Converteer JSON-formaat naar ODT via C++

Parseer JSON naar ODT binnen C++-toepassingen zonder Microsoft® Word

 

Door Aspose.Total for C++ te gebruiken, kunt u in twee eenvoudige stappen JSON naar ODT ontleden binnen uw C++-toepassingen. Ten eerste, door Aspose.Cells for C++ te gebruiken, kunt u JSON naar PDF exporteren. Daarna kunt u met Aspose.Words for C++ PDF naar ODT converteren.

Converteer JSON-formaat naar ODT in C++

  1. Maak een nieuw IWorkbook object en lees geldige JSON-gegevens uit het bestand
  2. Sla JSON op als PDF met de methode Save
  3. Laad het PDF-document met behulp van de Document class
  4. Sla het document op in ODT-formaat met de methode Save

Conversievereisten

Installeer via Package Manager Console van Visual Studio met Install-Package Aspose.Total.Cpp.

U kunt ook het offline MSI-installatieprogramma of DLL’s in een ZIP-bestand downloaden van downloads .

Stel lay-out in en converteer JSON-indeling naar ODT in C++

Tijdens het ontleden van JSON naar ODT, kunt u ook de grootte van rijen en kolommen instellen door JSON te laden met de klasse IWorkbook . Als u voor alle rijen in het werkblad dezelfde rijhoogte moet instellen, kunt u dit doen met de SetStandardHeight methode van de ICells verzameling. Om dezelfde kolombreedte voor alle kolommen in het werkblad in te stellen, gebruikt u de methode SetStandardWidth van de ICells-collectie.

Converteer JSON-formaat naar ODT met watermerk in C++

Met behulp van de API kunt u JSON ook ontleden naar ODT met watermerk. Om een watermerk aan uw ODT-document toe te voegen, kunt u eerst JSON naar PDF converteren en er een watermerk aan toevoegen. Om een watermerk toe te voegen, laadt u het nieuw gemaakte PDF-bestand met behulp van de Document klasse, stelt u verschillende eigenschappen in voor tekstwatermerk, roep de SetText-methode aan en geef de watermerktekst en het object van TextWatermarkOptions door. Nadat u het watermerk hebt toegevoegd, kunt u het document opslaan in ODT.

Bekijk JSON conversieopties met C++

JSONs converteren naar CHM (Gecompileerd HTML-helpbestand)
JSONs converteren naar DOC (Microsoft Word binair formaat)
JSONs converteren naar DOCM (Microsoft Word 2007 Marco-bestand)
JSONs converteren naar DOT (Microsoft Word-sjabloonbestanden)
JSONs converteren naar DOTX (Microsoft Word-sjabloonbestand)
JSONs converteren naar EPUB (Open eBook-bestand)
JSONs converteren naar FLATOPC (Microsoft Word 2003 TekstverwerkingML)
JSONs converteren naar MOBI (Open Ebook-formaat)
JSONs converteren naar OTT (Documentsjabloon openen)
JSONs converteren naar PCL (Printeropdrachttaal)
JSONs converteren naar PS (PostScript-bestand)
JSONs converteren naar RTF (Rijk tekst formaat)
JSONs converteren naar WORD (Bestandsindelingen voor tekstverwerking)
JSONs converteren naar WORDML (Microsoft Word 2003 TekstverwerkingML)
JSONs converteren naar ODP (OpenDocument-presentatieformaat)
JSONs converteren naar OTP (OpenDocument Standaardformaat)
JSONs converteren naar POT (Microsoft PowerPoint-sjabloonbestanden)
JSONs converteren naar POTM (Microsoft PowerPoint-sjabloonbestand)
JSONs converteren naar POTX (Microsoft PowerPoint-sjabloonpresentatie)
JSONs converteren naar POWERPOINT (Presentatie bestanden)
JSONs converteren naar PPS (PowerPoint-diavoorstelling)
JSONs converteren naar PPSM (Diavoorstelling met macro's)
JSONs converteren naar PPSX (PowerPoint-diavoorstelling)
JSONs converteren naar PPT (PowerPoint presentatie)
JSONs converteren naar PPTM (Presentatiebestand met ingeschakelde macro's)

