Απόδοση XPS σε DOCM μέσω .NET

.NET API για εξαγωγή XPS σε DOCM σε Windows, macOS και Linux χωρίς χρήση του Microsoft Word

 

Το Aspose.Total for .NET είναι ένα ισχυρό API για την προσθήκη λειτουργιών χειρισμού εγγράφων και μετατροπής στην εφαρμογή σας .NET. Χρησιμοποιώντας προηγμένο API επεξεργασίας PDF Aspose.PDF για .NET , μπορείτε να μετατρέψετε τη μορφή αρχείου XPS σε DOC. Μετά από αυτό, χρησιμοποιώντας το ισχυρό API Επεξεργασίας Εγγράφων Aspose.Words για .NET , μπορείτε να αποδώσετε το DOC σε DOCM.

C# API για μετατροπή XPS σε DOCM

  1. Ανοίξτε το αρχείο XPS χρησιμοποιώντας την τάξη Document
  2. Μετατρέψτε το XPS σε Έγγραφο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Save
  3. Φορτώστε το αρχείο Doc χρησιμοποιώντας την κλάση Document του Aspose.Words
  4. Αποθηκεύστε το έγγραφο σε μορφή DOCM χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Save και ορίστε το Docm ως SaveFormat

Απαιτήσεις μετατροπής

Εγκατάσταση από τη γραμμή εντολών ως nuget install Aspose.Total ή μέσω της Κονσόλας Package Manager του Visual Studio με το ```Install-Package Aspose.Total``.

Εναλλακτικά, αποκτήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης MSI εκτός σύνδεσης ή τα DLL σε ένα αρχείο ZIP από το downloads .


Document document = new Document("template.xps");
 
document.Save("DocOutput.doc", SaveFormat.Doc); 

var outputDocument = new Aspose.Words.Document("DocOutput.doc");

outputDocument.Save("output.docm", SaveFormat.Docm);   

Αποκρυπτογραφήστε το αρχείο XPS χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης κατόχου μέσω .NET

Πριν μετατρέψετε το XPS σε DOCM, εάν θέλετε να αποκρυπτογραφήσετε το έγγραφό σας, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το API. Για να αποκρυπτογραφήσετε το αρχείο PDF, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο Document και να ανοίξετε το XPS χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του κατόχου. Μετά από αυτό, πρέπει να καλέσετε τη μέθοδο Decrypt του αντικειμένου Document. Τέλος, αποθηκεύστε το ενημερωμένο αρχείο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Save του αντικειμένου Document.


Document document = new Document("Decrypt.xps", "password");

document.Decrypt();
 
document.Save("Decrypt_out.doc");

Δημιουργία αρχείου DOCM μόνο για ανάγνωση μέσω .NET

Για να προστατεύσετε το DOCM σας από την επεξεργασία και να αποτρέψετε άλλα άτομα από την επεξεργασία ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών στο έγγραφό σας, μπορείτε επίσης να ορίσετε την προστασία του εγγράφου χρησιμοποιώντας το API. Μπορείτε να περιορίσετε τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός εγγράφου και να επιτρέψετε μόνο ορισμένες ενέργειες με αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το Aspose.Words for .NET API. Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο περιορίζετε το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας την παράμετρο απαρίθμησης ProtectionType . Μπορείτε να ρυθμίσετε το έγγραφό σας σε μόνο για ανάγνωση χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες γραμμές κώδικα.


