Μετατροπή WORD σε ODS μέσω Java ή Online App

On Premise Java API για μετατροπή WORD σε ODS χωρίς χρήση Microsoft® Word ή Microsoft® Excel

 

Η μετατροπή WORD σε ODS μέσω Aspose.Total for Java είναι μια απλή διαδικασία δύο βημάτων. Χρησιμοποιώντας το πλούσιο σε χαρακτηριστικά, το API χειρισμού εγγράφων και μετατροπής Aspose.Words για Java , μπορείτε να εξάγετε το WORD σε HTML. Μετά από αυτό, χρησιμοποιώντας το Aspose.Cells για Java , μπορείτε να μετατρέψετε HTML σε ODS.

Java API για μετατροπή WORD σε ODS

  1. Ανοίξτε το αρχείο WORD χρησιμοποιώντας την κλάση Document
  2. Μετατρέψτε το WORD σε HTML χρησιμοποιώντας το Save μέθοδος
  3. Φορτώστε το έγγραφο HTML χρησιμοποιώντας την τάξη Workbook
  4. Αποθηκεύστε το έγγραφο σε μορφή ODS χρησιμοποιώντας το Save μέθοδο

Απαιτήσεις μετατροπής

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το Aspose.Total για Java απευθείας από ένα έργο που βασίζεται στο Maven και περιλαμβάνουν τα Aspose.Words for Java και Aspose.Cells για Java στο pom.xml σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να λάβετε ένα αρχείο ZIP από το downloads .

Δωρεάν Online Μετατροπέας για WORD σε ODS

Απαιτήσεις μετατροπής

Πριν μετατρέψετε το WORD σε ODS, μπορείτε να αφαιρέσετε αχρησιμοποίητες πληροφορίες από το έγγραφο WORD μέσω του Aspose.Words for Java . Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε αχρησιμοποίητες ή διπλότυπες πληροφορίες για να μειώσετε το μέγεθος του εγγράφου εξόδου και τον χρόνο επεξεργασίας. Η κλάση CleanupOptions σάς επιτρέπει να ορίσετε επιλογές για τον καθαρισμό εγγράφων. Για να αφαιρέσετε διπλότυπα στυλ ή απλώς αχρησιμοποίητα στυλ ή λίστες από το έγγραφο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Cleanup . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα UnusedStyles και [UnusedBuiltinStyles]( https://reference.aspose.com/words/java Ιδιότητες /com.aspose.words/cleanupoptions#UnusedBuiltinStyles) για τον εντοπισμό και την αφαίρεση στυλ που επισημαίνονται ως “αχρησιμοποίητα”.

https://reference.aspose.com/cells/java/com.aspose.cells/workbook#save(java.io.OutputStream.%20com.aspose.cells.SaveOptions))

Καταργήστε τις αχρησιμοποίητες πληροφορίες από ένα έγγραφο WORD μέσω Java

Μετά τη μετατροπή του WORD σε ODS, το Aspose.Cells για Java σάς δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας σε ροή. Εάν χρειάζεται να αποθηκεύσετε αρχεία σε μια ροή, τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο FileOutputStream και στη συνέχεια save το αρχείο σε αυτό το αντικείμενο Stream καλώντας τη μέθοδο αποθήκευσης του Workbook αντικείμενο.

Εξερευνήστε WORD επιλογές μετατροπής με Java

Μετατροπή WORDs σε CSV (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή WORDs σε DIF (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)
Μετατροπή WORDs σε EXCEL (Μορφές αρχείων υπολογιστικών φύλλων)
Μετατροπή WORDs σε FODS (Επίπεδο υπολογιστικό φύλλο OpenDocument XML)
Μετατροπή WORDs σε SXC (Υπολογιστικό φύλλο StarOffice Calc)
Μετατροπή WORDs σε TSV (Τιμές διαχωρισμένες με καρτέλες)
Μετατροπή WORDs σε XLAM (Πρόσθετο με δυνατότητα Macro-Enabled)
Μετατροπή WORDs σε XLS (Δυαδική μορφή Microsoft Excel)
Μετατροπή WORDs σε XLSB (Δυαδικό βιβλίο εργασίας του Excel)
Μετατροπή WORDs σε XLSM (Υπολογιστικό φύλλο με δυνατότητα μακροεντολής)
Μετατροπή WORDs σε XLSX (Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας XML)
Μετατροπή WORDs σε XLT (Πρότυπο Excel 97 - 2003)
Μετατροπή WORDs σε XLTM (Πρότυπο με δυνατότητα μακροεντολής Excel)
Μετατροπή WORDs σε XLTX (Πρότυπο Excel)
Μετατροπή WORDs σε JSON (Αρχείο σημειογραφίας αντικειμένου JavaScript)

