Převést soubor XPS na EMZ přes C#

Export XPS do EMZ v rámci aplikací .NET bez použití Adobe® Acrobat Reader nebo jiných aplikací třetích stran

 

Pomocí Aspose.Total for .NET můžete snadno exportovat XPS do obrazu EMZ v jakékoli aplikaci .NET ve dvou jednoduchých krocích. Za prvé, pomocí Aspose.PDF for .NET můžete exportovat XPS do JPEG. Poté pomocí rozhraní API pro zpracování obrazu Aspose.Imaging for .NET můžete převést JPEG na EMZ.

Převeďte soubor XPS na EMZ přes .NET

  1. Otevřete soubor XPS pomocí třídy Document
  2. Inicializujte objekt třídy JpegDevice a vykreslete XPS do JPEG pomocí Process metoda
  3. Načtěte soubor JPEG pomocí třídy Image
  4. Uložte dokument do formátu EMZ pomocí metody Save

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Převést soubor XPS na EMZ v jediném souboru přes C#

Pomocí rozhraní API můžete také převést soubor XPS na EMZ na jeden soubor obrázku. Chcete-li převést všechny stránky, můžete nejprve vykreslit svůj dokument XPS do jednoho souboru TIFF a poté můžete soubor TIFF exportovat do EMZ. Vstupní soubor můžete otevřít pomocí třídy Document a vytvořit objekty Resolution, TiffSettings a TIFF. Jeden obrázek TIFF můžete získat pomocí metody TiffDevice metody TiffDevice třídy. Nakonec můžete načíst soubor TIFF pomocí třídy Image a uložte jej do formátu EMZ pomocí metody Save .

Převést a otočit soubor XPS na EMZ přes C#

Pomocí API můžete také otočit výstupní obrázek EMZ podle svých potřeb. Metodu Image.RotateFlip lze použít k otočení obrázku o 90/180/270 stupňů a převrácení obrázku vodorovně nebo svisle. Můžete určit typ otočení a převrácení, které se má použít na obrázek. Chcete-li obrázek otočit a převrátit, můžete načíst převedený obrázek JPEG pomocí tovární metody vystavené třídou Image a zavolat obrázek .Metoda RotateFlip při specifikaci příslušného RotateFlipType .

Prozkoumat možnosti konverzace XPS pomocí .NET

Převést XPSs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést XPSs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést XPSs na DOTM (Soubor šablony aplikace Microsoft Word 2007+)
Převést XPSs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést XPSs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést XPSs na GIF (Grafický výměnný formát)
Převést XPSs na MARKDOWN (Lehký značkovací jazyk)
Převést XPSs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést XPSs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést XPSs na PCL (Příkazový jazyk tiskárny)
Převést XPSs na PS (PostScriptový soubor)
Převést XPSs na RTF (Formát RTF)
Převést XPSs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést XPSs na XAMLFLOW (Power Automate od Microsoftu)
Převést XPSs na ODP (Formát prezentace OpenDocument)
Převést XPSs na OTP (Standardní formát OpenDocument)
Převést XPSs na POT (Soubory šablon aplikace Microsoft PowerPoint)
Převést XPSs na POTM (Soubor šablony Microsoft PowerPoint)
Převést XPSs na POTX (Prezentace šablony Microsoft PowerPoint)
Převést XPSs na POWERPOINT (Prezentační soubory)
Převést XPSs na PPS (Prezentace PowerPoint)
Převést XPSs na PPSM (Prezentace s podporou maker)
Převést XPSs na PPSX (Prezentace PowerPoint)
Převést XPSs na PPT (Prezentace v Powerpointu)
Převést XPSs na PPTM (Soubor prezentace s podporou maker)
Převést XPSs na SWF (Film Shockwave Flash)
Převést XPSs na APNG (Animovaná přenosná síťová grafika)
Převést XPSs na CSV (Hodnoty oddělené čárkami)
Převést XPSs na DICOM (Digitální zobrazování a komunikace v medicíně)
Převést XPSs na DIF (Formát výměny dat)
Převést XPSs na DXF (Formát výměny výkresů Autodesk)
Převést XPSs na EXCEL (Formáty tabulkových souborů)
Převést XPSs na FODS (OpenDocument Flat XML tabulka)
Převést XPSs na JPEG2000 (Obrazový formát J2K)
Převést XPSs na JPEG2000 (Obrazový formát J2K)
Převést XPSs na MD (Markdown Language)
Převést XPSs na ODS (Tabulka OpenDocument)
Převést XPSs na PSD (Dokument Photoshopu)

