Vykreslit XPS na XAML přes .NET

.NET API pro export XPS do XAML na Windows, macOS a Linux bez použití Microsoft® PowerPoint

 

Pomocí balíčku výkonných rozhraní API pro automatizaci formátů souborů Aspose.Total for .NET můžete snadno vykreslit XPS na XAML ve dvou jednoduchých krocích. Pomocí rozhraní API pro zpracování PDF Aspose.PDF for .NET můžete převést formát souboru XPS na PPTX. Poté můžete pomocí rozhraní Presentation Processing API Aspose.Slides for .NET převést PPTX na XAML.

.NET API pro převod XPS na XAML

  1. Otevřete soubor XPS pomocí třídy Document
  2. Převeďte XPS na PPTX pomocí metody Save
  3. Načtěte soubor PPTX pomocí třídy Presentation
  4. Uložte dokument do formátu XAML pomocí metody Save a nastavte Xaml jako SaveFormat

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .


Document document = new Document("input.xps");
 
document.Save("PptxOutput.pptx", SaveFormat.Pptx); 

Presentation presentation = new Presentation("PptxOutput.pptx");

presentation.Save("output.xaml", SaveFormat.Xaml);   

Získejte metadata XMP ze souboru XPS přes .NET

Při převodu XPS na XAML možná budete potřebovat další informace o metadatech XMP, abyste upřednostnili proces dávkové konverze. Můžete například získat a seřadit své převodní dokumenty podle data vytvoření a podle toho je zpracovat. Aspose.PDF for .NET umožňuje přístup k metadatům XMP souboru XPS. Chcete-li získat metadata souboru XPS, můžete vytvořit objekt Document a otevřít vstupní soubor XPS. Poté můžete získat metadata souboru pomocí vlastnosti Metadata .


Document doc = new Document("input.xps");

Console.WriteLine(doc.Metadata["xmp:CreateDate"]);
Console.WriteLine(doc.Metadata["xmp:Nickname"]);
Console.WriteLine(doc.Metadata["xmp:CustomProperty"]);

Vytvořte soubor XAML pouze pro čtení přes .NET

Pomocí Aspose.Slides for .NET API můžete dále vylepšit funkce své konverzní aplikace. Jednou z funkcí může být vytvoření výstupního souboru pouze pro čtení pro zvýšení bezpečnosti. Rozhraní API vám umožňuje nastavit soubor XAML pouze pro čtení, což znamená, že uživatelé (po otevření prezentace) uvidí doporučení pouze pro čtení.


Presentation presentation = new Presentation("PptxOutput.pptx");

presentation.ProtectionManager.ReadOnlyRecommended = true;

presentation.Save("output.xaml", SaveFormat.Xaml);     

Prozkoumat možnosti konverzace XPS pomocí .NET

Převést XPSs na DOCM (Soubor Marco aplikace Microsoft Word 2007)
Převést XPSs na DOT (Soubory šablon aplikace Microsoft Word)
Převést XPSs na DOTM (Soubor šablony aplikace Microsoft Word 2007+)
Převést XPSs na DOTX (Soubor šablony aplikace Microsoft Word)
Převést XPSs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést XPSs na GIF (Grafický výměnný formát)
Převést XPSs na MARKDOWN (Lehký značkovací jazyk)
Převést XPSs na ODT (Formát textového souboru OpenDocument)
Převést XPSs na OTT (Šablona OpenDocument)
Převést XPSs na PCL (Příkazový jazyk tiskárny)
Převést XPSs na PS (PostScriptový soubor)
Převést XPSs na RTF (Formát RTF)
Převést XPSs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Převést XPSs na XAMLFLOW (Power Automate od Microsoftu)
Převést XPSs na ODP (Formát prezentace OpenDocument)
Převést XPSs na OTP (Standardní formát OpenDocument)
Převést XPSs na POT (Soubory šablon aplikace Microsoft PowerPoint)
Převést XPSs na POTM (Soubor šablony Microsoft PowerPoint)
Převést XPSs na POTX (Prezentace šablony Microsoft PowerPoint)
Převést XPSs na POWERPOINT (Prezentační soubory)
Převést XPSs na PPS (Prezentace PowerPoint)
Převést XPSs na PPSM (Prezentace s podporou maker)
Převést XPSs na PPSX (Prezentace PowerPoint)
Převést XPSs na PPT (Prezentace v Powerpointu)
Převést XPSs na PPTM (Soubor prezentace s podporou maker)
Převést XPSs na SWF (Film Shockwave Flash)
Převést XPSs na APNG (Animovaná přenosná síťová grafika)
Převést XPSs na CSV (Hodnoty oddělené čárkami)
Převést XPSs na DICOM (Digitální zobrazování a komunikace v medicíně)
Převést XPSs na DIF (Formát výměny dat)
Převést XPSs na DXF (Formát výměny výkresů Autodesk)
Převést XPSs na EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Převést XPSs na EXCEL (Formáty tabulkových souborů)
Převést XPSs na FODS (OpenDocument Flat XML tabulka)
Převést XPSs na JPEG2000 (Obrazový formát J2K)
Převést XPSs na JPEG2000 (Obrazový formát J2K)
Převést XPSs na MD (Markdown Language)
Převést XPSs na ODS (Tabulka OpenDocument)
Převést XPSs na PSD (Dokument Photoshopu)

