Μετατροπή μορφής JSON σε DOCM μέσω C#

C# API για ανάλυση JSON σε DOCM χωρίς χρήση Microsoft® Word

 

Χρησιμοποιώντας το Aspose.Total for .NET μπορείτε να αναλύσετε το JSON σε DOCM σε οποιαδήποτε εφαρμογή .NET, C#, ASP.NET και VB.NET σε δύο απλά βήματα. Πρώτον, χρησιμοποιώντας το Aspose.Cells για .NET , μπορείτε να εξαγάγετε το JSON σε PDF. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το Aspose.Words για .NET , μπορείτε να μετατρέψετε το PDF σε DOCM.

Μετατροπή μορφής JSON σε DOCM μέσω C#

  1. Δημιουργήστε ένα νέο αντικείμενο Workbook και διαβάστε έγκυρα δεδομένα JSON από το αρχείο
  2. Εισαγάγετε αρχείο JSON στο φύλλο εργασίας χρησιμοποιώντας την κλάση JsonUtility και το Save ως PDF
  3. Φορτώστε το έγγραφο PDF χρησιμοποιώντας την κατηγορία Document
  4. Αποθηκεύστε το έγγραφο σε μορφή DOCM χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Save

Απαιτήσεις μετατροπής

Εγκατάσταση από τη γραμμή εντολών ως nuget install Aspose.Total ή μέσω της Κονσόλας Package Manager του Visual Studio με το ```Install-Package Aspose.Total``.

Εναλλακτικά, αποκτήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI εκτός σύνδεσης ή τα DLL σε ένα αρχείο ZIP από το downloads .

Ρυθμίστε τη διάταξη και μετατρέψτε τη μορφή JSON σε DOCM μέσω C#

Κατά την ανάλυση του JSON σε DOCM, μπορείτε επίσης να ορίσετε επιλογές διάταξης για το JSON χρησιμοποιώντας το JsonLayoutOptions . Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τον πίνακα ως πίνακα, να αγνοήσετε τα μηδενικά, να αγνοήσετε τον τίτλο του πίνακα, να αγνοήσετε τον τίτλο του αντικειμένου, να μετατρέψετε τη συμβολοσειρά σε αριθμό ή ημερομηνία, να ορίσετε την ημερομηνία και τη μορφή αριθμού και να ορίσετε στυλ τίτλου. Όλες αυτές οι επιλογές σάς επιτρέπουν να παρουσιάζετε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το παρακάτω απόσπασμα κώδικα σάς δείχνει πώς να ορίσετε τις επιλογές διάταξης.

Αναλύστε τη μορφή JSON σε DOCM με υδατογράφημα

Χρησιμοποιώντας το API, μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το JSON σε DOCM με υδατογράφημα. Για να προσθέσετε ένα υδατογράφημα στο έγγραφό σας DOCM, μπορείτε πρώτα να αναλύσετε το αρχείο JSON σε PDF και να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε αυτό. Για να προσθέσετε ένα υδατογράφημα, φορτώστε το αρχείο PDF που δημιουργήθηκε πρόσφατα χρησιμοποιώντας την κλάση Document , δημιουργήστε μια παρουσία του TextWatermarkOptions και ορίστε τις ιδιότητές του, Καλέστε τη μέθοδο Watermark.SetText και περάστε κείμενο υδατογραφήματος & αντικείμενο του TextWatermarkOptions. Αφού προσθέσετε το υδατογράφημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο DOCM.

