C# API pro vykreslení TEX do MD

Export souboru TEX do MD přes C# bez použití Microsoft® Excel nebo Adobe® Acrobat Reader

 

Pomocí Aspose.Total for .NET můžete snadno převést soubor TEX na MD v jakékoli aplikaci .NET, C#, ASP.NET a VB.NET. Za prvé, pomocí Aspose.PDF for .NET můžete exportovat TEX do XLSX. Poté můžete pomocí rozhraní Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API převést XLSX na MD.

.NET API pro převod TEX na MD

  1. Otevřete soubor TEX pomocí třídy Document
  2. Převeďte TEX na XLSX pomocí metody Save
  3. Načtěte dokument XLSX pomocí třídy Workbook
  4. Uložte dokument do formátu MD pomocí metody Save a nastavte Md jako SaveFormat

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Převést chráněné TEX na MD přes C#

Pokud je váš dokument TEX chráněn heslem, nemůžete jej bez hesla převést na MD. Pomocí API můžete nejprve otevřít chráněný dokument pomocí platného hesla a poté jej převést. Chcete-li otevřít zašifrovaný soubor, můžete inicializovat novou instanci třídy Document a předat název souboru a heslo jako argumenty.

Převést soubor TEX na MD s vodoznakem přes C#

Při převodu souboru TEX na MD můžete také přidat vodoznak do výstupního formátu souboru MD. Chcete-li přidat vodoznak, můžete vytvořit nový objekt Workbook a otevřít převedený dokument XLSX, vybrat Worksheet přes jeho index, vytvořit Shape a použít jeho funkci AddTextEffect. Poté můžete uložit dokument XLSX jako MD s vodoznakem.