Μετατροπή DOCX σε TSV μέσω Java ή Online App

On Premise Java API για μετατροπή DOCX σε TSV χωρίς χρήση Microsoft® Word ή Microsoft® Excel

 

Η μετατροπή DOCX σε TSV μέσω Aspose.Total for Java είναι μια απλή διαδικασία δύο βημάτων. Χρησιμοποιώντας το πλούσιο σε χαρακτηριστικά, το API χειρισμού εγγράφων και μετατροπής Aspose.Words για Java , μπορείτε να εξάγετε το DOCX σε HTML. Μετά από αυτό, χρησιμοποιώντας το Aspose.Cells για Java , μπορείτε να μετατρέψετε HTML σε TSV.

Java API για μετατροπή DOCX σε TSV

  1. Ανοίξτε το αρχείο DOCX χρησιμοποιώντας την κλάση Document
  2. Μετατρέψτε το DOCX σε HTML χρησιμοποιώντας το Save μέθοδος
  3. Φορτώστε το έγγραφο HTML χρησιμοποιώντας την τάξη Workbook
  4. Αποθηκεύστε το έγγραφο σε μορφή TSV χρησιμοποιώντας το Save μέθοδο

Απαιτήσεις μετατροπής

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το Aspose.Total για Java απευθείας από ένα έργο που βασίζεται στο Maven και περιλαμβάνουν τα Aspose.Words for Java και Aspose.Cells για Java στο pom.xml σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να λάβετε ένα αρχείο ZIP από το downloads .

Δωρεάν Online Μετατροπέας για DOCX σε TSV

Απαιτήσεις μετατροπής

Πριν μετατρέψετε το DOCX σε TSV, μπορείτε να αφαιρέσετε αχρησιμοποίητες πληροφορίες από το έγγραφο DOCX μέσω του Aspose.Words for Java . Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε αχρησιμοποίητες ή διπλότυπες πληροφορίες για να μειώσετε το μέγεθος του εγγράφου εξόδου και τον χρόνο επεξεργασίας. Η κλάση CleanupOptions σάς επιτρέπει να ορίσετε επιλογές για τον καθαρισμό εγγράφων. Για να αφαιρέσετε διπλότυπα στυλ ή απλώς αχρησιμοποίητα στυλ ή λίστες από το έγγραφο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Cleanup . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα UnusedStyles και [UnusedBuiltinStyles]( https://reference.aspose.com/words/java Ιδιότητες /com.aspose.words/cleanupoptions#UnusedBuiltinStyles) για τον εντοπισμό και την αφαίρεση στυλ που επισημαίνονται ως “αχρησιμοποίητα”.

Καταργήστε τις αχρησιμοποίητες πληροφορίες από ένα έγγραφο DOCX μέσω Java

Μετά τη μετατροπή του DOCX σε TSV, το Aspose.Cells για Java σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας σε ροή. Εάν χρειάζεται να αποθηκεύσετε αρχεία σε μια ροή, τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο FileOutputStream και στη συνέχεια save το αρχείο σε αυτό το αντικείμενο Stream καλώντας τη μέθοδο αποθήκευσης του Workbook αντικείμενο.

Εξερευνήστε DOCX επιλογές μετατροπής με Java

Μετατροπή DOCXs σε CSV (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή DOCXs σε DIF (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)
Μετατροπή DOCXs σε EXCEL (Μορφές αρχείων υπολογιστικών φύλλων)
Μετατροπή DOCXs σε FODS (Επίπεδο υπολογιστικό φύλλο OpenDocument XML)
Μετατροπή DOCXs σε ODS (Υπολογιστικό φύλλο OpenDocument)
Μετατροπή DOCXs σε SXC (Υπολογιστικό φύλλο StarOffice Calc)
Μετατροπή DOCXs σε XLAM (Πρόσθετο με δυνατότητα Macro-Enabled)
Μετατροπή DOCXs σε XLS (Δυαδική μορφή Microsoft Excel)
Μετατροπή DOCXs σε XLSB (Δυαδικό βιβλίο εργασίας του Excel)
Μετατροπή DOCXs σε XLSM (Υπολογιστικό φύλλο με δυνατότητα μακροεντολής)
Μετατροπή DOCXs σε XLSX (Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας XML)
Μετατροπή DOCXs σε XLT (Πρότυπο Excel 97 - 2003)
Μετατροπή DOCXs σε XLTM (Πρότυπο με δυνατότητα μακροεντολής Excel)
Μετατροπή DOCXs σε XLTX (Πρότυπο Excel)
Μετατροπή DOCXs σε ODP (Μορφή παρουσίασης OpenDocument)
Μετατροπή DOCXs σε POT (Αρχεία προτύπων Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή DOCXs σε POTM (Αρχείο προτύπου Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή DOCXs σε POTX (Παρουσίαση προτύπου Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή DOCXs σε PPTX (Ανοίξτε τη μορφή παρουσίασης XML)
Μετατροπή DOCXs σε PPS (Παρουσίαση PowerPoint)
Μετατροπή DOCXs σε PPSM (Παρουσίαση με δυνατότητα μακροεντολής)
Μετατροπή DOCXs σε PPSX (Παρουσίαση PowerPoint)
Μετατροπή DOCXs σε PPT (Παρουσίαση powerpoint)
Μετατροπή DOCXs σε PPTM (Αρχείο παρουσίασης με δυνατότητα μακροεντολής)
Μετατροπή DOCXs σε PPTX (Ανοίξτε τη μορφή παρουσίασης XML)
Μετατροπή DOCXs σε JSON (Αρχείο σημειογραφίας αντικειμένου JavaScript)

