Exporteer EMAIL naar RTF via .NET

.NET API om EMAIL naar RTF te renderen op Windows, macOS en Linux zonder Word of Outlook te gebruiken

 

Als u een .NET-ontwikkelaar bent die EMAIL-naar-RTF-conversiefuncties in uw toepassingen wilt toevoegen, zijn Aspose.Total for .NET bestandsformaatmanipulatie-API’s de juiste keuze vooruit. Door Aspose.Email for .NET te gebruiken, kunt u het EMAIL-bestandsformaat converteren naar HTML. Daarna kunt u met Aspose.Words for .NET HTML naar RTF renderen.

C# API om EMAIL naar RTF te converteren

  1. Open het EMAIL-bestand met de klasse MailMessage
  2. Converteer EMAIL naar HTML met behulp van de Save methode
  3. Laad HTML met behulp van Document klasse
  4. Sla het document op in RTF-indeling met de methode Save en stel Rtf in als SaveFormat

Conversievereisten

Installeer vanaf de opdrachtregel als nuget install Aspose.Total of via Package Manager Console van Visual Studio met Install-Package Aspose.Total.

U kunt ook het offline MSI-installatieprogramma of DLL’s in een ZIP-bestand downloaden van downloads .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.msg");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.rtf", SaveFormat.Rtf); 

E-MAIL-bestand ontleden via .NET

Voordat u EMAIL naar RTF converteert, kunt u, als u er zeker van wilt zijn dat u de juiste e-mail converteert, het EMAIL-document laden, het ontleden en uw gewenste eigenschap bekijken. Door gebruik te maken van MapiMessage klasse van [Aspose.Email for .NET]( https://products.aspose.com/email /net/) API, kunt u informatie over afzender en ontvanger krijgen. U kunt bijvoorbeeld controleren op een specifiek e-mailadres van de afzender voor de conversie door de eigenschap SenderName te gebruiken.


var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.msg");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}
.aspose.com

Beperk het bewerken van RTF-documenten via .NET

Terwijl u het document opslaat van EMAIL naar RTF, moet u mogelijk uw uitvoerdocument beveiligen. Soms moet u de mogelijkheid om een document te bewerken beperken en er alleen bepaalde acties mee toestaan. Dit kan handig zijn om te voorkomen dat andere mensen gevoelige en vertrouwelijke informatie in uw document bewerken. Aspose.Words for .NET API, stelt u in staat om te bepalen hoe u de inhoud beperkt met behulp van het [ProtectionType]( https://apireference.aspose . com/words/net/aspose.words/protectiontype) opsommingsparameter. U kunt uw document op alleen-lezen instellen door de volgende coderegels te gebruiken.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.rtf", SaveFormat.Rtf);  

Bekijk EMAIL conversieopties met .NET

MSGs converteren naar BMP (Bitmap-afbeeldingsbestand)
MSGs converteren naar DOC (Microsoft Word binair formaat)
MSGs converteren naar DOCM (Microsoft Word 2007 Marco-bestand)
MSGs converteren naar DOCX (Office 2007+ Word-document)
MSGs converteren naar DOT (Microsoft Word-sjabloonbestanden)
MSGs converteren naar DOTM (Microsoft Word 2007+ sjabloonbestand)
MSGs converteren naar DOTX (Microsoft Word-sjabloonbestand)
MSGs converteren naar EMF (Verbeterd metabestandsformaat)
MSGs converteren naar EPUB (Open eBook-bestand)
MSGs converteren naar FLATOPC (Microsoft Word 2003 TekstverwerkingML)
MSGs converteren naar GIF (Grafisch uitwisselingsformaat)
MSGs converteren naar PNG (Draagbare netwerkafbeelding)
MSGs converteren naar JPEG (Gezamenlijke Groep Fotografische Experts)
MSGs converteren naar MD (Markdown-taal)
MSGs converteren naar ODT (OpenDocument Tekstbestandsindeling)
MSGs converteren naar OTT (Documentsjabloon openen)
MSGs converteren naar PCL (Printeropdrachttaal)
MSGs converteren naar PDF (Draagbaar documentformaat)
MSGs converteren naar PNG (Draagbare netwerkafbeelding)
MSGs converteren naar PS (PostScript-bestand)
MSGs converteren naar RTF (Rijk tekst formaat)
MSGs converteren naar SVG (Scalaire vectorafbeeldingen)
MSGs converteren naar TIFF (Tagged Image File Format)
MSGs converteren naar DOCX (Office 2007+ Word-document)
MSGs converteren naar WORDML (Microsoft Word 2003 TekstverwerkingML)
MSGs converteren naar XPS (XML-papierspecificaties)

