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.png", SaveFormat.Png); 

Analyzujte soubor OFT přes .NET

Před převodem OFT na PNG, pokud se chcete ujistit, že převádíte správný e-mail, můžete načíst dokument OFT, analyzovat jej a podívat se na požadovanou vlastnost. Pomocí třídy MapiMessage třídy Aspose.Cells for .NET API, můžete získat informace o odesílateli a příjemcích. Můžete například zkontrolovat e-mail konkrétního odesílatele pro konverzi pomocí vlastnosti SenderName .

// instantiate MapiMessage to load an OFT file from disk
var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.oft");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}

Omezit úpravy dokumentů PNG prostřednictvím .NET

Při ukládání dokumentu z OFT do PNG může být nutné chránit výstupní dokument. Někdy může být nutné omezit možnost upravovat dokument a povolit s ním pouze určité akce. To může být užitečné, abyste zabránili jiným lidem upravovat citlivé a důvěrné informace ve vašem dokumentu. Aspose.Words for .NET API vám umožňuje ovládat způsob, jakým omezujete obsah pomocí ProtectionType parametr výčtu. Pomocí následujících řádků kódu můžete dokument nastavit tak, aby byl jen pro čtení.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.png", SaveFormat.Png);  

Prozkoumat možnosti konverzace OFT pomocí .NET

Převést OFTs na BMP (Soubor bitmapového obrázku)
Převést OFTs na DOC (Binární formát Microsoft Word)
Převést OFTs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést OFTs na DOCX (Dokument Word Office 2007+)
Převést OFTs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést OFTs na DOTM (Soubor šablony aplikace Microsoft Word 2007+)
Převést OFTs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést OFTs na EMF (Vylepšený formát metasouborů)
Převést OFTs na EPUB (Otevřete soubor elektronické knihy)
Převést OFTs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést OFTs na GIF (Grafický výměnný formát)
Převést OFTs na IMAGE (Soubory obrázků)
Převést OFTs na JPEG (Společná fotografická expertní skupina)
Převést OFTs na MD (Markdown Language)
Převést OFTs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést OFTs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést OFTs na PCL (Příkazový jazyk tiskárny)
Převést OFTs na PDF (Přenosný formát dokumentu)
Převést OFTs na PS (PostScriptový soubor)
Převést OFTs na RTF (Formát RTF)
Převést OFTs na SVG (Skalární vektorová grafika)
Převést OFTs na TIFF (Formát souboru označeného obrázku)
Převést OFTs na WORD (Formáty souborů WordProcessing)
Převést OFTs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést OFTs na XPS (Specifikace papíru XML)

Co je formát OFT

Formát souboru OFT je spojen s aplikací Microsoft Outlook a používá se k vytváření šablon e-mailových zpráv. OFT je zkratka pro Outlook Form Template. Jedná se o formát souboru, který uživatelům umožňuje navrhovat a ukládat předem naformátované e-mailové šablony se specifickým rozložením, formátováním a obsahem.

Soubory OFT se obvykle používají, když uživatelé chtějí vytvářet konzistentní a standardizované e-mailové zprávy pro opakující se úkoly. nebo běžná komunikace. Mohou obsahovat zástupné symboly pro proměnné, jako jsou jména příjemců nebo řádky předmětu, což usnadňuje přizpůsobení šablony pro jednotlivé příjemce.

Když je soubor OFT otevřen v aplikaci Microsoft Outlook, vytvoří se nová e-mailová zpráva na základě návrh šablony. Uživatelé si pak mohou přizpůsobit obsah, přidat nebo odebrat příjemce a provést nezbytné úpravy před odesláním e-mailu.

Soubory OFT jsou užitečné zejména pro firmy nebo jednotlivce, kteří často posílají podobné typy e-mailů, jako jsou bulletiny, oznámení nebo odpovědi na běžné dotazy. Použitím šablon OFT mohou uživatelé ušetřit čas a zajistit konzistenci ve své e-mailové komunikaci.

Je důležité si uvědomit, že soubory OFT lze otevírat a používat pouze v aplikaci Microsoft Outlook. Ostatní e-mailové klienty nebo aplikace nemusí podporovat tento formát souboru. Kromě toho, když sdílíte šablony OFT s ostatními, je nezbytné zajistit, aby používali Microsoft Outlook ke správnému využití šablony.

Co je formát PNG

PNG (Portable Network Graphics) je široce používaný formát rastrových grafických souborů, který byl navržen jako náhrada za starší formát GIF (Graphics Interchange Format). Na rozdíl od GIF, který má omezenou paletu barev a podporuje pouze indexované barvy, PNG podporuje obrázky ve skutečných barvách a ve stupních šedi s bohatou barevnou hloubkou.

Formát PNG využívá bezztrátovou kompresi, což znamená, že může zmenšit velikost souboru bez obětovat kvalitu obrazu. Díky tomu je vhodný pro ukládání grafiky, která vyžaduje vysoké detaily a čistotu, jako jsou fotografie, ilustrace a loga. Soubory PNG se na webu často používají pro obrázky, které vyžadují průhlednost, protože PNG podporuje průhlednost alfa kanálu, což umožňuje hladké prolnutí obrázků na různá pozadí.

Jednou z výhod PNG je, že podporuje prokládané i neprokládané obrázky. Prokládané soubory PNG se načítají postupně a před progresivním vykreslováním detailů s vyšším rozlišením zobrazí verzi obrázku v nízkém rozlišení. Tato funkce je užitečná zejména pro velké obrázky nebo pomalá připojení k internetu, protože poskytuje lepší uživatelský dojem zobrazením náhledu při načítání obrázku.

Soubory PNG lze vytvářet a upravovat pomocí různých grafických programů, jako je Adobe Photoshop, GIMP a Paint.NET. Jsou široce podporovány moderními webovými prohlížeči, prohlížeči obrázků a nástroji pro úpravy v různých operačních systémech.