C++ API om EML naar EMF te exporteren

Transformeer EML naar EMF binnen de C++-toepassing zonder dat Microsoft Word of Outlook nodig is

 

Bent u een C++-ontwikkelaar en wilt u e-mailconversiefuncties toevoegen aan uw applicaties? Met Aspose.Eml for C++ kunt u het EML-bestandsformaat converteren naar HTML. Daarna kunt u met behulp van de Aspose.Words for C++ API HTML naar EMF exporteren. Beide API’s vallen onder het pakket Aspose.Total for C++ .

C++ API om EML naar EMF te converteren

  1. Open het EML-bestand met behulp van MailMessage klassereferentie
  2. Converteer EML naar HTML met behulp van Save lidfunctie
  3. Laad HTML met behulp van Document class
  4. Sla het document op in EMF-formaat met de methode Save en stel Emf in als SaveFormat

Conversievereisten

Installeer vanaf de opdrachtregel als nuget install Aspose.Total.Cpp of via Package Manager Console van Visual Studio met Install-Package Aspose.Total.Cpp.

U kunt ook het offline MSI-installatieprogramma of DLL’s in een ZIP-bestand downloaden van downloads .

// load the EML file to be converted
System::SharedPtr<MailMessage> msg = MailMessage::Load(u"sourceFile.eml");
// save EML as a HTML 
msg->Save(u"HtmlOutput.html", SaveOptions::get_DefaultHtml());  
// load HTML with an instance of Document
System::SharedPtr<Document> doc = System::MakeObject<Document>(u"HtmlOutput.html");
// call save method while passing Emf as save format
doc->Save(u"convertedFile.Emf");

E-MAIL-bestand ontleden via C++

U kunt niet alleen uw EML naar EMF converteren, maar u kunt ook het EML-document lezen, manipuleren en ontleden. U kunt informatie over onderwerp, adres, hoofdtekst en ontvangers van de e-mail verkrijgen door de MapiMessage-klasse van Aspose.Eml for C++ API te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld controleren op een specifiek e-mailadres van de afzender voor de conversie door de eigenschap get_SenderEmlAddress() te gebruiken.

// create an instance of MapiMessage from file
System::SharedPtr<MapiMessage> msg = MapiMessage::FromFile(dataDir + L"message.eml");
// get subject
System::Console::WriteLine(System::String(L"Subject:") + msg->get_Subject());
// get from address
System::Console::WriteLine(System::String(L"From:") + msg->get_SenderEmlAddress());
// get body
System::Console::WriteLine(System::String(L"Body") + msg->get_Body());
// get recipients information
System::Console::WriteLine(System::String(L"Recipient: ") + msg->get_Recipients());

C++ API om het bewerken van EMF-bestandsindelingen te beperken

U kunt ook functies voor documentbeveiliging in uw app toevoegen terwijl u het document van EML naar EMF exporteert. Beveiliging toevoegen aan uw document is een eenvoudig proces, aangezien u alleen de beveiligingsmethode op uw document hoeft toe te passen. U kunt het beveiligingstype instellen op Alleen-lezen om de gebruiker te beperken om het document te bewerken.

// create a new document and protect it with a password.
auto doc = System::MakeObject<Document>();
// apply Document Protection.
doc->Protect(ProtectionType::ReadOnly, u"password");
// save the document.
doc->Save(u"DocumentProtection.PasswordProtection.Emf");

Bekijk EML conversieopties met C++

EMLs converteren naar BMP (Bitmap-afbeeldingsbestand)
EMLs converteren naar DOC (Microsoft Word binair formaat)
EMLs converteren naar DOCM (Microsoft Word 2007 Marco-bestand)
EMLs converteren naar DOCX (Office 2007+ Word-document)
EMLs converteren naar DOT (Microsoft Word-sjabloonbestanden)
EMLs converteren naar DOTM (Microsoft Word 2007+ sjabloonbestand)
EMLs converteren naar DOTX (Microsoft Word-sjabloonbestand)
EMLs converteren naar EPUB (Open eBook-bestand)
EMLs converteren naar FLATOPC (Microsoft Word 2003 TekstverwerkingML)
EMLs converteren naar GIF (Grafisch uitwisselingsformaat)
EMLs converteren naar PNG (Draagbare netwerkafbeelding)
EMLs converteren naar JPEG (Gezamenlijke Groep Fotografische Experts)
EMLs converteren naar MD (Markdown-taal)
EMLs converteren naar ODT (OpenDocument Tekstbestandsindeling)
EMLs converteren naar OTT (Documentsjabloon openen)
EMLs converteren naar PCL (Printeropdrachttaal)
EMLs converteren naar PDF (Draagbaar documentformaat)
EMLs converteren naar PNG (Draagbare netwerkafbeelding)
EMLs converteren naar PS (PostScript-bestand)
EMLs converteren naar RTF (Rijk tekst formaat)
EMLs converteren naar SVG (Scalaire vectorafbeeldingen)
EMLs converteren naar TIFF (Tagged Image File Format)
EMLs converteren naar DOCX (Office 2007+ Word-document)
EMLs converteren naar WORDML (Microsoft Word 2003 TekstverwerkingML)
EMLs converteren naar XPS (XML-papierspecificaties)

