Μετατροπή WORDML σε εικόνες χρησιμοποιώντας Python

Μετατροπή εικόνων WORDML σε JPG, TIFF, BMP, PNG και GIF στις εφαρμογές σας Python χωρίς εγκατάσταση του Microsoft Word®.

 

Για έναν προγραμματιστή Python, ο οποίος προσπαθεί να προσθέσει ένα WORDML στη δυνατότητα μετατροπής εικόνων PNG, BMP, TIFF, JPEG και GIF εντός της εφαρμογής. Το Aspose.Total for Python via .NET API μπορεί να βοηθήσει στην εισαγωγή και εξαγωγή εικόνων και αρχείων Word, καθώς και στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας μετατροπής. Είναι ένα πλήρες πακέτο διαφόρων API που αφορούν διαφορετικές μορφές.

Χρησιμοποιούμε το Aspose.Words for Python via .NET API που αποτελεί μέρος του πακέτου Aspose.Total for Python via .NET για να προσθέσουμε το WORDML στη δυνατότητα μετατροπής εικόνων JPG, PNG, GIF, BMP και TIFF. Για απλή μετατροπή είναι μόνο δύο γραμμές κώδικα. Φορτώστε το αρχείο WORDML και καλέστε τη μέθοδο αποθήκευσης με την κατάλληλη διαδρομή εικόνας μαζί με SaveFormat σχετικής μορφής. Αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί να ορίσετε επιπλέον πληροφορίες, όπως ρύθμιση οριζόντιας και κατακόρυφης ανάλυσης, κλίμακα, μορφή pixel, φωτεινότητα και άλλα, τότε υπάρχει η κλάση ImageSaveOptions που θα χρησιμοποιηθεί για όλα αυτά. Χρησιμοποιώντας το ImageSaveOptions μπορεί κανείς εύκολα να αποδώσει μια συγκεκριμένη σελίδα WORDML σε μια εικόνα με διαφανές ή έγχρωμο φόντο, να καθορίσει μια ανάλυση κατά την απόδοση, να διαμορφώσει τη συμπίεση και πολλά άλλα. Ανάλογα με την απαίτηση, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ανάλογα με την απαίτησή του, Εδώ είναι ένας άλλος τρόπος για τη μετατροπή Word To Image .

Πως να Μετατροπή WORDML σε εικόνες στην Python

  • Φορτώστε το αρχείο WORDML πηγής χρησιμοποιώντας την κλάση Document
  • Δημιουργήστε την παρουσία του ImageSaveOptions
  • Καθορίστε τον αριθμό σελίδας για μετατροπή χρησιμοποιώντας το PageSet
  • Ορίστε τις ιδιότητες
  • Καλέστε τη μέθοδο «αποθήκευση» ενώ μεταβιβάζετε τη διαδρομή αρχείου εξόδου και τις καθορισμένες επιλογές ως παραμέτρους. Έτσι, το αρχείο WORDML μετατρέπεται σε Εικόνες στην καθορισμένη διαδρομή.

Απαιτήσεις μετατροπής

  • Για τη μετατροπή WORDML σε εικόνες (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF), απαιτείται Python 3.5 ή νεότερη έκδοση
  • Αναφορά API εντός του έργου απευθείας από το PyPI ( Aspose.Words )
  • Ή χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές pip pip install aspose.words
  • Επιπλέον, το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows ή Linux (δείτε περισσότερα για Words ) και για Linux ελέγξτε τις πρόσθετες απαιτήσεις για gcc και libpython και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα INSTALL
 

Αποθήκευση WORDML σε εικόνες στην Python - Απλή μετατροπή

 
 

Μετατροπή WORDML σε εικόνες με συγκεκριμένες επιλογές

 