Co je formát XPS

XPS, zkratka pro XML Paper Specification, je formát souboru vytvořený společností Microsoft, který představuje dokumenty s pevným rozložením. Soubory XPS obsahují obsah a nastavení tisku dokumentu, takže jsou vhodné pro zachování rozvržení a vzhledu dokumentu na různých zařízeních a platformách.

Formát XPS je založen na XML (eXtensible Markup Language), a široce používaný značkovací jazyk pro reprezentaci strukturovaných dat. Soubory XPS zapouzdřují obsah dokumentu, jako je text, obrázky, vektorová grafika a anotace, do strukturovaného formátu XML. To umožňuje snadnou interpretaci a vykreslování vizuálních prvků dokumentu.

Soubory XPS jsou koncepčně podobné souborům PDF (Portable Document Format) v tom, že oba mají za cíl poskytovat spolehlivý způsob prezentace a sdílení dokumentů při zachování jejich formátování. a rozložení. Soubory PDF však získaly širší podporu napříč různými softwarovými aplikacemi a hardwarovými zařízeními, díky čemuž jsou široce přijímané a kompatibilnější.

Pro prohlížení souborů XPS a práci s nimi poskytuje společnost Microsoft prohlížeč XPS jako součást operačního systému Windows. . Různé aplikace a nástroje třetích stran také nabízejí podporu pro otevírání, vytváření a konverzi souborů XPS. Ve srovnání s PDF však může být rozsah softwaru a hardwaru podporujícího formát XPS omezenější.

Co je formát XAML

XAML (Extensible Application Markup Language) je jazyk založený na XML vyvinutý společností Microsoft pro inicializaci objektů a definování strukturovaných hodnot. Je široce používán v technologii WPF (Windows Presentation Foundation) společnosti Microsoft pro navrhování a vytváření pokročilých uživatelských rozhraní.

S XAML je možné vytvářet širokou škálu objektů, včetně prvků uživatelského rozhraní, jako jsou tlačítka, text krabice a mediální prvky. Pomocí XAML lze navíc definovat i objekty neuživatelského rozhraní, jako jsou štětce a geometrie.

XAML je obvykle zkompilován do binárního formátu, který lze spustit procesorem XAML. Procesor XAML může být samostatnou aplikací, jako je nástroj Expression Blend od společnosti Microsoft, nebo může být integrovaný do jiné aplikace, jako je Microsoft Visual Studio IDE. Při použití ve spojení s WPF jsou soubory XAML běžně kompilovány do binárního formátu známého jako BAML (Binary Application Markup Language). BAML je efektivnější formát pro ukládání a zpracování prvků uživatelského rozhraní založených na XAML.

I když jsou soubory XAML často kompilovány do binárních formátů, lze je také ukládat v textovém formátu pomocí XML (Extensible Markup Language ). Soubory XAML založené na XML lze díky flexibilitě XML upravovat pomocí libovolného textového editoru. Je však důležité poznamenat, že soubory XAML založené na XML mají tendenci být větší a jejich zpracování může trvat déle ve srovnání s jejich binárními protějšky.