Converteer JSON-indeling naar PPS via C++

C++ API om JSON naar PPS te parseren zonder Microsoft® PowerPoint

 

U kunt JSON in twee eenvoudige stappen in elke C++-toepassing naar PPS converteren. Ten eerste, door Aspose.Cells for C++ te gebruiken, kunt u JSON ontleden naar PPTX. Daarna kunt u met Aspose.Slides for C++ PPTX naar PPS converteren. Beide API’s vallen onder het pakket Aspose.Total for C++ .

Converteer JSON-indeling naar PPS via C++

  1. Maak een nieuw IWorkbook object en lees geldige JSON-gegevens uit het bestand
  2. Sla JSON op als PPTX met de methode Save
  3. Laad PPTX-document met behulp van Presentation class
  4. Sla het document op in PPS-indeling met de methode Save

Conversievereisten

Installeer via Package Manager Console van Visual Studio met Install-Package Aspose.Total.Cpp.

U kunt ook het offline MSI-installatieprogramma of DLL’s in een ZIP-bestand downloaden van downloads .

Lay-out instellen en JSON-indeling converteren naar PPS via C++

Tijdens het ontleden van JSON naar PPS, kunt u ook de grootte van rijen en kolommen instellen door JSON te laden met de klasse IWorkbook . Als u voor alle rijen in het werkblad dezelfde rijhoogte moet instellen, kunt u dit doen met de SetStandardHeight methode van de ICells verzameling. Om dezelfde kolombreedte voor alle kolommen in het werkblad in te stellen, gebruikt u de methode SetStandardWidth van de ICells-collectie.

Converteer JSON-formaat naar PPS met watermerk in C++

Met behulp van de API kunt u JSON ook converteren naar PPS met watermerk. Om een watermerk aan uw PPS-document toe te voegen, kunt u eerst JSON ontleden naar PPTX en er een watermerk aan toevoegen. Om een watermerk toe te voegen, laadt u het nieuw gemaakte PPTX-bestand met behulp van de klasse Presentation , krijgt u de eerste dia, voegt u een AutoVorm van het type Rechthoek, voeg TextFrame toe aan de rechthoek, maak het alinea-object voor een tekstkader, maak een gedeelte-object voor de alinea, voeg een watermerk toe met set_Text() en sla het document op in PPS.

Bekijk JSON conversieopties met C++

JSONs converteren naar CHM (Gecompileerd HTML-helpbestand)
JSONs converteren naar DOC (Microsoft Word binair formaat)
JSONs converteren naar DOCM (Microsoft Word 2007 Marco-bestand)
JSONs converteren naar DOT (Microsoft Word-sjabloonbestanden)
JSONs converteren naar DOTX (Microsoft Word-sjabloonbestand)
JSONs converteren naar EPUB (Open eBook-bestand)
JSONs converteren naar FLATOPC (Microsoft Word 2003 TekstverwerkingML)
JSONs converteren naar MOBI (Open Ebook-formaat)
JSONs converteren naar ODT (OpenDocument Tekstbestandsindeling)
JSONs converteren naar OTT (Documentsjabloon openen)
JSONs converteren naar PCL (Printeropdrachttaal)
JSONs converteren naar PS (PostScript-bestand)
JSONs converteren naar RTF (Rijk tekst formaat)
JSONs converteren naar WORD (Bestandsindelingen voor tekstverwerking)
JSONs converteren naar WORDML (Microsoft Word 2003 TekstverwerkingML)
JSONs converteren naar ODP (OpenDocument-presentatieformaat)
JSONs converteren naar OTP (OpenDocument Standaardformaat)
JSONs converteren naar POT (Microsoft PowerPoint-sjabloonbestanden)
JSONs converteren naar POTM (Microsoft PowerPoint-sjabloonbestand)
JSONs converteren naar POTX (Microsoft PowerPoint-sjabloonpresentatie)
JSONs converteren naar POWERPOINT (Presentatie bestanden)
JSONs converteren naar PPSM (Diavoorstelling met macro's)
JSONs converteren naar PPSX (PowerPoint-diavoorstelling)
JSONs converteren naar PPT (PowerPoint presentatie)
JSONs converteren naar PPTM (Presentatiebestand met ingeschakelde macro's)

Wat is JSON bestandsformaat

Het JSON-bestandsformaat (JavaScript Object Notation) is een lichtgewicht en veelgebruikt formaat voor gegevensuitwisseling. Het is afgeleid van de programmeertaal JavaScript, maar is nu taalonafhankelijk en wordt ondersteund door verschillende programmeertalen. JSON-bestanden slaan gegevens op in een gestructureerde en leesbare indeling, waardoor ze gemakkelijk te begrijpen en te verwerken zijn voor zowel mensen als machines.

