Převést soubor XPS na JPEG2000 přes C#

Export XPS do JPEG2000 v rámci aplikací .NET bez použití Adobe® Acrobat Reader nebo jiných aplikací třetích stran

 

Pomocí Aspose.Total for .NET můžete snadno exportovat XPS do obrazu JPEG2000 v jakékoli aplikaci .NET ve dvou jednoduchých krocích. Za prvé, pomocí Aspose.PDF for .NET můžete exportovat XPS do JPEG. Poté pomocí rozhraní API pro zpracování obrazu Aspose.Imaging for .NET můžete převést JPEG na JPEG2000.

Převeďte soubor XPS na JPEG2000 přes .NET

  1. Otevřete soubor XPS pomocí třídy Document
  2. Inicializujte objekt třídy JpegDevice a vykreslete XPS do JPEG pomocí Process metoda
  3. Načtěte soubor JPEG pomocí třídy Image
  4. Uložte dokument do formátu JPEG2000 pomocí metody Save

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Převést soubor XPS na JPEG2000 v jediném souboru přes C#

Pomocí rozhraní API můžete také převést soubor XPS na JPEG2000 na jeden soubor obrázku. Chcete-li převést všechny stránky, můžete nejprve vykreslit svůj dokument XPS do jednoho souboru TIFF a poté můžete soubor TIFF exportovat do JPEG2000. Vstupní soubor můžete otevřít pomocí třídy Document a vytvořit objekty Resolution, TiffSettings a TIFF. Jeden obrázek TIFF můžete získat pomocí metody TiffDevice metody TiffDevice třídy. Nakonec můžete načíst soubor TIFF pomocí třídy Image a uložte jej do formátu JPEG2000 pomocí metody Save .

Převést a otočit soubor XPS na JPEG2000 přes C#

Pomocí API můžete také otočit výstupní obrázek JPEG2000 podle svých potřeb. Metodu Image.RotateFlip lze použít k otočení obrázku o 90/180/270 stupňů a převrácení obrázku vodorovně nebo svisle. Můžete určit typ otočení a převrácení, které se má použít na obrázek. Chcete-li obrázek otočit a převrátit, můžete načíst převedený obrázek JPEG pomocí tovární metody vystavené třídou Image a zavolat obrázek .Metoda RotateFlip při specifikaci příslušného RotateFlipType .

Prozkoumat možnosti konverzace XPS pomocí .NET

Převést XPSs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést XPSs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést XPSs na DOTM (Soubor šablony aplikace Microsoft Word 2007+)
Převést XPSs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést XPSs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést XPSs na GIF (Grafický výměnný formát)
Převést XPSs na MARKDOWN (Lehký značkovací jazyk)
Převést XPSs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést XPSs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést XPSs na PCL (Příkazový jazyk tiskárny)
Převést XPSs na PS (PostScriptový soubor)
Převést XPSs na RTF (Formát RTF)
Převést XPSs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést XPSs na XAMLFLOW (Power Automate od Microsoftu)
Převést XPSs na ODP (Formát prezentace OpenDocument)
Převést XPSs na OTP (Standardní formát OpenDocument)
Převést XPSs na POT (Soubory šablon aplikace Microsoft PowerPoint)
Převést XPSs na POTM (Soubor šablony Microsoft PowerPoint)
Převést XPSs na POTX (Prezentace šablony Microsoft PowerPoint)
Převést XPSs na POWERPOINT (Prezentační soubory)
Převést XPSs na PPS (Prezentace PowerPoint)
Převést XPSs na PPSM (Prezentace s podporou maker)
Převést XPSs na PPSX (Prezentace PowerPoint)
Převést XPSs na PPT (Prezentace v Powerpointu)
Převést XPSs na PPTM (Soubor prezentace s podporou maker)
Převést XPSs na SWF (Film Shockwave Flash)
Převést XPSs na APNG (Animovaná přenosná síťová grafika)
Převést XPSs na CSV (Hodnoty oddělené čárkami)
Převést XPSs na DICOM (Digitální zobrazování a komunikace v medicíně)
Převést XPSs na DIF (Formát výměny dat)
Převést XPSs na DXF (Formát výměny výkresů Autodesk)
Převést XPSs na EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Převést XPSs na EXCEL (Formáty tabulkových souborů)
Převést XPSs na FODS (OpenDocument Flat XML tabulka)
Převést XPSs na JPEG2000 (Obrazový formát J2K)
Převést XPSs na MD (Markdown Language)
Převést XPSs na ODS (Tabulka OpenDocument)
Převést XPSs na PSD (Dokument Photoshopu)