Wat is JSON bestandsformaat

Het JSON-bestandsformaat (JavaScript Object Notation) is een lichtgewicht en veelgebruikt formaat voor gegevensuitwisseling. Het is afgeleid van de programmeertaal JavaScript, maar is nu taalonafhankelijk en wordt ondersteund door verschillende programmeertalen. JSON-bestanden slaan gegevens op in een gestructureerde en leesbare indeling, waardoor ze gemakkelijk te begrijpen en te verwerken zijn voor zowel mensen als machines.

JSON-bestanden bestaan uit sleutel-waardeparen die in een hiërarchische structuur zijn georganiseerd. Ze vertegenwoordigen gegevens op een eenvoudige en intuïtieve manier met behulp van objecten (tussen accolades {}) en arrays (tussen vierkante haken []). Elke sleutel is gekoppeld aan een overeenkomstige waarde, die een string, getal, boolean, null, object of array kan zijn. Dankzij deze flexibiliteit kan JSON omgaan met complexe en geneste datastructuren.

Een van de belangrijkste voordelen van JSON is de eenvoud en het gebruiksgemak. Het lichtgewicht karakter en de minimale syntaxis maken het efficiënt voor gegevensoverdracht via netwerken en opslag in bestanden. JSON-bestanden worden vaak gebruikt voor gegevensuitwisseling tussen webservers en clients, evenals voor configuratiebestanden, API’s en het opslaan van gestructureerde gegevens.

JSON-bestanden zijn leesbaar voor mensen en kunnen gemakkelijk worden begrepen en gewijzigd met behulp van een tekst editor. Ze zijn ook machinaal leesbaar, waardoor toepassingen JSON-gegevens efficiënt kunnen ontleden en verwerken. Veel programmeertalen bieden ingebouwde bibliotheken of pakketten voor het werken met JSON, waardoor het parseren en serialiseren van JSON-gegevens wordt vereenvoudigd.

Wat is ODT bestandsformaat

ODT is een bestandsindeling die wordt gebruikt voor het opslaan van documenten in het Open Document Format (ODF). ODT staat voor Open Document Text. Het is de standaard bestandsindeling voor tekstverwerkingsdocumenten die zijn gemaakt door toepassingen zoals LibreOffice, OpenOffice en Apache OpenOffice.

ODT-bestanden zijn gebaseerd op XML, een opmaaktaal die wordt gebruikt voor het organiseren en structureren van gegevens. Ze zijn ontworpen om een open en interoperabele indeling te zijn, waardoor gebruikers documenten kunnen maken, bewerken en delen via verschillende softwaretoepassingen en platforms.

De ODT-indeling ondersteunt een breed scala aan functies en opmaakopties die gewoonlijk in woorden voorkomen documenten verwerken. Het bevat ondersteuning voor tekstopmaak, alinea’s, tabellen, afbeeldingen, hyperlinks, kop- en voetteksten, voetnoten en meer. ODT-bestanden kunnen ook ingesloten objecten en multimedia-elementen bevatten.

Een van de belangrijkste voordelen van het ODT-formaat is de compatibiliteit met verschillende softwaretoepassingen. Gebruikers kunnen een ODT-document maken in de ene tekstverwerkingstoepassing en dit openen in een andere zonder de opmaak of inhoud te verliezen. Dit bevordert samenwerking en zorgt ervoor dat documenten kunnen worden geopend en bewerkt door gebruikers die mogelijk andere software gebruiken.

ODT-bestanden kunnen eenvoudig worden geconverteerd naar andere populaire documentindelingen, zoals Microsoft Word’s DOCX-indeling of PDF, voor bredere compatibiliteits- en deeldoeleinden. Bovendien is het ODT-formaat ontworpen om toekomstbestendig te zijn, waardoor documenten op lange termijn kunnen worden bewaard en toegankelijk zijn.