Document document = new Document("input.doc");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.docm", SaveFormat.Docm);    

Εξερευνήστε XPS επιλογές μετατροπής με .NET

Μετατροπή XPSs σε DOT (Αρχεία προτύπων του Microsoft Word)
Μετατροπή XPSs σε DOTM (Αρχείο προτύπου Microsoft Word 2007+)
Μετατροπή XPSs σε DOTX (Αρχείο προτύπου Microsoft Word)
Μετατροπή XPSs σε FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Μετατροπή XPSs σε GIF (Μορφή γραφικής ανταλλαγής)
Μετατροπή XPSs σε MARKDOWN (Ελαφριά γλώσσα σήμανσης)
Μετατροπή XPSs σε ODT (Μορφή αρχείου κειμένου OpenDocument)
Μετατροπή XPSs σε OTT (Πρότυπο OpenDocument)
Μετατροπή XPSs σε PCL (Γλώσσα εντολών εκτυπωτή)
Μετατροπή XPSs σε PS (Αρχείο PostScript)
Μετατροπή XPSs σε RTF (Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου)
Μετατροπή XPSs σε WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Μετατροπή XPSs σε XAMLFLOW (Power Automate της Microsoft)
Μετατροπή XPSs σε ODP (Μορφή παρουσίασης OpenDocument)
Μετατροπή XPSs σε OTP (Τυπική μορφή OpenDocument)
Μετατροπή XPSs σε POT (Αρχεία προτύπων Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή XPSs σε POTM (Αρχείο προτύπου Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή XPSs σε POTX (Παρουσίαση προτύπου Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή XPSs σε POWERPOINT (Αρχεία παρουσίασης)
Μετατροπή XPSs σε PPS (Παρουσίαση PowerPoint)
Μετατροπή XPSs σε PPSM (Παρουσίαση με δυνατότητα μακροεντολής)
Μετατροπή XPSs σε PPSX (Παρουσίαση PowerPoint)
Μετατροπή XPSs σε PPT (Παρουσίαση powerpoint)
Μετατροπή XPSs σε PPTM (Αρχείο παρουσίασης με δυνατότητα μακροεντολής)
Μετατροπή XPSs σε SWF (Ταινία Shockwave Flash)
Μετατροπή XPSs σε APNG (Κινούμενα φορητά γραφικά δικτύου)
Μετατροπή XPSs σε CSV (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή XPSs σε DICOM (Ψηφιακή Απεικόνιση και Επικοινωνίες στην Ιατρική)
Μετατροπή XPSs σε DIF (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)
Μετατροπή XPSs σε DXF (Μορφή ανταλλαγής σχεδίου Autodesk)
Μετατροπή XPSs σε EMZ (Συμπιεσμένο βελτιωμένο μετα-αρχείο των Windows)
Μετατροπή XPSs σε EXCEL (Μορφές αρχείων υπολογιστικών φύλλων)
Μετατροπή XPSs σε FODS (Επίπεδο υπολογιστικό φύλλο OpenDocument XML)
Μετατροπή XPSs σε JPEG2000 (Μορφή εικόνας J2K)
Μετατροπή XPSs σε JPEG2000 (Μορφή εικόνας J2K)
Μετατροπή XPSs σε MD (Γλώσσα Markdown)
Μετατροπή XPSs σε ODS (Υπολογιστικό φύλλο OpenDocument)
Μετατροπή XPSs σε PSD (Έγγραφο Photoshop)

Τι είναι μορφή αρχείου XPS

Το XPS, συντομογραφία για το XML Paper Specification, είναι μια μορφή αρχείου που δημιουργήθηκε από τη Microsoft για να αντιπροσωπεύει έγγραφα σταθερής διάταξης. Τα αρχεία XPS περιέχουν το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις εκτύπωσης ενός εγγράφου, καθιστώντας τα κατάλληλα για τη διατήρηση της διάταξης και της εμφάνισης ενός εγγράφου σε διαφορετικές συσκευές και πλατφόρμες.

Η μορφή XPS βασίζεται σε XML (eXtensible Markup Language). ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα σήμανσης για αναπαράσταση δομημένων δεδομένων. Τα αρχεία XPS ενσωματώνουν περιεχόμενο εγγράφων, όπως κείμενο, εικόνες, διανυσματικά γραφικά και σχολιασμούς, σε δομημένη μορφή XML. Αυτό επιτρέπει την εύκολη ερμηνεία και απόδοση των οπτικών στοιχείων του εγγράφου.