Εξερευνήστε JSON επιλογές μετατροπής με .NET

Μετατροπή JSONs σε APNG (Κινούμενα φορητά γραφικά δικτύου)
Μετατροπή JSONs σε CHM (Μεταγλωττισμένο αρχείο βοήθειας HTML)
Μετατροπή JSONs σε DICOM (Ψηφιακή Απεικόνιση και Επικοινωνίες στην Ιατρική)
Μετατροπή JSONs σε DOC (Δυαδική μορφή Microsoft Word)
Μετατροπή JSONs σε DOT (Αρχεία προτύπων του Microsoft Word)
Μετατροπή JSONs σε DOTX (Αρχείο προτύπου Microsoft Word)
Μετατροπή JSONs σε DXF (Μορφή ανταλλαγής σχεδίου Autodesk)
Μετατροπή JSONs σε EMZ (Συμπιεσμένο βελτιωμένο μετα-αρχείο των Windows)
Μετατροπή JSONs σε EPUB (Ανοίξτε το Αρχείο eBook)
Μετατροπή JSONs σε FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Μετατροπή JSONs σε JPEG2000 (Μορφή εικόνας J2K)
Μετατροπή JSONs σε JPEG2000 (Μορφή εικόνας J2K)
Μετατροπή JSONs σε MOBI (Ανοίξτε τη Μορφή Ebook)
Μετατροπή JSONs σε ODP (Μορφή παρουσίασης OpenDocument)
Μετατροπή JSONs σε ODT (Μορφή αρχείου κειμένου OpenDocument)
Μετατροπή JSONs σε OTP (Τυπική μορφή OpenDocument)
Μετατροπή JSONs σε OTT (Πρότυπο OpenDocument)
Μετατροπή JSONs σε PCL (Γλώσσα εντολών εκτυπωτή)
Μετατροπή JSONs σε POT (Αρχεία προτύπων Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή JSONs σε POTM (Αρχείο προτύπου Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή JSONs σε POTX (Παρουσίαση προτύπου Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή JSONs σε POWERPOINT (Αρχεία παρουσίασης)
Μετατροπή JSONs σε PPS (Παρουσίαση PowerPoint)
Μετατροπή JSONs σε PPSM (Παρουσίαση με δυνατότητα μακροεντολής)
Μετατροπή JSONs σε PPSX (Παρουσίαση PowerPoint)
Μετατροπή JSONs σε PPT (Παρουσίαση powerpoint)
Μετατροπή JSONs σε PPTM (Αρχείο παρουσίασης με δυνατότητα μακροεντολής)
Μετατροπή JSONs σε PS (Αρχείο PostScript)
Μετατροπή JSONs σε PSD (Έγγραφο Photoshop)
Μετατροπή JSONs σε RTF (Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου)
Μετατροπή JSONs σε SVGZ (Συμπιεσμένα κλιμακούμενα διανυσματικά γραφικά)
Μετατροπή JSONs σε TGA (Προσαρμογέας γραφικών Truevision)
Μετατροπή JSONs σε WMZ (Συμπιεσμένο μετααρχείο των Windows)
Μετατροπή JSONs σε WORD (Μορφές αρχείων επεξεργασίας κειμένου)
Μετατροπή JSONs σε WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

Τι είναι μορφή αρχείου JSON

Η μορφή αρχείου JSON (JavaScript Object Notation) είναι μια ελαφριά και ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή ανταλλαγής δεδομένων. Προήλθε από τη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript αλλά πλέον είναι ανεξάρτητο από τη γλώσσα και υποστηρίζεται από διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. Τα αρχεία JSON αποθηκεύουν δεδομένα σε δομημένη και ευανάγνωστη μορφή, καθιστώντας τα εύκολα κατανοητά και επεξεργασμένα τόσο από ανθρώπους όσο και από μηχανήματα.

Τα αρχεία JSON αποτελούνται από ζεύγη κλειδιών-τιμών οργανωμένα σε ιεραρχική δομή. Αντιπροσωπεύουν δεδομένα με απλό και διαισθητικό τρόπο χρησιμοποιώντας αντικείμενα (περικλείονται σε σγουρές αγκύλες {}) και πίνακες (περικλείονται σε αγκύλες []). Κάθε κλειδί συνδυάζεται με μια αντίστοιχη τιμή, η οποία μπορεί να είναι συμβολοσειρά, αριθμός, boolean, null, αντικείμενο ή πίνακας. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στο JSON να χειρίζεται πολύπλοκες και ένθετες δομές δεδομένων.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του JSON είναι η απλότητα και η ευκολία χρήσης του. Η ελαφριά φύση του και η ελάχιστη σύνταξη το καθιστούν αποτελεσματικό για τη μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύων και την αποθήκευση σε αρχεία. Τα αρχεία JSON χρησιμοποιούνται συνήθως για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διακομιστών ιστού και πελατών, καθώς και για αρχεία διαμόρφωσης, API και αποθήκευση δομημένων δεδομένων.

