Converteer XLSX naar PPTX via C# of online-app

Excel exporteren® XLSX naar PPTX op .NET Framework-, .NET Core-, Mono- of Xamarin-platforms

XLSX naar PPTX-conversie op .NET

  1. Open het XLSX-bestand met de klasse Workbook
  2. Converteer XLSX naar PDF en stel SaveFormat in op Auto
  3. Laad het geconverteerde PDF-bestand met de klasse Pptxument
  4. Sla het pptxument op in PPTX-indeling met de methode Save en stel Pptx in als SaveFormat

Conversievereisten

Installeer vanaf de opdrachtregel als nuget install Aspose.Total of via Package Manager Console van Visual Studio met Install-Package Aspose.Total.

U kunt ook het offline MSI-installatieprogramma of DLL’s in een ZIP-bestand downloaden van downloads .

.NET C#-code voor conversie van XLSX naar PPTX

// load the XLSX file using Workbook class
var book = new Aspose.Cells.Workbook("input.xlsx");
// save XLSX as PDF
book.Save("pdfOutput.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Auto); 
// load the PDF file using Pptxument class
var pptxument = new Aspose.Pdf.Pptxument("pdfOutput.pdf");
// save pptxument in PPTX format
pptxument.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx); 

Gratis online converter voor XLSX naar PPTX

Bekijk XLSX conversieopties met .NET

XLSXs converteren naar DOC (Microsoft Word Binary Format)
XLSXs converteren naar DOCX (Office 2007+ Word Document)
XLSXs converteren naar PPTX (Open XML presentation Format)
XLSXs converteren naar PPTX (Open XML presentation Format)
XLSXs converteren naar DOC (Microsoft Word Binary Format)

Wat is XLSX bestandsformaat

Een XLSX-bestand is een Microsoft Excel Open XML-werkmapbestand. XLSX-bestanden worden gebruikt om spreadsheetgegevens op te slaan. Ze lijken op XLS-bestanden, maar gebruiken het op XML gebaseerde bestandsformaat dat is ontwikkeld door Microsoft.XLSX-bestanden worden gemaakt door de Microsoft Excel-toepassing. Ze kunnen worden geopend en bewerkt door Microsoft Excel, Apple Numbers en andere spreadsheettoepassingen. XLSX-bestanden slaan gegevens op in werkbladen die cellen bevatten die zijn gerangschikt in rijen en kolommen. Elke cel kan tekst, getallen of formules bevatten. XLSX-bestanden ondersteunen ook functies zoals grafieken, draaitabellen en voorwaardelijke opmaak.

Meer lezen

Wat is PPTX bestandsformaat

Open XML Presentation (PPTX) is een bestandsindeling voor het opslaan van presentaties in XML-indeling, ontwikkeld door Microsoft. PPTX is een gezipte, op XML gebaseerde bestandsindeling die wordt gebruikt voor het opslaan van diapresentaties. Het is een opvolger van het PPT-formaat en wordt gebruikt door Microsoft PowerPoint 2007 en latere versies. Het PPTX-bestandsformaat is gebaseerd op het XML-schema en maakt gebruik van een ZIP-compressie-algoritme. PPTX-bestanden worden opgeslagen in een mappenstructuur, die een document.xml-bestand, een diamodelbestand en een aantal diabestanden bevat. Het document.xml-bestand slaat de inhoud van de presentatie op, terwijl het slide-masterbestand de lay-out en het ontwerp van de dia s opslaat. De diabestanden slaan de afzonderlijke dia s in de presentatie op. PPTX-bestanden kunnen worden geopend in PowerPoint 2007 en latere versies, evenals in sommige andere presentatiesoftware.

Meer lezen