Εξαγωγή OFT σε PNG μέσω .NET

.NET API για απόδοση OFT σε PNG σε Windows, macOS και Linux χωρίς χρήση Word ή Outlook

 

Εάν είστε προγραμματιστής .NET που θέλει να προσθέσει OFT σε δυνατότητες μετατροπής PNG μέσα στις εφαρμογές σας, τα API χειρισμού μορφής αρχείου Aspose.Total for .NET είναι ο τρόπος προς τα εμπρός. Χρησιμοποιώντας το Aspose.Cells for .NET , μπορείτε να μετατρέψετε τη μορφή αρχείου OFT σε HTML. Μετά από αυτό, χρησιμοποιώντας το Aspose.Words για .NET , μπορείτε να αποδώσετε την HTML σε PNG.

C# API για Μετατροπή OFT σε PNG

  1. Ανοίξτε το αρχείο OFT χρησιμοποιώντας την τάξη MailMessage
  2. Μετατρέψτε το OFT σε HTML χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Save
  3. Φορτώστε το HTML χρησιμοποιώντας την κλάση Document
  4. Αποθηκεύστε το έγγραφο σε μορφή PNG χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Save και ορίστε το Png ως SaveFormat

Απαιτήσεις μετατροπής

Εγκατάσταση από τη γραμμή εντολών ως nuget install Aspose.Total ή μέσω της Κονσόλας Package Manager του Visual Studio με το ```Install-Package Aspose.Total``.

Εναλλακτικά, αποκτήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI εκτός σύνδεσης ή τα DLL σε ένα αρχείο ZIP από το downloads .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.oft");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.png", SaveFormat.Png); 

Ανάλυση αρχείου OFT μέσω .NET

Πριν μετατρέψετε το OFT σε PNG, εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι μετατρέπετε το σωστό oft, μπορείτε να φορτώσετε το έγγραφο OFT, να το αναλύσετε και να ρίξετε μια ματιά στην επιθυμητή ιδιότητα. Χρησιμοποιώντας την κλάση MapiMessage του Aspose.Cells for .NET API, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες αποστολέα και παραληπτών. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε για ένα συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολέα για τη μετατροπή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα SenderName .

// instantiate MapiMessage to load an OFT file from disk
var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.oft");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}

Περιορίστε την επεξεργασία εγγράφων PNG μέσω .NET

Κατά την αποθήκευση του εγγράφου από το OFT στο PNG, ίσως χρειαστεί να προστατεύσετε το έγγραφο εξόδου σας. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να περιορίσετε τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός εγγράφου και να επιτρέψετε μόνο ορισμένες ενέργειες με αυτό. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να αποτρέψετε άλλα άτομα από την επεξεργασία ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών στο έγγραφό σας. Το API Aspose.Words for .NET , σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο περιορίζετε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το ProtectionType παράμετρος απαρίθμησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε το έγγραφό σας σε μόνο για ανάγνωση χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες γραμμές κώδικα.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.png", SaveFormat.Png);  

Εξερευνήστε OFT επιλογές μετατροπής με .NET

Μετατροπή OFTs σε BMP (Αρχείο εικόνας bitmap)
Μετατροπή OFTs σε DOC (Δυαδική μορφή Microsoft Word)
Μετατροπή OFTs σε DOCM (Αρχείο Microsoft Word 2007 Marco)
Μετατροπή OFTs σε DOCX (Έγγραφο Word 2007+ Office)
Μετατροπή OFTs σε DOT (Αρχεία προτύπων του Microsoft Word)
Μετατροπή OFTs σε DOTM (Αρχείο προτύπου Microsoft Word 2007+)
Μετατροπή OFTs σε DOTX (Αρχείο προτύπου Microsoft Word)
Μετατροπή OFTs σε EMF (Βελτιωμένη μορφή μετα-αρχείου)
Μετατροπή OFTs σε EPUB (Ανοίξτε το Αρχείο eBook)
Μετατροπή OFTs σε FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Μετατροπή OFTs σε GIF (Μορφή γραφικής ανταλλαγής)
Μετατροπή OFTs σε IMAGE (Αρχεία εικόνας)
Μετατροπή OFTs σε JPEG (Κοινή Ομάδα Φωτογραφικών Εμπειρογνωμόνων)
Μετατροπή OFTs σε MD (Γλώσσα Markdown)
Μετατροπή OFTs σε ODT (Μορφή αρχείου κειμένου OpenDocument)
Μετατροπή OFTs σε OTT (Πρότυπο OpenDocument)
Μετατροπή OFTs σε PCL (Γλώσσα εντολών εκτυπωτή)
Μετατροπή OFTs σε PDF (Μορφή φορητού εγγράφου)
Μετατροπή OFTs σε PS (Αρχείο PostScript)
Μετατροπή OFTs σε RTF (Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου)
Μετατροπή OFTs σε SVG (Scalar διανυσματικά γραφικά)
Μετατροπή OFTs σε TIFF (Με ετικέτα Μορφή αρχείου εικόνας)
Μετατροπή OFTs σε WORD (Μορφές αρχείων επεξεργασίας κειμένου)
Μετατροπή OFTs σε WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Μετατροπή OFTs σε XPS (Προδιαγραφές χαρτιού XML)

