C# API pro převod WORD na DIF

Export WORD do DIF přes C# bez použití Microsoft® Word nebo Microsoft® Excel

 

Pomocí Aspose.Total for .NET můžete zahrnout funkci převodu WORD na DIF v jakékoli aplikaci .NET, C#, ASP.NET a VB.NET v dva jednoduché kroky. Za prvé, pomocí Aspose.Words for .NET můžete exportovat WORD do HTML. Poté můžete pomocí rozhraní Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API převést HTML na DIF.

.NET API pro převod WORD do DIF

  1. Otevřete soubor WORD pomocí třídy Document
  2. Převeďte WORD do HTML pomocí metody Save
  3. Načtěte dokument HTML pomocí třídy Workbook
  4. Uložte dokument do formátu DIF pomocí metody Save a nastavte „DIF“ jako SaveFormat

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Načíst dokument WORD ze streamu přes C#

Aspose.Words for .NET vám také umožňuje načíst dokument WORD prostřednictvím streamu. Chcete-li otevřít dokument ze streamu, jednoduše předejte objekt streamu, který obsahuje dokument, do konstruktoru Document . Následující příklad kódu ukazuje, jak otevřít dokument ze streamu:

Přidejte uživatelské vlastnosti do souboru DIF přes C#

Při převodu WORD na DIF vám Aspose.Cells for .NET umožňuje přidávat do dokumentů DIF vlastní vlastnosti. Chcete-li přidat vlastní vlastnost, můžete použít metodu Add pro CustomDocumentPropertyCollection třídy. Metoda Add přidá vlastnost do souboru aplikace Excel a vrátí odkaz na novou vlastnost dokumentu jako [Aspose.Cells.Properties.DocumentProperty]( https://reference.aspose.com/cells/net/aspose.cells.properties /documentproperty) objekt.