Μετατροπή WORD σε PST χρησιμοποιώντας Python

Μετατροπή WORD σε PST στις εφαρμογές σας Python χωρίς εγκατάσταση του Microsoft Word® ή του Outlook.

 

Για έναν προγραμματιστή Python, ποιος προσπαθεί να προσθέσει μια δυνατότητα μετατροπής WORD σε PST εντός της εφαρμογής; Το Aspose.Total for Python via .NET API μπορεί να βοηθήσει στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας μετατροπής. Είναι ένα πλήρες πακέτο διαφόρων API που αφορούν διαφορετικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων μορφών email, εικόνων και Microsoft Word. Τα API Aspose.Words for Python via .NET και Aspose.Email for Python via .NET που αποτελούν μέρος του πακέτου Aspose.Total for Python via .NET καθιστούν αυτή τη μετατροπή εύκολη με τη χρήση της Python. Είναι μια διαδικασία δύο βημάτων, πρώτα φορτώστε το αρχείο WORD και αποδώστε το σε HTML μέσω του Aspose.Words for Python via .NET . Δεύτερον, φορτώστε το μετατρεπόμενο HTML χρησιμοποιώντας το Aspose.Email for Python via .NET και αποθηκεύστε το σε μορφή PST.

Πώς να μετατρέψετε το WORD σε PST στην Python

  • Ανοίξτε το αρχείο προέλευσης WORD χρησιμοποιώντας την κλάση Document
  • Καλέστε τη μέθοδο «αποθήκευση» ενώ καθορίζετε τη διαδρομή αρχείου HTML εξόδου και τις σχετικές επιλογές αποθήκευσης HTML ως παράμετρο. Έτσι, το αρχείο WORD μετατρέπεται σε HTML στην καθορισμένη διαδρομή
  • Τώρα Φορτώστε το αποθηκευμένο αρχείο HTML χρησιμοποιώντας το MailMessage.load
  • Καλέστε τη μέθοδο αποθήκευσης με σχετική διαδρομή αρχείου. Έτσι τελικά το WORD μετατρέπεται

Απαιτήσεις μετατροπής

  • Για τη μετατροπή WORD σε PST, απαιτείται Python 3.5 ή νεότερη έκδοση
  • Αναφορά API εντός του έργου απευθείας από το PyPI ( Aspose.Words και Aspose.Email )
  • Ή χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή pip pip install aspose.words και ``pip install Aspose.Email-for-Python-via-NET```
  • Επιπλέον, λειτουργικό σύστημα που βασίζεται σε Microsoft Windows ή Linux (δείτε περισσότερα για Words και Email ) και για Linux ελέγξτε τις πρόσθετες απαιτήσεις για gcc και libpython και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα INSTALL
 

Αποθήκευση WORD σε PST στην Python

 

Εξερευνήστε WORD επιλογές μετατροπής με Python

Μετατροπή WORDs σε CSV (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή WORDs σε DIF (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)
Μετατροπή WORDs σε EML (Μήνυμα E-Mail)
Μετατροπή WORDs σε EMLX (Μήνυμα αλληλογραφίας Apple)
Μετατροπή WORDs σε EXCEL (Μορφές αρχείων υπολογιστικών φύλλων)
Μετατροπή WORDs σε FODS (Επίπεδο υπολογιστικό φύλλο OpenDocument XML)
Μετατροπή WORDs σε ICS (Αρχείο Ημερολογίου)
Μετατροπή WORDs σε MBOX (Αρχείο γραμματοκιβωτίου email)
Μετατροπή WORDs σε MSG (Αρχείο στοιχείου μηνύματος του Outlook)
Μετατροπή WORDs σε ODP (Μορφή παρουσίασης OpenDocument)
Μετατροπή WORDs σε ODS (Υπολογιστικό φύλλο OpenDocument)
Μετατροπή WORDs σε OFT (Πρότυπο αρχείου του Outlook)
Μετατροπή WORDs σε OST (Πίνακας αποθήκευσης εκτός σύνδεσης του Outlook)
Μετατροπή WORDs σε POT (Αρχεία προτύπων Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή WORDs σε POTM (Αρχείο προτύπου Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή WORDs σε POTX (Παρουσίαση προτύπου Microsoft PowerPoint)
Μετατροπή WORDs σε POWERPOINT (Αρχεία παρουσίασης)
Μετατροπή WORDs σε PPS (Παρουσίαση PowerPoint)
Μετατροπή WORDs σε PPSM (Παρουσίαση με δυνατότητα μακροεντολής)
Μετατροπή WORDs σε PPSX (Παρουσίαση PowerPoint)
Μετατροπή WORDs σε PPT (Παρουσίαση powerpoint)
Μετατροπή WORDs σε PPTM (Αρχείο παρουσίασης με δυνατότητα μακροεντολής)
Μετατροπή WORDs σε PPTX (Ανοίξτε τη μορφή παρουσίασης XML)
Μετατροπή WORDs σε SXC (Υπολογιστικό φύλλο StarOffice Calc)
Μετατροπή WORDs σε TSV (Τιμές διαχωρισμένες με καρτέλες)
Μετατροπή WORDs σε XLAM (Πρόσθετο με δυνατότητα Macro-Enabled)
Μετατροπή WORDs σε XLS (Δυαδική μορφή Microsoft Excel)
Μετατροπή WORDs σε XLSB (Δυαδικό βιβλίο εργασίας του Excel)
Μετατροπή WORDs σε XLSM (Υπολογιστικό φύλλο με δυνατότητα μακροεντολής)
Μετατροπή WORDs σε XLSX (Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας XML)
Μετατροπή WORDs σε XLT (Πρότυπο Excel 97 - 2003)
Μετατροπή WORDs σε XLTM (Πρότυπο με δυνατότητα μακροεντολής Excel)
Μετατροπή WORDs σε XLTX (Πρότυπο Excel)