JSON-bestanden bestaan uit sleutel-waardeparen die in een hiërarchische structuur zijn georganiseerd. Ze vertegenwoordigen gegevens op een eenvoudige en intuïtieve manier met behulp van objecten (tussen accolades {}) en arrays (tussen vierkante haken []). Elke sleutel is gekoppeld aan een overeenkomstige waarde, die een string, getal, boolean, null, object of array kan zijn. Dankzij deze flexibiliteit kan JSON omgaan met complexe en geneste datastructuren.

Een van de belangrijkste voordelen van JSON is de eenvoud en het gebruiksgemak. Het lichtgewicht karakter en de minimale syntaxis maken het efficiënt voor gegevensoverdracht via netwerken en opslag in bestanden. JSON-bestanden worden vaak gebruikt voor gegevensuitwisseling tussen webservers en clients, evenals voor configuratiebestanden, API’s en het opslaan van gestructureerde gegevens.

JSON-bestanden zijn leesbaar voor mensen en kunnen gemakkelijk worden begrepen en gewijzigd met behulp van een tekst editor. Ze zijn ook machinaal leesbaar, waardoor toepassingen JSON-gegevens efficiënt kunnen ontleden en verwerken. Veel programmeertalen bieden ingebouwde bibliotheken of pakketten voor het werken met JSON, waardoor het parseren en serialiseren van JSON-gegevens wordt vereenvoudigd.

Wat is PPS bestandsformaat

Het PPS-bestandsformaat is een extensie die door Microsoft PowerPoint wordt gebruikt om presentaties op te slaan die speciaal zijn ontworpen voor diavoorstellingen. Het staat voor “PowerPoint Slide Show” en is nauw verwant aan het PPT-formaat (PowerPoint Presentation). PPS-bestanden bevatten een verzameling dia’s, elk met hun eigen inhoud, lay-out en opmaak.

In tegenstelling tot PPT-bestanden, die worden geopend in de PowerPoint-editor, zijn PPS-bestanden bedoeld om rechtstreeks in de diavoorstellingsmodus te worden geopend. Wanneer een PPS-bestand wordt geopend, wordt de presentatie op volledig scherm gestart en worden de dia’s onmiddellijk weergegeven in de volgorde waarin ze zijn gemaakt. Dit zorgt voor een naadloze en ononderbroken presentatie-ervaring zonder dat handmatige navigatie nodig is.

PPS-bestanden worden vaak gebruikt om presentaties te delen met anderen die de dia’s alleen hoeven te bekijken in plaats van ze te bewerken. Door een presentatie als een PPS-bestand op te slaan, zorgt u ervoor dat ontvangers de presentatie kunnen openen en bekijken zoals bedoeld, zonder de inhoud per ongeluk te wijzigen. Dit maakt het een handige indeling voor het verspreiden van diavoorstellingen voor vergaderingen, conferenties of zelflopende presentaties.

De PPS-indeling behoudt alle visuele elementen, animaties, overgangen en multimedia-inhoud die in de originele PowerPoint-presentatie zijn opgenomen. Het biedt een handige manier om gepolijste en professioneel ogende diavoorstellingen te leveren die hun beoogde ontwerp en effecten behouden.

Om PPS-bestanden te openen en te bekijken, hebben ontvangers doorgaans een compatibele softwaretoepassing nodig, zoals Microsoft PowerPoint, PowerPoint Viewer of andere presentatiesoftware die PPS-bestanden kan lezen. Met deze toepassingen kunnen gebruikers genieten van de volledige presentatie-ervaring zonder dat ze schrijf- of bewerkingsmogelijkheden nodig hebben.