Τι είναι μορφή αρχείου DOCX

Το DOCX είναι μια μορφή αρχείου που αναπτύχθηκε από τη Microsoft ειδικά για το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Microsoft Word. Σκοπός του είναι να παρέχει μια ευέλικτη και αξιόπιστη μορφή για τη δημιουργία και την κοινή χρήση εγγράφων σε διάφορες πλατφόρμες και συσκευές. Τα αρχεία DOCX που υιοθετούνται ευρέως στην επιχείρηση, τον ακαδημαϊκό χώρο και την προσωπική επικοινωνία προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα.

Ένα βασικό πλεονέκτημα της μορφής DOCX είναι η απρόσκοπτη ενσωμάτωσή του με άλλες εφαρμογές του Microsoft Office όπως το Excel και το PowerPoint. Αυτή η ενσωμάτωση επιτρέπει στους χρήστες να ενσωματώνουν αβίαστα πίνακες, γραφήματα και περιεχόμενο πολυμέσων στα έγγραφά τους, βελτιώνοντας την οπτική τους απήχηση και τη συνολική αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, τα αρχεία DOCX μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε άλλες ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές, όπως PDF, HTML και RTF, διασφαλίζοντας συμβατότητα και φορητότητα σε διαφορετικά συστήματα.

Η ευελιξία της μορφής DOCX επεκτείνεται στην υποστήριξή της για προηγμένες επιλογές μορφοποίησης . Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν στυλ, θέματα και πρότυπα για να δημιουργήσουν έγγραφα επαγγελματικής εμφάνισης με συνεπή επωνυμία και μορφοποίηση. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για περίπλοκες τεχνικές δεξιότητες, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να παράγουν εκλεπτυσμένο και οπτικά ελκυστικό περιεχόμενο χωρίς κόπο.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του DOCX είναι η εκτεταμένη συμβατότητά του με ένα ευρύ φάσμα λογισμικού και συσκευών, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών λειτουργικών συστημάτων, όπως π.χ. Windows, macOS και Linux. Αυτή η συμβατότητα διασφαλίζει ότι τα έγγραφα μπορούν να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση, επεξεργασία και κοινή χρήση σε διάφορα περιβάλλοντα, ενισχύοντας την αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία.

Τι είναι μορφή αρχείου TSV

Ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με στηλοθέτες (TSV) είναι μια απλή μορφή κειμένου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων με δομημένο τρόπο, που μοιάζει με πίνακα που βρίσκεται σε μια βάση δεδομένων ή υπολογιστικό φύλλο. Κάθε γραμμή του πίνακα αποθηκεύεται ως ξεχωριστή γραμμή και οι στήλες μέσα στη γραμμή διαχωρίζονται με έναν χαρακτήρα καρτέλας. Αυτή η μορφή προσφέρει απλότητα και ευκολία επεξεργασίας, καθώς τα αρχεία TSV μπορούν να χειριστούν χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή ένα βασικό σενάριο. Αν και δεν υπάρχουν επίσημα πρότυπα που να διέπουν τα αρχεία TSV, έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα και υποστηρίζονται ευρέως από πολλές εφαρμογές.

Τα αρχεία TSV παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα για την αποθήκευση και τον χειρισμό δεδομένων. Πρώτον, η μορφή απλού κειμένου τους εξασφαλίζει συμβατότητα σε διαφορετικές πλατφόρμες και λειτουργικά συστήματα. Είτε χρησιμοποιείτε Windows, macOS ή Linux, τα αρχεία TSV είναι εύκολα προσβάσιμα και επεξεργασίας χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου λογισμικού. Επιπλέον, ο χαρακτήρας καρτέλας που χρησιμοποιείται ως οριοθέτης καθιστά εύκολη την ανάλυση και εξαγωγή συγκεκριμένων δεδομένων από αρχεία TSV μέσω προγραμματισμού.

Επιπλέον, τα αρχεία TSV διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Πολλά εργαλεία λογισμικού, όπως προγράμματα υπολογιστικών φύλλων, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και λογισμικό στατιστικής ανάλυσης, προσφέρουν ενσωματωμένη υποστήριξη για εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων σε μορφή TSV. Αυτό επιτρέπει την απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν δεδομένα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων χωρίς απώλεια πληροφοριών.