Μετατροπή μορφής JSON σε PCL μέσω C#

C# API για ανάλυση JSON σε PCL χωρίς χρήση Microsoft® Word

 

Χρησιμοποιώντας το Aspose.Total for .NET μπορείτε να αναλύσετε το JSON σε PCL σε οποιαδήποτε εφαρμογή .NET, C#, ASP.NET και VB.NET σε δύο απλά βήματα. Πρώτον, χρησιμοποιώντας το Aspose.Cells για .NET , μπορείτε να εξαγάγετε το JSON σε PDF. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το Aspose.Words για .NET , μπορείτε να μετατρέψετε το PDF σε PCL.

Μετατροπή μορφής JSON σε PCL μέσω C#

  1. Δημιουργήστε ένα νέο αντικείμενο Workbook και διαβάστε έγκυρα δεδομένα JSON από το αρχείο
  2. Εισαγάγετε αρχείο JSON στο φύλλο εργασίας χρησιμοποιώντας την κλάση JsonUtility και το Save ως PDF
  3. Φορτώστε το έγγραφο PDF χρησιμοποιώντας την κατηγορία Document
  4. Αποθηκεύστε το έγγραφο σε μορφή PCL χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Save

Απαιτήσεις μετατροπής

Εγκατάσταση από τη γραμμή εντολών ως nuget install Aspose.Total ή μέσω της Κονσόλας Package Manager του Visual Studio με το ```Install-Package Aspose.Total``.

Εναλλακτικά, αποκτήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI εκτός σύνδεσης ή τα DLL σε ένα αρχείο ZIP από το downloads .

Ρυθμίστε τη διάταξη και μετατρέψτε τη μορφή JSON σε PCL μέσω C#

Κατά την ανάλυση του JSON σε PCL, μπορείτε επίσης να ορίσετε επιλογές διάταξης για το JSON χρησιμοποιώντας το JsonLayoutOptions . Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τον πίνακα ως πίνακα, να αγνοήσετε τα μηδενικά, να αγνοήσετε τον τίτλο του πίνακα, να αγνοήσετε τον τίτλο του αντικειμένου, να μετατρέψετε τη συμβολοσειρά σε αριθμό ή ημερομηνία, να ορίσετε την ημερομηνία και τη μορφή αριθμού και να ορίσετε στυλ τίτλου. Όλες αυτές οι επιλογές σάς επιτρέπουν να παρουσιάζετε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το παρακάτω απόσπασμα κώδικα σάς δείχνει πώς να ορίσετε τις επιλογές διάταξης.

Αναλύστε τη μορφή JSON σε PCL με υδατογράφημα

Χρησιμοποιώντας το API, μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το JSON σε PCL με υδατογράφημα. Για να προσθέσετε ένα υδατογράφημα στο έγγραφό σας PCL, μπορείτε πρώτα να αναλύσετε το αρχείο JSON σε PDF και να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε αυτό. Για να προσθέσετε ένα υδατογράφημα, φορτώστε το αρχείο PDF που δημιουργήθηκε πρόσφατα χρησιμοποιώντας την κλάση Document , δημιουργήστε μια παρουσία του TextWatermarkOptions και ορίστε τις ιδιότητές του, Καλέστε τη μέθοδο Watermark.SetText και περάστε κείμενο υδατογραφήματος & αντικείμενο του TextWatermarkOptions. Αφού προσθέσετε το υδατογράφημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο PCL.

Εξερευνήστε JSON επιλογές μετατροπής με .NET

Μετατροπή JSONs σε APNG (Animated Portable Network Graphics)
Μετατροπή JSONs σε CHM (Compiled HTML Help File)
Μετατροπή JSONs σε DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Μετατροπή JSONs σε DOC (Microsoft Word Binary Format)
Μετατροπή JSONs σε DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Μετατροπή JSONs σε DOT (Microsoft Word Template Files)
Μετατροπή JSONs σε DOTX (Microsoft Word Template File)
Μετατροπή JSONs σε DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Μετατροπή JSONs σε EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Μετατροπή JSONs σε FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Μετατροπή JSONs σε ODP (OpenDocument Presentation Format)
Μετατροπή JSONs σε ODT (OpenDocument Text File Format)
Μετατροπή JSONs σε OTP (OpenDocument Standard Format)
Μετατροπή JSONs σε OTT (OpenDocument Standard Format)
Μετατροπή JSONs σε POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Μετατροπή JSONs σε POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Μετατροπή JSONs σε POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Μετατροπή JSONs σε PPS (PowerPoint Slide Show)
Μετατροπή JSONs σε PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Μετατροπή JSONs σε PPSX (PowerPoint Slide Show)
Μετατροπή JSONs σε PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Μετατροπή JSONs σε PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Μετατροπή JSONs σε SVGZ (Compressed Scalable Vector Graphics)
Μετατροπή JSONs σε TGA (Truevision Graphics Adapter)
Μετατροπή JSONs σε WMZ (Compressed Windows Metafile)
Μετατροπή JSONs σε WORD (WordProcessing File Formats)
Μετατροπή JSONs σε WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

