Převést soubor TEX na WMZ přes C#

Export TEX do WMZ v rámci aplikací .NET bez použití Adobe® Acrobat Reader nebo jiných aplikací třetích stran

 

Pomocí Aspose.Total for .NET můžete snadno exportovat TEX do obrazu WMZ v jakékoli aplikaci .NET ve dvou jednoduchých krocích. Za prvé, pomocí Aspose.PDF for .NET můžete exportovat TEX do JPEG. Poté pomocí rozhraní API pro zpracování obrazu Aspose.Imaging for .NET můžete převést JPEG na WMZ.

Převeďte soubor TEX na WMZ přes .NET

  1. Otevřete soubor TEX pomocí třídy Document
  2. Inicializujte objekt třídy JpegDevice a vykreslete TEX do JPEG pomocí Process metoda
  3. Načtěte soubor JPEG pomocí třídy Image
  4. Uložte dokument do formátu WMZ pomocí metody Save

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Převést soubor TEX na WMZ v jediném souboru přes C#

Pomocí rozhraní API můžete také převést soubor TEX na WMZ na jeden soubor obrázku. Chcete-li převést všechny stránky, můžete nejprve vykreslit svůj dokument TEX do jednoho souboru TIFF a poté můžete soubor TIFF exportovat do WMZ. Vstupní soubor můžete otevřít pomocí třídy Document a vytvořit objekty Resolution, TiffSettings a TIFF. Jeden obrázek TIFF můžete získat pomocí metody TiffDevice metody TiffDevice třídy. Nakonec můžete načíst soubor TIFF pomocí třídy Image a uložte jej do formátu WMZ pomocí metody Save .

Převést a otočit soubor TEX na WMZ přes C#

Pomocí API můžete také otočit výstupní obrázek WMZ podle svých potřeb. Metodu Image.RotateFlip lze použít k otočení obrázku o 90/180/270 stupňů a převrácení obrázku vodorovně nebo svisle. Můžete určit typ otočení a převrácení, které se má použít na obrázek. Chcete-li obrázek otočit a převrátit, můžete načíst převedený obrázek JPEG pomocí tovární metody vystavené třídou Image a zavolat obrázek .Metoda RotateFlip při specifikaci příslušného RotateFlipType .

Prozkoumat možnosti konverzace TEX pomocí .NET

Převést TEXs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést TEXs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést TEXs na DOTM (Soubor šablony aplikace Microsoft Word 2007+)
Převést TEXs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést TEXs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést TEXs na GIF (Grafický výměnný formát)
Převést TEXs na MARKDOWN (Lehký značkovací jazyk)
Převést TEXs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést TEXs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést TEXs na PCL (Příkazový jazyk tiskárny)
Převést TEXs na PS (PostScriptový soubor)
Převést TEXs na RTF (Formát RTF)
Převést TEXs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést TEXs na XAMLFLOW (Power Automate od Microsoftu)
Převést TEXs na ODP (Formát prezentace OpenDocument)
Převést TEXs na OTP (Standardní formát OpenDocument)
Převést TEXs na POT (Soubory šablon aplikace Microsoft PowerPoint)
Převést TEXs na POTM (Soubor šablony Microsoft PowerPoint)
Převést TEXs na POTX (Prezentace šablony Microsoft PowerPoint)
Převést TEXs na POWERPOINT (Prezentační soubory)
Převést TEXs na PPS (Prezentace PowerPoint)
Převést TEXs na PPSM (Prezentace s podporou maker)
Převést TEXs na PPSX (Prezentace PowerPoint)
Převést TEXs na PPT (Prezentace v Powerpointu)
Převést TEXs na PPTM (Soubor prezentace s podporou maker)
Převést TEXs na SWF (Film Shockwave Flash)
Převést TEXs na APNG (Animovaná přenosná síťová grafika)
Převést TEXs na CSV (Hodnoty oddělené čárkami)
Převést TEXs na DICOM (Digitální zobrazování a komunikace v medicíně)
Převést TEXs na DIF (Formát výměny dat)
Převést TEXs na DXF (Formát výměny výkresů Autodesk)
Převést TEXs na EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Převést TEXs na EXCEL (Formáty tabulkových souborů)
Převést TEXs na FODS (OpenDocument Flat XML tabulka)
Převést TEXs na IMAGE (Soubory obrázků)
Převést TEXs na JPEG2000 (Obrazový formát J2K)
Převést TEXs na MD (Markdown Language)
Převést TEXs na ODS (Tabulka OpenDocument)