Τα αρχεία XPS είναι εννοιολογικά παρόμοια με τα αρχεία PDF (Portable Document Format) καθώς και τα δύο στοχεύουν να παρέχουν έναν αξιόπιστο τρόπο παρουσίασης και κοινής χρήσης εγγράφων διατηρώντας τη μορφοποίησή τους και διάταξη. Ωστόσο, τα αρχεία PDF έχουν λάβει ευρύτερη υποστήριξη σε διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού και συσκευές υλικού, καθιστώντας τα πιο ευρέως αποδεκτά και συμβατά.

Για να προβάλετε και να εργαστείτε με αρχεία XPS, η Microsoft παρέχει ένα πρόγραμμα προβολής XPS ως μέρος του λειτουργικού συστήματος Windows . Διάφορες εφαρμογές και εργαλεία τρίτων προσφέρουν επίσης υποστήριξη για άνοιγμα, δημιουργία και μετατροπή αρχείων XPS. Ωστόσο, σε σύγκριση με το PDF, η γκάμα λογισμικού και υλικού που υποστηρίζει τη μορφή XPS ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένη.

Τι είναι μορφή αρχείου DOCM

Η μορφή αρχείου DOCM είναι μια επέκταση που χρησιμοποιείται από το Microsoft Word για να υποδείξει ένα έγγραφο που περιέχει μακροεντολές. Το Microsoft Word είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται διάφορους τύπους εγγράφων. Οι μακροεντολές στο Word είναι μικρά προγράμματα ή σενάρια που αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, βελτιώνουν τη λειτουργικότητα ή προσθέτουν προσαρμοσμένες δυνατότητες σε έγγραφα.

Η συμπερίληψη μακροεντολών σε αρχεία DOCM δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αυτοματοποιούν εργασίες στα έγγραφα του Word, όπως η εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμούς, δημιουργία δυναμικού περιεχομένου ή εφαρμογή συγκεκριμένης μορφοποίησης. Οι μακροεντολές γράφονται συνήθως σε Visual Basic for Applications (VBA), μια γλώσσα προγραμματισμού ενσωματωμένη σε εφαρμογές του Microsoft Office.

Με τη χρήση μακροεντολών, οι χρήστες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη ροή εργασίας τους, να εξοικονομήσουν χρόνο και να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Μπορούν να δημιουργήσουν εξατομικευμένα πρότυπα, να αυτοματοποιήσουν τη μορφοποίηση εγγράφων ή να αναπτύξουν προσαρμοσμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Οι μακροεντολές στα αρχεία DOCM μπορούν να προσπελαστούν και να εκτελεστούν από τους χρήστες, παρέχοντας μια διαδραστική και δυναμική εμπειρία μέσα στο έγγραφο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα αρχεία DOCM ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλες μακροεντολές, καθώς οι μακροεντολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση επιβλαβών ενεργειών ή να διαδώσει κακόβουλο λογισμικό. Ως μέτρο ασφαλείας, το Microsoft Word εφαρμόζει διάφορες ρυθμίσεις ασφαλείας για να περιορίσει την εκτέλεση μακροεντολών σε αρχεία DOCM. Συνήθως ζητείται από τους χρήστες να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν τις μακροεντολές όταν ανοίγουν ένα αρχείο DOCM από άγνωστη ή μη αξιόπιστη πηγή.

Η μορφή DOCM είναι πλήρως συμβατή με το Microsoft Word και μπορεί να ανοίξει, να επεξεργαστεί και να αποθηκευτεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή. Ωστόσο, η συμβατότητα με άλλο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου ή παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Word ενδέχεται να διαφέρει. Για να διασφαλιστεί η συμβατότητα σε διαφορετικές πλατφόρμες, συνιστάται η αποθήκευση αρχείων DOCM σε εναλλακτικές μορφές, όπως το DOCX, που δεν υποστηρίζουν μακροεντολές.