Εξερευνήστε WORDML επιλογές μετατροπής με Python

Μετατροπή BMPs σε EMAIL (Αρχείο εικόνας bitmap)
Μετατροπή BMPs σε EML (Αρχείο εικόνας bitmap)
Μετατροπή BMPs σε EMLX (Αρχείο εικόνας bitmap)
Μετατροπή BMPs σε ICS (Αρχείο εικόνας bitmap)
Μετατροπή BMPs σε MBOX (Αρχείο εικόνας bitmap)
Μετατροπή BMPs σε MSG (Αρχείο εικόνας bitmap)
Μετατροπή BMPs σε OFT (Αρχείο εικόνας bitmap)
Μετατροπή BMPs σε OST (Αρχείο εικόνας bitmap)
Μετατροπή BMPs σε PST (Αρχείο εικόνας bitmap)
Μετατροπή BMPs σε VCF (Αρχείο εικόνας bitmap)
Μετατροπή CSVs σε DOC (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε DOCM (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε DOCX (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε DOT (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε DOTM (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε DOTX (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε MOBI (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε ODT (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε OTT (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε POT (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε POTX (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε POWERPOINT (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε PPS (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε PPSM (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε PPSX (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε PPT (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε PPTM (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε PPTX (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε RTF (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε WORD (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή CSVs σε WORDML (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα)
Μετατροπή DIFs σε DOC (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)
Μετατροπή DIFs σε DOCM (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)
Μετατροπή DIFs σε DOCX (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)
Μετατροπή DIFs σε DOT (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)
Μετατροπή DIFs σε DOTM (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)
Μετατροπή DIFs σε DOTX (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)
Μετατροπή DIFs σε MOBI (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)
Μετατροπή DIFs σε ODT (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)
Μετατροπή DIFs σε OTT (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)

Τι είναι μορφή αρχείου WORDML

Το Microsoft Word 2003 εισήγαγε μια ιδιόκτητη μορφή εγγράφου γνωστή ως WordprocessingML. Αυτή η μορφή, που βασίζεται σε XML, χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο σχήμα XML για την αποθήκευση διαφόρων στοιχείων ενός εγγράφου του Word, που περιλαμβάνει κείμενο, μορφοποίηση, εικόνες και άλλο περιεχόμενο. Το WordprocessingML στοχεύει να παρέχει μια ολοκληρωμένη αναπαράσταση όλων των πληροφοριών εγγράφων, διατηρώντας ταυτόχρονα ιδιότητες αναγνώσιμες από τον άνθρωπο και αναγνώσιμες από μηχανή.

Το να είναι αναγνώσιμο από τον άνθρωπο σημαίνει ότι τα έγγραφα WordprocessingML μπορούν εύκολα να προσπελαστούν και να επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας ένα τυπικό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Αυτή η προσβασιμότητα επιτρέπει στους χρήστες να χειρίζονται απευθείας την υποκείμενη δομή XML, εάν χρειάζεται. Επιπλέον, το WordprocessingML έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και τη μετατροπή από συστήματα υπολογιστών, επιτρέποντας την απρόσκοπτη μετατροπή σε άλλες μορφές ή την ενσωμάτωση με διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού.

Το WordprocessingML είναι ένα ανοιχτό πρότυπο, που σημαίνει ότι οι προδιαγραφές του είναι διαθέσιμες στο κοινό για αναφορά και υλοποίηση από προγραμματιστές. Αυτό το άνοιγμα έχει προωθήσει την ανάπτυξη πολλών προγραμμάτων λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων λύσεων ανοιχτού κώδικα όπως το OpenOffice.org και το LibreOffice, τα οποία μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν έγγραφα WordprocessingML. Η διαθεσιμότητα τέτοιων εργαλείων επεκτείνει την προσβασιμότητα και τη διαλειτουργικότητα των αρχείων WordprocessingML πέρα από το οικοσύστημα Microsoft Word.

Το Microsoft Word, ως ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου παγκοσμίως, έχει συμβάλει στη δημοτικότητα του WordprocessingML ως XML -Βασισμένη μορφή επεξεργασίας κειμένου. Η ευρεία αποδοχή του έχει καθιερώσει το WordprocessingML ως ένα διαδεδομένο πρότυπο για την κοινή χρήση και την ανταλλαγή εγγράφων με πλούσια μορφή.