Τι είναι μορφή αρχείου WORD

Το Microsoft Word, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, προσφέρει μια σειρά από μορφές αρχείων για αποθήκευση και κοινή χρήση εγγράφων. Η προεπιλεγμένη μορφή είναι DOC, η οποία ήταν διαδεδομένη σε προηγούμενες εκδόσεις του Word. Ωστόσο, η νεότερη και πιο αποτελεσματική μορφή, το DOCX, έχει γίνει η προεπιλεγμένη επιλογή λόγω του μικρότερου μεγέθους αρχείου και των βελτιωμένων δυνατοτήτων ανάκτησης δεδομένων. Το PDF αποτελεί μια άλλη συνήθως χρησιμοποιούμενη μορφή που διατηρεί τη μορφοποίηση και τη διάταξη, ενώ παραμένει εύκολα ορατό σε οποιαδήποτε συσκευή.

Για συμβατότητα με διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού, η μορφή RTF χρησιμεύει ως μορφή απλού κειμένου που μπορεί να ανταλλάσσεται εύκολα. Η HTML, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται ειδικά για τη δημιουργία ιστοσελίδων. Το ODT, μια μορφή ανοιχτού κώδικα, εξασφαλίζει συμβατότητα με διάφορες εφαρμογές λογισμικού, ενώ το TXT είναι μια απλή μορφή απλού κειμένου που περιέχει μόνο το ίδιο το κείμενο.

Η επιλογή της κατάλληλης μορφής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης εφαρμογής, της συμβατότητας με άλλο λογισμικό, καθώς και το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. Με την εξοικείωση με τις διαθέσιμες μορφές, οι χρήστες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη ροή εργασίας τους και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την καταλληλότερη μορφή για το συγκεκριμένο έγγραφό τους.

Τι είναι μορφή αρχείου ODS

Η μορφή OpenDocument Spreadsheet (ODS) έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αποθήκευση δεδομένων υπολογιστικών φύλλων και χρησιμοποιείται συνήθως από σουίτες γραφείου ανοιχτού κώδικα όπως το Apache OpenOffice και το LibreOffice. Τα αρχεία ODS χρησιμοποιούν τη μορφή OpenDocument XML και προσδιορίζονται από την επέκταση αρχείου .ods.

Σε ένα αρχείο ODS, τα δεδομένα μπορούν να οργανωθούν και να αποθηκευτούν σε κελιά, επιτρέποντας την αποτελεσματική απεικόνιση σε πίνακα. Τα κελιά μπορούν να μορφοποιηθούν χρησιμοποιώντας διάφορα στυλ για να βελτιώσουν την οπτική εμφάνιση και την αναγνωσιμότητα. Επιπλέον, τα αρχεία ODS μπορούν να ενσωματώνουν γραφήματα και άλλα γραφικά στοιχεία για να παρουσιάζουν δεδομένα με οπτικά ελκυστικό τρόπο.

Ένα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα των αρχείων ODS είναι το μικρότερο μέγεθος αρχείων τους σε σύγκριση με παρόμοιες μορφές υπολογιστικών φύλλων, όπως η μορφή .xlsx του Microsoft Excel. Αυτή η συμπαγής μορφή διευκολύνει την κοινή χρήση αρχείων, καθώς τα μικρότερα αρχεία μεταφέρονται πιο γρήγορα και απαιτούν λιγότερο χώρο αποθήκευσης.

Τα αρχεία ODS προσφέρουν συμβατότητα και διαλειτουργικότητα σε πολλές σουίτες γραφείου και εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων. Μπορούν να ανοίξουν και να επεξεργαστούν σε διάφορα προγράμματα λογισμικού, εξασφαλίζοντας ευελιξία στην εργασία με δεδομένα υπολογιστικών φύλλων. Επιπλέον, πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν την εξαγωγή δεδομένων σε μορφή ODS, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών λογισμικού.

Η ανοιχτή φύση της μορφής ODS και η ευρεία υποστήριξη την καθιστούν πρακτική επιλογή για κοινή χρήση και συνεργασία σε δεδομένα υπολογιστικών φύλλων, προώθηση δεδομένων φορητότητα και διευκόλυνση αποτελεσματικών ροών εργασίας σε διάφορες εφαρμογές λογισμικού.