Converteer XLSX naar WORD via C++ of online

Excel exporteren® XLSX naar WORD binnen volledig functionele C++-toepassingen

XLSX naar WORD-conversie op C++

  1. Open XLSX-bestand met behulp van IWorkbook lidfunctie van Factory klassereferentie
  2. Converteer XLSX naar PDF en stel SaveFormat in op Pdf
  3. Laad het geconverteerde PDF-bestand met de klasseverwijzing Wordument
  4. Sla het wordument op in WORD-formaat met behulp van Save lidfunctie en stel Word in als SaveFormat

Conversievereisten

Installeer vanaf de opdrachtregel als nuget install Aspose.Total.Cpp of via Package Manager Console van Visual Studio met Install-Package Aspose.Total.Cpp.

U kunt ook het offline MSI-installatieprogramma of DLL’s in een ZIP-bestand downloaden van downloads .

// load the XLSX file using Factory::CreateIWorkbook
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(u"sourceFile.xlsx");
// save XLSX as PDF
wkb->Save(u"pdfOutput.pdf", SaveFormat_Pdf);
// load the PDF file using Wordument class reference
auto word = MakeObject<Wordument>(u"pdfOutput.pdf");
// save wordument in WORD format
word->Save(u"convertedFile.word", SaveFormat::Word);