C# API pro vykreslení XPS do XLSB

Export souboru XPS do XLSB přes C# bez použití Microsoft® Excel nebo Adobe® Acrobat Reader

 

Pomocí Aspose.Total for .NET můžete snadno převést soubor XPS na XLSB v jakékoli aplikaci .NET, C#, ASP.NET a VB.NET. Za prvé, pomocí Aspose.PDF for .NET můžete exportovat XPS do XLSX. Poté můžete pomocí rozhraní Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API převést XLSX na XLSB.

.NET API pro převod XPS na XLSB

  1. Otevřete soubor XPS pomocí třídy Document
  2. Převeďte XPS na XLSX pomocí metody Save
  3. Načtěte dokument XLSX pomocí třídy Workbook
  4. Uložte dokument do formátu XLSB pomocí metody Save a nastavte Xlsb jako SaveFormat

Požadavky na převod

Instalujte z příkazového řádku jako nuget install Aspose.Total nebo pomocí konzoly Správce balíčků sady Visual Studio s Install-Package Aspose.Total.

Případně si stáhněte offline instalační program MSI nebo knihovny DLL v souboru ZIP z stažení .

Převést chráněné XPS na XLSB přes C#

Pokud je váš dokument XPS chráněn heslem, nemůžete jej bez hesla převést na XLSB. Pomocí API můžete nejprve otevřít chráněný dokument pomocí platného hesla a poté jej převést. Chcete-li otevřít zašifrovaný soubor, můžete inicializovat novou instanci třídy Document a předat název souboru a heslo jako argumenty.

Převést soubor XPS na XLSB s vodoznakem přes C#

Při převodu souboru XPS na XLSB můžete také přidat vodoznak do výstupního formátu souboru XLSB. Chcete-li přidat vodoznak, můžete vytvořit nový objekt Workbook a otevřít převedený dokument XLSX, vybrat Worksheet přes jeho index, vytvořit Shape a použít jeho funkci AddTextEffect. Poté můžete uložit dokument XLSX jako XLSB s vodoznakem.