Τι είναι μορφή αρχείου OFT

Η μορφή αρχείου OFT σχετίζεται με το Microsoft Outlook και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προτύπων μηνυμάτων email. Το OFT σημαίνει Πρότυπο φόρμας του Outlook. Είναι μια μορφή αρχείου που επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν και να αποθηκεύουν προδιαμορφωμένα πρότυπα email με συγκεκριμένες διατάξεις, μορφοποίηση και περιεχόμενο.

Τα αρχεία OFT χρησιμοποιούνται συνήθως όταν οι χρήστες θέλουν να δημιουργήσουν συνεπή και τυποποιημένα μηνύματα email για επαναλαμβανόμενες εργασίες ή κοινές επικοινωνίες. Μπορούν να περιλαμβάνουν σύμβολα κράτησης θέσης για μεταβλητές, όπως ονόματα παραληπτών ή γραμμές θέματος, διευκολύνοντας την εξατομίκευση του προτύπου για μεμονωμένους παραλήπτες.

Όταν ανοίγει ένα αρχείο OFT στο Microsoft Outlook, δημιουργεί ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση το σχέδιο προτύπου. Οι χρήστες μπορούν στη συνέχεια να προσαρμόσουν το περιεχόμενο, να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν παραλήπτες και να κάνουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις πριν στείλουν το email.

Τα αρχεία OFT είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για επιχειρήσεις ή άτομα που στέλνουν συχνά παρόμοιους τύπους email, όπως ενημερωτικά δελτία, ανακοινώσεις , ή απαντήσεις σε κοινά ερωτήματα. Με τη χρήση προτύπων OFT, οι χρήστες μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και να διασφαλίσουν συνέπεια στις επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα αρχεία OFT μπορούν να ανοίξουν και να χρησιμοποιηθούν μόνο με το Microsoft Outlook. Άλλα προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτήν τη μορφή αρχείου. Επιπλέον, όταν μοιράζεστε πρότυπα OFT με άλλους, είναι σημαντικό να διασφαλίζετε ότι χρησιμοποιούν το Microsoft Outlook για να χρησιμοποιούν σωστά το πρότυπο.

Τι είναι μορφή αρχείου PNG

Το PNG (Portable Network Graphics) είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή αρχείου γραφικών ράστερ που σχεδιάστηκε ως αντικατάσταση της παλαιότερης μορφής GIF (Graphics Interchange Format). Σε αντίθεση με το GIF, το οποίο έχει περιορισμένη παλέτα χρωμάτων και υποστηρίζει μόνο χρώματα με ευρετήριο, το PNG υποστηρίζει αληθινά χρώματα και εικόνες σε κλίμακα του γκρι με πλούσιο βάθος χρώματος.

Η μορφή PNG χρησιμοποιεί συμπίεση χωρίς απώλειες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μειώσει το μέγεθος του αρχείου χωρίς θυσιάζοντας την ποιότητα της εικόνας. Αυτό το καθιστά κατάλληλο για την αποθήκευση γραφικών που απαιτούν υψηλή λεπτομέρεια και σαφήνεια, όπως φωτογραφίες, εικόνες και λογότυπα. Τα αρχεία PNG χρησιμοποιούνται συχνά στον ιστό για εικόνες που χρειάζονται διαφάνεια, καθώς το PNG υποστηρίζει διαφάνεια άλφα καναλιών, επιτρέποντας την ομαλή ανάμειξη εικόνων σε διαφορετικά φόντο.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του PNG είναι ότι υποστηρίζει τόσο πλεγμένα όσο και μη διαπλεκόμενες εικόνες. Τα πλεγμένα PNG φορτώνονται σταδιακά, εμφανίζοντας μια έκδοση χαμηλής ανάλυσης της εικόνας πριν αποδώσουν σταδιακά τις λεπτομέρειες υψηλότερης ανάλυσης. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μεγάλες εικόνες ή αργές συνδέσεις στο διαδίκτυο, καθώς παρέχει καλύτερη εμπειρία χρήστη εμφανίζοντας μια προεπισκόπηση κατά τη φόρτωση της εικόνας.

Μπορούν να δημιουργηθούν και να επεξεργαστούν αρχεία PNG με διάφορα λογισμικά γραφικών, όπως το Adobe Photoshop, GIMP και Paint.NET. Υποστηρίζονται ευρέως από σύγχρονα προγράμματα περιήγησης ιστού, προγράμματα προβολής εικόνων και εργαλεία επεξεργασίας σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.