Co je formát XPS

XPS, zkratka pro XML Paper Specification, je formát souboru vytvořený společností Microsoft, který představuje dokumenty s pevným rozložením. Soubory XPS obsahují obsah a nastavení tisku dokumentu, takže jsou vhodné pro zachování rozvržení a vzhledu dokumentu na různých zařízeních a platformách.

Formát XPS je založen na XML (eXtensible Markup Language), a široce používaný značkovací jazyk pro reprezentaci strukturovaných dat. Soubory XPS zapouzdřují obsah dokumentu, jako je text, obrázky, vektorová grafika a anotace, do strukturovaného formátu XML. To umožňuje snadnou interpretaci a vykreslování vizuálních prvků dokumentu.

Soubory XPS jsou koncepčně podobné souborům PDF (Portable Document Format) v tom, že oba mají za cíl poskytovat spolehlivý způsob prezentace a sdílení dokumentů při zachování jejich formátování. a rozložení. Soubory PDF však získaly širší podporu napříč různými softwarovými aplikacemi a hardwarovými zařízeními, díky čemuž jsou široce přijímané a kompatibilnější.

Pro prohlížení souborů XPS a práci s nimi poskytuje společnost Microsoft prohlížeč XPS jako součást operačního systému Windows. . Různé aplikace a nástroje třetích stran také nabízejí podporu pro otevírání, vytváření a konverzi souborů XPS. Ve srovnání s PDF však může být rozsah softwaru a hardwaru podporujícího formát XPS omezenější.

Co je formát JPEG2000

JPEG2000 je pokročilý formát souborů vyvinutý společností Joint Photographic Experts Group (JPEG) jako rozšíření oblíbeného obrazového formátu JPEG. Byl navržen tak, aby poskytoval vynikající kvalitu obrazu a účinnou kompresi ve srovnání s jinými formáty dostupnými v té době. JPEG2000 obsahuje několik klíčových funkcí, které přispívají k jeho výhodám v různých aplikacích.

Jednou pozoruhodnou vlastností JPEG2000 je využití komprese založené na vlnkách. Na rozdíl od diskrétní kosinové transformace (DCT) používané v tradičním JPEG umožňuje komprese založená na vlnkách efektivnější kompresní poměry při zachování vyšší kvality obrazu. Díky tomu je JPEG2000 zvláště vhodný pro aplikace, které vyžadují vysokou kompresi a vynikající věrnost obrazu, jako je lékařské zobrazování, digitální kino a satelitní snímky.

Významnou výhodou JPEG2000 je jeho podpora bezztrátové komprese. Bezeztrátová komprese umožňuje zmenšení velikosti souboru bez obětování jakýchkoli původních obrazových dat. To je zásadní v aplikacích, kde je ochrana dat zásadní, včetně archivace a ukládání kritických obrázků nebo dokumentů. Schopnost bezztrátové komprese JPEG2000 zajišťuje, že během procesu komprese nedojde ke ztrátě dat a zachovává integritu původního obrázku.

JPEG2000 je také škálovatelný, což znamená, že umožňuje vytvářet více verzí stejného obrázku s různými úrovně detailů. Tato funkce škálovatelnosti umožňuje generování obrázků v různých rozlišeních nebo úrovních kvality z jednoho komprimovaného souboru a nabízí flexibilitu v různých scénářích. Například to může být užitečné v aplikacích, kde je potřeba dodávat obrázky na různých úrovních detailů na základě dostupné šířky pásma nebo možností zobrazení.