Αποδώστε το TEX σε XLTX στο Android μέσω Java

Μετατρέψτε το TEX σε XLTX εντός εφαρμογών Android χωρίς να απαιτείται Microsoft® Excel ή Adobe® Acrobat Reader

 

Μπορείτε να ενσωματώσετε τη δυνατότητα μετατροπής TEX σε XLTX στις εφαρμογές σας Android σε διαδικασία δύο βημάτων. Πρώτον, χρησιμοποιώντας το Aspose.PDF for Android via Java μπορείτε να κρύψετε το TEX σε XLSX. Δεύτερον, μπορείτε να μετατρέψετε το XLSX σε XLTX χρησιμοποιώντας το Powerful Spreadsheet Processing API Aspose.Cells for Android via Java . Και τα δύο API ανήκουν στην οικογένεια προϊόντων Aspose.Total for Android via Java .

Android API για απόδοση TEX σε XLTX

  1. Ανοίξτε το αρχείο TEX χρησιμοποιώντας την κλάση Document
  2. Μετατρέψτε το TEX σε XLSX χρησιμοποιώντας save μέθοδος
  3. Φορτώστε το έγγραφο XLSX χρησιμοποιώντας την τάξη Workbook
  4. Αποθηκεύστε το έγγραφο σε μορφή XLTX χρησιμοποιώντας save μέθοδο

Απαιτήσεις μετατροπής

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το Aspose.Total for Android via Java απευθείας από το Maven και εγκαταστήστε το Aspose.PDF for Android via Java και το Aspose.Cells for Android via Java στις εφαρμογές σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να λάβετε ένα αρχείο ZIP από τις downloads .

Λάβετε μεταδεδομένα XMP του αρχείου TEX στο Android μέσω Java

Aspose.PDF for Android via Java σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα μεταδεδομένα XMP ενός αρχείου TEX. Για να λάβετε τα μεταδεδομένα, δημιουργήστε ένα αντικείμενο Document και ανοίξτε το αρχείο εισόδου TEX και χρησιμοποιήστε το getMetadata() ιδιότητα για να λάβετε τα μεταδεδομένα.

Προστατέψτε το έγγραφο XLTX στο Android μέσω Java

Το Aspose.Cells for Android via Java υποστηρίζει την προστασία του αρχείου XLTX ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για να προστατεύσετε το έγγραφό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο protectSharedWorkbook του Workbook τάξη.

Εξερευνήστε TEX επιλογές μετατροπής με Android

Μετατροπή TEXs σε DOCM (Αρχείο Microsoft Word 2007 Marco)
Μετατροπή TEXs σε DOT (Αρχεία προτύπων του Microsoft Word)
Μετατροπή TEXs σε DOTM (Αρχείο προτύπου Microsoft Word 2007+)
Μετατροπή TEXs σε DOTX (Αρχείο προτύπου Microsoft Word)
Μετατροπή TEXs σε FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Μετατροπή TEXs σε GIF (Μορφή γραφικής ανταλλαγής)
Μετατροπή TEXs σε MARKDOWN (Ελαφριά γλώσσα σήμανσης)
Μετατροπή TEXs σε ODT (Μορφή αρχείου κειμένου OpenDocument)
Μετατροπή TEXs σε OTT (Πρότυπο OpenDocument)
Μετατροπή TEXs σε PCL (Γλώσσα εντολών εκτυπωτή)
Μετατροπή TEXs σε PS (Αρχείο PostScript)
Μετατροπή TEXs σε RTF (Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου)
Μετατροπή TEXs σε WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Μετατροπή TEXs σε XAMLFLOW (Power Automate της Microsoft)
Μετατροπή TEXs σε ODP (Μορφή παρουσίασης OpenDocument)
Μετατροπή TEXs σε OTP (Τυπική μορφή OpenDocument)
Μετατροπή TEXs σε POT (Αρχεία προτύπων Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή TEXs σε POTM (Αρχείο προτύπου Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή TEXs σε POTX (Παρουσίαση προτύπου Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή TEXs σε POWERPOINT (Αρχεία παρουσίασης)
Μετατροπή TEXs σε PPS (Παρουσίαση PowerPoint)
Μετατροπή TEXs σε PPSM (Παρουσίαση με δυνατότητα μακροεντολής)
Μετατροπή TEXs σε PPSX (Παρουσίαση PowerPoint)
Μετατροπή TEXs σε PPT (Παρουσίαση powerpoint)
Μετατροπή TEXs σε PPTM (Αρχείο παρουσίασης με δυνατότητα μακροεντολής)
Μετατροπή TEXs σε SWF (Ταινία Shockwave Flash)
Μετατροπή TEXs σε CSV (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή TEXs σε DIF (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)
Μετατροπή TEXs σε EXCEL (Μορφές αρχείων υπολογιστικών φύλλων)
Μετατροπή TEXs σε FODS (Επίπεδο υπολογιστικό φύλλο OpenDocument XML)
Μετατροπή TEXs σε MD (Γλώσσα Markdown)
Μετατροπή TEXs σε ODS (Υπολογιστικό φύλλο OpenDocument)
Μετατροπή TEXs σε SXC (Υπολογιστικό φύλλο StarOffice Calc)
Μετατροπή TEXs σε TSV (Τιμές διαχωρισμένες με καρτέλες)
Μετατροπή TEXs σε TXT (Έγγραφο κειμένου)
Μετατροπή TEXs σε XLAM (Πρόσθετο με δυνατότητα Macro-Enabled)
Μετατροπή TEXs σε XLSB (Δυαδικό βιβλίο εργασίας του Excel)
Μετατροπή TEXs σε XLSM (Υπολογιστικό φύλλο με δυνατότητα μακροεντολής)