Τι είναι μορφή αρχείου WORD

Το Microsoft Word, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, προσφέρει μια σειρά από μορφές αρχείων για αποθήκευση και κοινή χρήση εγγράφων. Η προεπιλεγμένη μορφή είναι DOC, η οποία ήταν διαδεδομένη σε προηγούμενες εκδόσεις του Word. Ωστόσο, η νεότερη και πιο αποτελεσματική μορφή, το DOCX, έχει γίνει η προεπιλεγμένη επιλογή λόγω του μικρότερου μεγέθους αρχείου και των βελτιωμένων δυνατοτήτων ανάκτησης δεδομένων. Το PDF αποτελεί μια άλλη συνήθως χρησιμοποιούμενη μορφή που διατηρεί τη μορφοποίηση και τη διάταξη, ενώ παραμένει εύκολα ορατό σε οποιαδήποτε συσκευή.

Για συμβατότητα με διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού, η μορφή RTF χρησιμεύει ως μορφή απλού κειμένου που μπορεί να ανταλλάσσεται εύκολα. Η HTML, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται ειδικά για τη δημιουργία ιστοσελίδων. Το ODT, μια μορφή ανοιχτού κώδικα, εξασφαλίζει συμβατότητα με διάφορες εφαρμογές λογισμικού, ενώ το TXT είναι μια απλή μορφή απλού κειμένου που περιέχει μόνο το ίδιο το κείμενο.

Η επιλογή της κατάλληλης μορφής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης εφαρμογής, της συμβατότητας με άλλο λογισμικό, καθώς και το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. Με την εξοικείωση με τις διαθέσιμες μορφές, οι χρήστες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη ροή εργασίας τους και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την καταλληλότερη μορφή για το συγκεκριμένο έγγραφό τους.

Τι είναι μορφή αρχείου PST

Η μορφή αρχείου του Outlook Personal Storage Table (PST) είναι μια ιδιόκτητη μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται από το Microsoft Outlook για την αποθήκευση μηνυμάτων email, επαφών, στοιχείων ημερολογίου, εργασιών και άλλων δεδομένων. Τα αρχεία PST δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται από το Microsoft Outlook τόσο για τον υπολογιστή-πελάτη για επιτραπέζιους υπολογιστές όσο και για την έκδοση που βασίζεται στον ιστό, το Outlook στο web (παλαιότερα γνωστό ως Outlook Web App ή OWA).

Τα αρχεία PST αποθηκεύονται συνήθως με ένα . επέκταση αρχείου pst και αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη ή σε διακομιστή δικτύου. Λειτουργούν ως κεντρικός χώρος αποθήκευσης για όλα τα δεδομένα του Outlook και επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα email, τις επαφές και άλλες πληροφορίες τους ακόμα και όταν βρίσκονται εκτός σύνδεσης.

Η δομή ενός αρχείου PST αποτελείται από πολλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης μιας ριζικής δομής, η οποία περιέχει τη συνολική οργάνωση του αρχείου και διάφορες δομές δεδομένων που περιέχουν συγκεκριμένους τύπους στοιχείων του Outlook. Αυτές οι δομές επιτρέπουν την αποτελεσματική αποθήκευση και ανάκτηση μηνυμάτων email, συνημμένων, φακέλων και άλλων δεδομένων του Outlook.

Τα αρχεία PST έχουν ένα μέγιστο όριο μεγέθους που επιβάλλεται από την έκδοση του Outlook που χρησιμοποιείται. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Outlook (Outlook 2002 και παλαιότερες), το όριο μεγέθους αρχείου PST ήταν 2 GB. Ωστόσο, σε μεταγενέστερες εκδόσεις (Outlook 2003 και μετά), η μορφή αρχείου PST βελτιώθηκε και το όριο μεγέθους αυξήθηκε στα 20 GB (Outlook 2003 και 2007) και στη συνέχεια στα 50 GB (Outlook 2010 και μεταγενέστερα). Επιπλέον, το Outlook 2013 εισήγαγε τη μορφή Unicode για αρχεία PST, επιτρέποντας ακόμη μεγαλύτερα μεγέθη αρχείων και καλύτερη υποστήριξη για μη αγγλικές γλώσσες.

Η διαχείριση και η διατήρηση αρχείων PST είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση βέλτιστης απόδοσης και ακεραιότητας δεδομένων. Η τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η περιοδική συντήρηση αρχείων, όπως η συμπύκνωση και η επιδιόρθωση αρχείων PST, μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή καταστροφής και απώλειας δεδομένων.