Τι είναι μορφή αρχείου JSON

Το JSON (JavaScript Object Notation) είναι μια ανοιχτή τυπική μορφή αρχείου για κοινή χρήση δεδομένων που χρησιμοποιεί κείμενο αναγνώσιμο από τον άνθρωπο για την αποθήκευση και τη μετάδοση δεδομένων. Τα αρχεία JSON αποθηκεύονται με την επέκταση .json. Το JSON απαιτεί λιγότερη μορφοποίηση και είναι μια καλή εναλλακτική για XML. Το JSON προέρχεται από JavaScript αλλά είναι μια μορφή δεδομένων ανεξάρτητη από τη γλώσσα. Η δημιουργία και η ανάλυση του JSON υποστηρίζεται από πολλές σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. application/json είναι ο τύπος μέσου που χρησιμοποιείται για το JSON. Η βασική δομή ενός αρχείου JSON είναι μια συλλογή ζευγών κλειδιών-τιμών, με τις τιμές να είναι διαφορετικών τύπων, όπως αριθμοί, συμβολοσειρές και booleans. Οι πίνακες και τα ένθετα αντικείμενα μπορούν επίσης να αναπαρασταθούν σε ένα αρχείο JSON. Το JSON χρησιμοποιείται ευρέως στην ανάπτυξη Ιστού για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του πελάτη και του διακομιστή. Χρησιμοποιείται συχνά σε εφαρμογές AJAX, όπου ο πελάτης ζητά δεδομένα από τον διακομιστή χωρίς να ανανεώσει ολόκληρη τη σελίδα. Το JSON χρησιμοποιείται επίσης ως απλή μορφή βάσης δεδομένων για αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, καθώς και για σειριοποίηση δομών δεδομένων σε μορφή συμβολοσειράς που μπορεί να αποθηκευτεί ή να μεταδοθεί σε ένα δίκτυο.

Διαβάστε Περισσότερα

Τι είναι μορφή αρχείου PCL

Η γλώσσα εντολών εκτυπωτή (PCL) είναι μια γλώσσα περιγραφής σελίδας (PDL) που αναπτύχθηκε από τη Hewlett-Packard ως πρωτόκολλο εκτυπωτή και έχει γίνει de facto βιομηχανικό πρότυπο. Η PCL μερικές φορές αναφέρεται ως HP-PCL. Η PCL είναι μια γλώσσα περιγραφής σελίδας που χρησιμοποιείται σε εκτυπωτές λέιζερ. Είναι μια γλώσσα ανεξάρτητη από πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τρόπου εκτύπωσης κειμένου και γραφικών σε μια σελίδα. Οι εντολές PCL συνήθως ενσωματώνονται σε ένα έγγραφο ή αρχείο που αποστέλλεται στον εκτυπωτή. Το PCL αναπτύχθηκε από την Hewlett-Packard (HP) στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και έχει γίνει το de facto βιομηχανικό πρότυπο. Η PCL μερικές φορές αναφέρεται ως HP-PCL. Η PCL είναι μια γλώσσα περιγραφής σελίδας που χρησιμοποιείται σε εκτυπωτές λέιζερ. Είναι μια γλώσσα ανεξάρτητη από πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τρόπου εκτύπωσης κειμένου και γραφικών σε μια σελίδα. Οι εντολές PCL συνήθως ενσωματώνονται σε ένα έγγραφο ή αρχείο που αποστέλλεται στον εκτυπωτή. Το PCL αναπτύχθηκε από την Hewlett-Packard (HP) στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και έχει γίνει το de facto βιομηχανικό πρότυπο. Η PCL μερικές φορές αναφέρεται ως HP-PCL. Η PCL είναι μια γλώσσα περιγραφής σελίδας που χρησιμοποιείται σε εκτυπωτές λέιζερ. Είναι μια γλώσσα ανεξάρτητη από πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τρόπου εκτύπωσης κειμένου και γραφικών σε μια σελίδα. Οι εντολές PCL συνήθως ενσωματώνονται σε ένα έγγραφο ή αρχείο που αποστέλλεται στον εκτυπωτή. Το PCL αναπτύχθηκε από την Hewlett-Packard (HP) στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και έχει γίνει το de facto βιομηχανικό πρότυπο. Το PCL μερικές φορές αναφέρεται ως HP-PCL.

Διαβάστε Περισσότερα