Τι είναι μορφή αρχείου TEX

Ένα αρχείο TEX είναι ένα αρχείο απλού κειμένου που περιέχει τον πηγαίο κώδικα ενός εγγράφου γραμμένο σε LaTeX, ένα σύστημα στοιχειοθεσίας που χρησιμοποιείται συνήθως για τη δημιουργία εγγράφων επαγγελματικής εμφάνισης. Το LaTeX χρησιμοποιείται εκτενώς σε ακαδημαϊκά περιοδικά και για στοιχειοθεσία βιβλίων.

Τα αρχεία TEX αποθηκεύονται συνήθως στον ίδιο κατάλογο με το έγγραφο LaTeX και διαθέτουν επέκταση αρχείου .tex. Παρόλο που μπορούν να ανοίξουν και να τροποποιηθούν με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, συνήθως υποβάλλονται σε επεξεργασία και μεταγλώττιση χρησιμοποιώντας αποκλειστικά προγράμματα επεξεργασίας LaTeX όπως το TeXnicCenter ή το Texmaker. Κατά τη διαδικασία μεταγλώττισης, ένα αρχείο TEX μετατρέπεται σε μορφή αρχείου PDF ή DVI. Το αρχείο που προκύπτει μπορεί στη συνέχεια να προβληθεί χρησιμοποιώντας μια αντίστοιχη εφαρμογή προβολής, όπως το Adobe Reader για PDF ή το Yap για DVI.

Το αρχείο TEX χρησιμεύει ως είσοδος για τη μηχανή στοιχειοθεσίας LaTeX. Περιέχει οδηγίες και εντολές που καθορίζουν τη δομή, τη μορφοποίηση, τις μαθηματικές εξισώσεις, τις βιβλιογραφικές αναφορές και άλλα στοιχεία του εγγράφου. Τα αρχεία TEX είναι γραμμένα σε απλό κείμενο, επιτρέποντας στους χρήστες να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για να τροποποιήσουν τον πηγαίο κώδικα και να κάνουν αλλαγές στη διάταξη και το περιεχόμενο του εγγράφου.

Με τη μεταγλώττιση ενός αρχείου TEX, οι χρήστες δημιουργούν ένα τελικό αρχείο εξόδου σε αναγνώσιμη και εκτυπώσιμη μορφή, είτε ως αρχείο PDF ή DVI, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις τους. Αυτό διευκολύνει τη διανομή και την κοινή χρήση επαγγελματικών εγγράφων που δημιουργούνται με LaTeX.

Τι είναι μορφή αρχείου XLTX

Ένα αρχείο XLTX είναι ένα αρχείο προτύπου Excel που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων βιβλίων εργασίας με προκαθορισμένη μορφοποίηση και ρυθμίσεις. Τα πρότυπα του Excel προσφέρουν προσχεδιασμένα υπολογιστικά φύλλα που μπορούν να περιλαμβάνουν γραφήματα, τύπους και άλλες δυνατότητες που δεν βρίσκονται σε ένα τυπικό βιβλίο εργασίας του Excel. Όταν ανοίγετε ένα αρχείο XLTX, το Excel δημιουργεί ένα νέο βιβλίο εργασίας με βάση το πρότυπο.

Τα πρότυπα χρησιμεύουν ως ένας βολικός τρόπος για την αναπαραγωγή της μορφοποίησης και των ρυθμίσεων ενός υπάρχοντος βιβλίου εργασίας. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα βιβλίο εργασίας με προσαρμοσμένο γράφημα, μπορείτε να το αποθηκεύσετε ως πρότυπο και να το χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέα βιβλία εργασίας με το ίδιο προσαρμοσμένο γράφημα. Τα πρότυπα μπορούν να δημιουργηθούν από την αρχή ή να ληφθούν από το Διαδίκτυο. Το Microsoft Office παρέχει πολλά δωρεάν πρότυπα για διάφορους σκοπούς.

Με τη χρήση προτύπων, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και προσπάθεια εξαλείφοντας την ανάγκη μη αυτόματης δημιουργίας εκ νέου της ίδιας μορφοποίησης και ρυθμίσεων για κάθε νέο βιβλίο εργασίας. Αντίθετα, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα πρότυπο που περιλαμβάνει ήδη τις επιθυμητές δυνατότητες. Τα πρότυπα προσφέρουν συνέπεια και αποτελεσματικότητα, διασφαλίζοντας ότι τα νέα βιβλία εργασίας διατηρούν σταθερή εμφάνιση και λειτουργικότητα.

Όταν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας ως πρότυπο, αποθηκεύεται ως επέκταση αρχείου XLTX. Αυτή η μορφή αρχείου σημαίνει ότι το αρχείο είναι πρότυπο Excel, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία νέων βιβλίων εργασίας με την ίδια προκαθορισμένη μορφοποίηση και ρυθμίσεις.