Εξαγωγή EMAIL σε DOT μέσω .NET

.NET API για απόδοση EMAIL σε DOT σε Windows, macOS και Linux χωρίς χρήση Word ή Outlook

 

Εάν είστε προγραμματιστής .NET που θέλει να προσθέσει EMAIL σε δυνατότητες μετατροπής DOT μέσα στις εφαρμογές σας, τα API χειρισμού μορφής αρχείου Aspose.Total for .NET είναι ο τρόπος προς τα εμπρός. Χρησιμοποιώντας το Aspose.Email for .NET , μπορείτε να μετατρέψετε τη μορφή αρχείου EMAIL σε HTML. Μετά από αυτό, χρησιμοποιώντας το Aspose.Words για .NET , μπορείτε να αποδώσετε την HTML σε DOT.

C# API για Μετατροπή EMAIL σε DOT

  1. Ανοίξτε το αρχείο EMAIL χρησιμοποιώντας την τάξη MailMessage
  2. Μετατρέψτε το EMAIL σε HTML χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Save
  3. Φορτώστε το HTML χρησιμοποιώντας την κλάση Document
  4. Αποθηκεύστε το έγγραφο σε μορφή DOT χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Save και ορίστε το Dot ως SaveFormat

Απαιτήσεις μετατροπής

Εγκατάσταση από τη γραμμή εντολών ως nuget install Aspose.Total ή μέσω της Κονσόλας Package Manager του Visual Studio με το ```Install-Package Aspose.Total``.

Εναλλακτικά, αποκτήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI εκτός σύνδεσης ή τα DLL σε ένα αρχείο ZIP από το downloads .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.msg");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.dot", SaveFormat.Dot); 

Ανάλυση αρχείου EMAIL μέσω .NET

Πριν μετατρέψετε το EMAIL σε DOT, εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι μετατρέπετε το σωστό email, μπορείτε να φορτώσετε το έγγραφο EMAIL, να το αναλύσετε και να ρίξετε μια ματιά στην επιθυμητή ιδιότητα. Χρησιμοποιώντας την κλάση MapiMessage του [Aspose.Email for .NET]( https://products.aspose.com/email /net/) API, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες αποστολέα και παραληπτών. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε για ένα συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολέα για τη μετατροπή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα SenderName .


var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.msg");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}
.aspose.com

Περιορίστε την επεξεργασία εγγράφων DOT μέσω .NET

Κατά την αποθήκευση του εγγράφου από το EMAIL στο DOT, ίσως χρειαστεί να προστατεύσετε το έγγραφο εξόδου σας. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να περιορίσετε τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός εγγράφου και να επιτρέψετε μόνο ορισμένες ενέργειες με αυτό. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να αποτρέψετε άλλα άτομα από την επεξεργασία ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών στο έγγραφό σας. Το API Aspose.Words for .NET , σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο περιορίζετε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το [ProtectionType]( https://apireference.aspose . com/words/net/aspose.words/protectiontype) παράμετρος απαρίθμησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε το έγγραφό σας σε μόνο για ανάγνωση χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες γραμμές κώδικα.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.dot", SaveFormat.Dot);  

Εξερευνήστε EMAIL επιλογές μετατροπής με .NET

Μετατροπή MSGs σε BMP (Αρχείο εικόνας bitmap)
Μετατροπή MSGs σε DOC (Δυαδική μορφή Microsoft Word)
Μετατροπή MSGs σε DOCM (Αρχείο Microsoft Word 2007 Marco)
Μετατροπή MSGs σε DOCX (Έγγραφο Word 2007+ Office)
Μετατροπή MSGs σε DOT (Αρχεία προτύπων του Microsoft Word)
Μετατροπή MSGs σε DOTM (Αρχείο προτύπου Microsoft Word 2007+)
Μετατροπή MSGs σε DOTX (Αρχείο προτύπου Microsoft Word)
Μετατροπή MSGs σε EMF (Βελτιωμένη μορφή μετα-αρχείου)
Μετατροπή MSGs σε EPUB (Ανοίξτε το Αρχείο eBook)
Μετατροπή MSGs σε FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Μετατροπή MSGs σε GIF (Μορφή γραφικής ανταλλαγής)
Μετατροπή MSGs σε PNG (Φορητό γραφικό δικτύου)
Μετατροπή MSGs σε JPEG (Κοινή Ομάδα Φωτογραφικών Εμπειρογνωμόνων)
Μετατροπή MSGs σε MD (Γλώσσα Markdown)
Μετατροπή MSGs σε ODT (Μορφή αρχείου κειμένου OpenDocument)
Μετατροπή MSGs σε OTT (Πρότυπο OpenDocument)
Μετατροπή MSGs σε PCL (Γλώσσα εντολών εκτυπωτή)
Μετατροπή MSGs σε PDF (Μορφή φορητού εγγράφου)
Μετατροπή MSGs σε PNG (Φορητό γραφικό δικτύου)
Μετατροπή MSGs σε PS (Αρχείο PostScript)
Μετατροπή MSGs σε RTF (Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου)
Μετατροπή MSGs σε SVG (Scalar διανυσματικά γραφικά)
Μετατροπή MSGs σε TIFF (Με ετικέτα Μορφή αρχείου εικόνας)
Μετατροπή MSGs σε DOCX (Έγγραφο Word 2007+ Office)
Μετατροπή MSGs σε WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Μετατροπή MSGs σε XPS (Προδιαγραφές χαρτιού XML)