Wat is EMAIL bestandsformaat

Een e-mailbestand houdt zich aan een specifiek formaat dat wordt herkend door e-mailprogramma’s. Het bestaat uit een kopgedeelte en een hoofdgedeelte, gescheiden door een lege regel. De header bevat essentiële informatie zoals het e-mailadres van de afzender, het e-mailadres van de ontvanger, het onderwerp van de e-mail en de datum en tijd waarop deze is verzonden. De hoofdtekst van de e-mail bevat de eigenlijke boodschap die wordt overgebracht. E-mailbestanden kunnen zowel in platte tekst als in HTML-indeling bestaan. HTML-e-mails komen de laatste tijd echter vaker voor vanwege hun vermogen om afbeeldingen en andere opmaakelementen op te nemen.

De koptekst van een e-mailbestand biedt cruciale metagegevens die helpen bij het routeren en organiseren van berichten. Hiermee kan het e-mailprogramma de afzender, ontvanger, onderwerp en tijdstempel identificeren. Het hoofdgedeelte bevat de inhoud van de e-mail, die tekst, afbeeldingen, hyperlinks en andere media-elementen kan bevatten. E-mails met platte tekst zijn eenvoudig en toegankelijk via verschillende apparaten en e-mailclients, maar HTML-e-mails bieden meer ontwerpflexibiliteit en interactiviteit.

Door het wijdverbreide gebruik van HTML-e-mails kunnen afzenders visueel aantrekkelijke en boeiende berichten maken. HTML-e-mails maken het mogelijk om merkelementen, opmaakstijlen en multimedia-inhoud op te nemen, waardoor de algehele presentatie en gebruikerservaring worden verbeterd.

Wat is RTF bestandsformaat

Het RTF-bestandsformaat (Rich Text Format) is een veelzijdig en breed ondersteund bestandsformaat voor het opslaan van tekstdocumenten met opmaak. Het is eind jaren tachtig door Microsoft ontwikkeld als een platformonafhankelijke indeling die gemakkelijk kan worden uitgewisseld tussen verschillende tekstverwerkingsprogramma’s.

RTF-bestanden worden doorgaans opgeslagen met de .rtf-bestandsextensie en kunnen worden geopend en bewerkt door verschillende teksteditors en tekstverwerkingssoftware, waaronder Microsoft Word, Google Docs en LibreOffice. Het formaat maakt het mogelijk verschillende opmaakelementen op te nemen, zoals lettertypestijlen, groottes, kleuren, alinea’s, tabellen en afbeeldingen.

Een van de belangrijkste voordelen van RTF is de platformonafhankelijkheid, wat betekent dat een RTF bestand dat op het ene besturingssysteem is gemaakt, kan worden geopend en correct worden weergegeven op een ander besturingssysteem zonder de opmaak te verliezen. Dit maakt het een voorkeurskeuze voor documentuitwisseling en samenwerking.

RTF-bestanden gebruiken een opmaaksyntaxis in platte tekst, wat betekent dat de bestanden leesbaar zijn voor mensen en indien nodig kunnen worden gewijzigd met een teksteditor. RTF-bestanden kunnen echter behoorlijk groot zijn in vergelijking met andere indelingen zoals platte tekst of Markdown, omdat hierin expliciet opmaakinformatie wordt opgeslagen.

Hoewel RTF voornamelijk wordt gebruikt voor tekstdocumenten, kan het ook het insluiten van andere bestanden ondersteunen. typen bestanden, zoals afbeeldingen en objecten, in het document. Hierdoor kunnen complexere en visueel aantrekkelijkere documenten worden gemaakt.