Co je formát TEX

Soubor TEX je prostý textový soubor, který obsahuje zdrojový kód dokumentu napsaného v LaTeXu, sazebním systému běžně používaném pro vytváření profesionálně vyhlížejících dokumentů. LaTeX je široce používán v akademických časopisech a pro sazbu knih.

Soubory TEX jsou obvykle uloženy ve stejném adresáři jako dokument LaTeX a mají příponu .tex. Ačkoli je lze otevřít a upravit pomocí libovolného textového editoru, obvykle se zpracovávají a kompilují pomocí specializovaných editorů LaTeX, jako je TeXnicCenter nebo Texmaker. Během procesu kompilace je soubor TEX transformován do formátu PDF nebo DVI. Výsledný soubor lze poté zobrazit pomocí odpovídající prohlížecí aplikace, jako je Adobe Reader pro PDF nebo Yap pro DVI.

Soubor TEX slouží jako vstup pro sázecí stroj LaTeX. Obsahuje instrukce a příkazy, které definují strukturu dokumentu, formátování, matematické rovnice, bibliografické odkazy a další prvky. Soubory TEX jsou psány jako prostý text, což uživatelům umožňuje používat jakýkoli textový editor k úpravě zdrojového kódu a provádění změn v rozvržení a obsahu dokumentu.

Zkompilováním souboru TEX uživatelé vygenerují konečný výstupní soubor ve formátu čitelný a tisknutelný formát, buď jako soubor PDF nebo DVI, v závislosti na jejich preferencích a požadavcích. To usnadňuje distribuci a sdílení profesionálních dokumentů vytvořených pomocí LaTeXu.

Co je formát WMZ

Microsoft Works je software pro zpracování textu, který byl vydán společností Microsoft v roce 1987. Byl součástí sady Microsoft Works Suite, která zahrnovala další nástroje produktivity, jako je tabulkový procesor, databázový software a kalendářová aplikace. Primárním cílem Microsoft Works bylo poskytnout cenově dostupnější možnost pro domácí uživatele a uživatele v malých firmách, kteří nevyžadovali rozsáhlé funkce Microsoft Word.

Textový procesor Works, jedna ze součástí Microsoft Works, umožňoval uživatelům vytvářet a upravovat dokumenty. Ve srovnání s Microsoft Word měl zjednodušené rozhraní, což příležitostným uživatelům usnadnilo navigaci a používání softwaru. Chyběly mu však některé pokročilé funkce a možnosti aplikace Microsoft Word.

Formát souboru WPS je nativní formát souboru pro textový procesor Microsoft Works. Soubory WPS jsou založeny na formátu RTF (Rich Text Format), což je široce podporovaný formát souborů pro textové dokumenty. Soubory WPS však nemusí podporovat všechny funkce dostupné v RTF a při otevření v jiném textovém editoru, jako je Microsoft Word, mohou být některé prvky formátování ztraceny nebo se nemusí zobrazovat správně.

Navzdory ukončení funkce Works Suite v roce 2007, Microsoft Word stále poskytuje podporu pro otevírání a úpravy souborů WPS. Uživatelé mohou otevřít soubor WPS v aplikaci Microsoft Word a uložit jej v jiném formátu pro lepší kompatibilitu s jinými programy pro zpracování textu.

Soubory WPS mohou obsahovat různé prvky, včetně textu, obrázků, tabulek a základních možností formátování. Uživatelé mají navíc možnost chránit soubory WPS heslem, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a omezen přístup na oprávněné osoby.