Τι είναι μορφή αρχείου EMAIL

Ένα αρχείο email ακολουθεί μια συγκεκριμένη μορφή που αναγνωρίζεται από τα προγράμματα email. Περιλαμβάνει ένα τμήμα κεφαλίδας και ένα τμήμα σώματος, που χωρίζονται από μια κενή γραμμή. Η κεφαλίδα περιέχει βασικές πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση email του αποστολέα, τη διεύθυνση email του παραλήπτη, το θέμα του email και την ημερομηνία και την ώρα αποστολής του. Το σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχει το πραγματικό μήνυμα που μεταφέρεται. Τα αρχεία email μπορούν να υπάρχουν είτε σε μορφή απλού κειμένου είτε σε μορφή HTML. Ωστόσο, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML έχουν γίνει πιο διαδεδομένα τον τελευταίο καιρό λόγω της ικανότητάς τους να ενσωματώνουν εικόνες και άλλα στοιχεία μορφοποίησης.

Η κεφαλίδα ενός αρχείου email παρέχει σημαντικά μεταδεδομένα που βοηθούν στη δρομολόγηση και την οργάνωση των μηνυμάτων. Επιτρέπει στο πρόγραμμα email να αναγνωρίσει τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το θέμα και τη χρονική σήμανση. Η ενότητα του σώματος περιέχει το περιεχόμενο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, εικόνες, υπερσυνδέσμους και άλλα στοιχεία πολυμέσων. Ενώ τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απλού κειμένου είναι απλά και προσβάσιμα σε διάφορες συσκευές και προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία σχεδιασμού και διαδραστικότητα.

Με την ευρεία χρήση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML, οι αποστολείς μπορούν να δημιουργούν οπτικά ελκυστικά και ελκυστικά μηνύματα. Τα email HTML επιτρέπουν τη συμπερίληψη στοιχείων επωνυμίας, στυλ μορφοποίησης και περιεχομένου πολυμέσων, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική παρουσίαση και την εμπειρία χρήστη.

Τι είναι μορφή αρχείου DOT

Η μορφή αρχείου DOT χρησιμοποιείται συνήθως από το Microsoft Word και άλλο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου για την αποθήκευση εγγράφων. Αν και παρόμοια με τα αρχεία DOC, τα αρχεία DOT αποθηκεύονται σε ξεχωριστή μορφή που δεν είναι συμβατή με τα αρχεία DOC. Τα αρχεία DOT αποθηκεύονται σε μορφή κειμένου, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

Για να μετατρέψετε ένα αρχείο DOT σε αρχείο DOC, υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες μέθοδοι. Μια κοινή προσέγγιση είναι η χρήση ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου ικανού να διαβάζει αρχεία DOT. Αυτό περιλαμβάνει το άνοιγμα του αρχείου DOT στο πρόγραμμα και στη συνέχεια την αποθήκευσή του ως αρχείο DOC. Μια άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο μετατροπής αρχείων ή μια ηλεκτρονική υπηρεσία αφιερωμένη στη μετατροπή αρχείων DOT σε μορφή DOC.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε ότι τα αρχεία DOT χρησιμοποιούνται συχνά ως πρότυπα στο Microsoft Word. Αυτά τα πρότυπα χρησιμεύουν ως βάση για τη δημιουργία νέων εγγράφων με προκαθορισμένες δομές, μορφοποίηση και περιεχόμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αρχεία DOT ενδέχεται επίσης να ενσωματώνουν μακροεντολές ή άλλες προσαρμογές. Κατά τη μετατροπή ενός αρχείου DOT σε αρχείο DOC, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι τυχόν προσαρμογές διατηρούνται στο έγγραφο που έχει μετατραπεί.

Με την κατανόηση της διάκρισης μεταξύ αρχείων DOT και DOC και χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους μετατροπής, οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά και χρησιμοποιούν τα έγγραφά τους, είτε προέρχονται από πρότυπα είτε απαιτούν μετασχηματισμούς μορφής αρχείου.