Wat is EML bestandsformaat

Het EML-bestandsformaat, dat staat voor Electronic Mail, is een veelgebruikt bestandsformaat voor het opslaan van e-mailberichten. Het wordt voornamelijk geassocieerd met e-mailclients zoals Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird en Windows Mail. EML-bestanden bevatten de volledige inhoud van een e-mailbericht, inclusief informatie over de afzender en ontvanger, onderwerp, datum, bijlagen en de berichttekst.

EML-bestanden zijn opgemaakt in platte tekst en voldoen aan de Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) standaard, waarmee verschillende soorten inhoud in een e-mailbericht kunnen worden opgenomen, zoals tekst, afbeeldingen en bijlagen. Dit maakt EML-bestanden zeer veelzijdig en compatibel met verschillende e-mailclients en platforms.

Het EML-formaat wordt vaak gebruikt voor het archiveren of overbrengen van individuele e-mailberichten. Het biedt een handige manier om e-mails als afzonderlijke bestanden op te slaan, waardoor het gemakkelijker wordt om specifieke berichten te ordenen en op te halen wanneer dat nodig is. EML-bestanden kunnen worden geopend en bekeken in compatibele e-mailclients, zodat gebruikers de inhoud van het e-mailbericht kunnen lezen en gebruiken.

Bovendien kunnen EML-bestanden eenvoudig worden gedeeld via e-mail of andere methoden voor bestandsoverdracht. Ze behouden de originele opmaak, zodat de ontvanger de e-mail precies ziet zoals deze is verzonden, inclusief eventuele bijlagen of ingesloten afbeeldingen.

EML-bestanden worden niet alleen gebruikt voor individuele e-mailberichten, maar ook voor e-mailmigratie en back-upprocessen. Ze maken de overdracht van e-mailberichten tussen verschillende e-mailclients mogelijk of het maken van back-ups om belangrijke communicatie te beveiligen.

Wat is EMF bestandsformaat

Het EMF-bestandsformaat, een afkorting van Enhanced Metafile, is een veelgebruikt vectorafbeeldingsbestandsformaat dat is ontwikkeld door Microsoft. EMF-bestanden worden voornamelijk gebruikt voor het opslaan en uitwisselen van grafische 2D-afbeeldingen en worden ondersteund door verschillende toepassingen en besturingssystemen.

EMF-bestanden zijn gebaseerd op de Windows Graphics Device Interface (GDI) en bestaan uit een reeks tekenopdrachten, vormen en tekstinstructies die de afbeelding definiëren. In tegenstelling tot bitmapindelingen slaan EMF-bestanden grafische elementen op als schaalbare objecten in plaats van als een raster van pixels. Dit zorgt voor soepel schalen en vergroten/verkleinen zonder kwaliteitsverlies.

EMF-bestanden worden vaak gebruikt in toepassingen waar grafische afbeeldingen en afdrukken van hoge kwaliteit essentieel zijn, zoals grafisch ontwerp, desktoppublishing en documentverwerking. Ze kunnen eenvoudig worden ingevoegd in andere Microsoft Office-toepassingen zoals Word, PowerPoint of Excel, waardoor complexe illustraties of diagrammen in documenten kunnen worden opgenomen.

Een voordeel van EMF-bestanden is hun compacte formaat, zoals ze meestal zijn kleiner dan vergelijkbare bitmapafbeeldingen. Bovendien kunnen ze eenvoudig worden bewerkt en aangepast met behulp van vector grafische software, wat flexibiliteit biedt bij het aanpassen van kleuren, vormen en andere grafische eigenschappen.