Τα αρχεία JSON είναι αναγνώσιμα από τον άνθρωπο και μπορούν εύκολα να γίνουν κατανοητά και να τροποποιηθούν χρησιμοποιώντας ένα κείμενο συντάκτης. Είναι επίσης αναγνώσιμα από μηχανή, επιτρέποντας στις εφαρμογές να αναλύουν και να επεξεργάζονται αποτελεσματικά τα δεδομένα JSON. Πολλές γλώσσες προγραμματισμού παρέχουν ενσωματωμένες βιβλιοθήκες ή πακέτα για εργασία με JSON, απλοποιώντας την ανάλυση και τη σειριοποίηση δεδομένων JSON.

Τι είναι μορφή αρχείου DOCM

Η μορφή αρχείου DOCM είναι μια επέκταση που χρησιμοποιείται από το Microsoft Word για να υποδείξει ένα έγγραφο που περιέχει μακροεντολές. Το Microsoft Word είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται διάφορους τύπους εγγράφων. Οι μακροεντολές στο Word είναι μικρά προγράμματα ή σενάρια που αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, βελτιώνουν τη λειτουργικότητα ή προσθέτουν προσαρμοσμένες δυνατότητες σε έγγραφα.

Η συμπερίληψη μακροεντολών σε αρχεία DOCM δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αυτοματοποιούν εργασίες στα έγγραφα του Word, όπως η εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμούς, δημιουργία δυναμικού περιεχομένου ή εφαρμογή συγκεκριμένης μορφοποίησης. Οι μακροεντολές γράφονται συνήθως σε Visual Basic for Applications (VBA), μια γλώσσα προγραμματισμού ενσωματωμένη σε εφαρμογές του Microsoft Office.

Με τη χρήση μακροεντολών, οι χρήστες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη ροή εργασίας τους, να εξοικονομήσουν χρόνο και να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Μπορούν να δημιουργήσουν εξατομικευμένα πρότυπα, να αυτοματοποιήσουν τη μορφοποίηση εγγράφων ή να αναπτύξουν προσαρμοσμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Οι μακροεντολές στα αρχεία DOCM μπορούν να προσπελαστούν και να εκτελεστούν από τους χρήστες, παρέχοντας μια διαδραστική και δυναμική εμπειρία μέσα στο έγγραφο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα αρχεία DOCM ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλες μακροεντολές, καθώς οι μακροεντολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση επιβλαβών ενεργειών ή να διαδώσει κακόβουλο λογισμικό. Ως μέτρο ασφαλείας, το Microsoft Word εφαρμόζει διάφορες ρυθμίσεις ασφαλείας για να περιορίσει την εκτέλεση μακροεντολών σε αρχεία DOCM. Συνήθως ζητείται από τους χρήστες να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τις μακροεντολές όταν ανοίγουν ένα αρχείο DOCM από άγνωστη ή μη αξιόπιστη πηγή.

Η μορφή DOCM είναι πλήρως συμβατή με το Microsoft Word και μπορεί να ανοίξει, να επεξεργαστεί και να αποθηκευτεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή. Ωστόσο, η συμβατότητα με άλλο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου ή παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Word ενδέχεται να διαφέρει. Για να διασφαλιστεί η συμβατότητα σε διαφορετικές πλατφόρμες, συνιστάται η αποθήκευση αρχείων DOCM σε εναλλακτικές μορφές, όπως το DOCX, που δεν υποστηρίζουν μακροεντολές.