Co je formát XPS

XPS, zkratka pro XML Paper Specification, je formát souboru vytvořený společností Microsoft, který představuje dokumenty s pevným rozložením. Soubory XPS obsahují obsah a nastavení tisku dokumentu, takže jsou vhodné pro zachování rozvržení a vzhledu dokumentu na různých zařízeních a platformách.

Formát XPS je založen na XML (eXtensible Markup Language), a široce používaný značkovací jazyk pro reprezentaci strukturovaných dat. Soubory XPS zapouzdřují obsah dokumentu, jako je text, obrázky, vektorová grafika a anotace, do strukturovaného formátu XML. To umožňuje snadnou interpretaci a vykreslování vizuálních prvků dokumentu.

Soubory XPS jsou koncepčně podobné souborům PDF (Portable Document Format) v tom, že oba mají za cíl poskytovat spolehlivý způsob prezentace a sdílení dokumentů při zachování jejich formátování. a rozložení. Soubory PDF však získaly širší podporu napříč různými softwarovými aplikacemi a hardwarovými zařízeními, díky čemuž jsou široce přijímané a kompatibilnější.

Pro prohlížení souborů XPS a práci s nimi poskytuje společnost Microsoft prohlížeč XPS jako součást operačního systému Windows. . Různé aplikace a nástroje třetích stran také nabízejí podporu pro otevírání, vytváření a konverzi souborů XPS. Ve srovnání s PDF však může být rozsah softwaru a hardwaru podporujícího formát XPS omezenější.

Co je formát EMZ

Formát souboru EMZ je komprimovaný formát souboru primárně spojený s aplikacemi Microsoft Office, jako jsou Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Používá se k ukládání grafiky rozšířeného metasouboru (EMF), která byla komprimována pomocí algoritmu komprese ZIP.

Soubory EMZ obsahují grafická data ve formě vektorových obrázků, což znamená, že je lze škálovat bez ztráty kvalitní. Tyto soubory se obvykle vytvářejí, když je soubor EMF komprimován, aby se zmenšila jeho velikost pro efektivnější ukládání a přenos. Proces komprese pomáhá optimalizovat velikost souboru při zachování původní kvality obrazu.

Chcete-li otevřít soubor EMZ, musíte jej nejprve dekomprimovat pomocí kompatibilního softwaru schopného extrahovat soubory z archivů ZIP. Po dekomprimaci je výsledným souborem soubor EMF, který lze otevřít a upravit pomocí aplikací podporujících grafiku EMF, jako jsou aplikace Microsoft Office nebo jiný software, který zpracovává vektorové obrázky.

Soubory EMZ se běžně používají ve scénářích, kdy je třeba vektorovou grafiku vložit do dokumentů Office nebo při sdílení grafického obsahu, který vyžaduje menší velikosti souborů. Komprimací grafiky EMF do formátu EMZ se snižuje celková velikost souboru, což usnadňuje ukládání, sdílení a přenos grafického obsahu.

Je důležité si uvědomit, že soubory EMZ jsou specifické pro aplikace Microsoft Office a nemusí být přímo kompatibilní s jiným grafickým softwarem. Mnoho programů pro úpravu a prohlížení obrázků však dokáže převést soubory EMZ do jiných standardních obrazových formátů pro širší kompatibilitu.