Przekształć EMAIL w PCL w aplikacjach na Androida

Projektowanie aplikacji Andorid do eksportu EMAIL do PCL za pomocą Andorid za pośrednictwem Java API

 

Aplikacje Andorid są łatwe w użyciu dla użytkowników końcowych na co dzień. Z dnia na dzień rośnie liczba użytkowników telefonów z systemem Android. Korzystając z potężnych bibliotek Aspose.Total for Android via Java File Format Automation, możesz tworzyć aplikacje do manipulacji i konwersji poczty e-mail. Możesz przekonwertować EMAIL na PCL, łącząc Aspose.Email dla Androida Java i Aspose.Words for Android via Java . Używając pierwszego API, możesz przekonwertować format pliku EMAIL na HTML, a używając drugiego API, możesz renderować HTML jako PCL.

Konwertuj EMAIL na PCL w Andorid

  1. Otwórz plik EMAIL za pomocą klasy MailMessage
  2. Przekonwertuj EMAIL na HTML, używając save ) metoda
  3. Załaduj HTML za pomocą klasy Document
  4. Zapisz dokument w formacie PCL za pomocą save ) i ustaw PCL jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo używać Aspose.Total for Android via Java bezpośrednio z Maven //docs.aspose.com/email/androidjava/installation/) i Aspose.Words dla Andorida przez Javę w swoich aplikacjach.

Możesz też pobrać plik ZIP ze strony downloads .

// load the EMAIL file to be converted
MailMessage message = MailMessage.load("sourceFile.msg"); 
// save EMAIL as a HTML 
message.save("HtmlOutput.html", SaveOptions.getDefaultHtml());
// load HTML with an instance of Document
Document document = new Document("HtmlOutput.html");
// call save method while passing SaveFormat.PCL
document.save("output.pcl", SaveFormat.PCL); 

Eksploruj EMAIL opcji konwersji z Android

Przelicz MSGs na BMP (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz MSGs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz MSGs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na EMF (Rozszerzony format metaplików)
Przelicz MSGs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz MSGs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz MSGs na PNG (Przenośna grafika sieciowa)
Przelicz MSGs na JPEG (Wspólna Grupa Ekspertów Fotograficznych)
Przelicz MSGs na MD (język Markdowna)
Przelicz MSGs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz MSGs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz MSGs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz MSGs na PDF (format dokumentu przenośnego)
Przelicz MSGs na PNG (Przenośna grafika sieciowa)
Przelicz MSGs na PS (Plik PostScript)
Przelicz MSGs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz MSGs na SVG (Skalarna grafika wektorowa)
Przelicz MSGs na TIFF (Oznaczony format pliku obrazu)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na XPS (Specyfikacje papieru XML)

Co to jest EMAIL Format pliku

Plik wiadomości e-mail jest zgodny z określonym formatem rozpoznawanym przez programy pocztowe. Zawiera sekcję nagłówka i część główną, oddzielone pustą linią. Nagłówek zawiera podstawowe informacje, takie jak adres e-mail nadawcy, adres e-mail odbiorcy, temat wiadomości e-mail oraz data i godzina jej wysłania. Treść wiadomości e-mail zawiera rzeczywistą przekazywaną wiadomość. Pliki e-mail mogą istnieć w formacie zwykłego tekstu lub HTML. Jednak e-maile w formacie HTML stały się ostatnio bardziej rozpowszechnione ze względu na możliwość dołączania obrazów i innych elementów formatujących.

Nagłówek pliku e-mail zawiera kluczowe metadane, które pomagają w kierowaniu i organizowaniu wiadomości. Pozwala programowi pocztowemu zidentyfikować nadawcę, odbiorcę, temat i znacznik czasu. Sekcja treści zawiera treść wiadomości e-mail, która może zawierać tekst, obrazy, hiperłącza i inne elementy multimedialne. E-maile w formacie zwykłego tekstu są proste i dostępne na różnych urządzeniach i klientach poczty e-mail, natomiast e-maile w formacie HTML oferują większą elastyczność projektowania i interaktywność.

Dzięki powszechnemu wykorzystaniu e-maili w formacie HTML nadawcy mogą tworzyć atrakcyjne wizualnie i angażujące wiadomości. Wiadomości e-mail w formacie HTML umożliwiają włączenie elementów marki, stylów formatowania i treści multimedialnych, poprawiając w ten sposób ogólną prezentację i wrażenia użytkownika.

Co to jest PCL Format pliku

PCL (Printer Command Language) to język opisu strony używany głównie w branży poligraficznej do kontrolowania i formatowania wydruków drukarek i innych urządzeń do przetwarzania obrazu. Został opracowany przez firmę Hewlett-Packard (HP) i stał się powszechnie przyjętym standardem drukowania w różnych środowiskach.

Pliki PCL zawierają szereg poleceń i instrukcji opisujących układ, czcionki, grafikę i inne elementy wydrukowanej strony. Te polecenia są interpretowane przez drukarkę w celu wygenerowania żądanego wyniku. PCL obsługuje zarówno tekst, jak i grafikę, umożliwiając drukowanie złożonych dokumentów z różnymi czcionkami, kolorami i elementami graficznymi.

Jedną z kluczowych zalet języka PCL jest jego niezależność od urządzenia. Polecenia PCL zostały zaprojektowane tak, aby były zrozumiałe dla szerokiej gamy drukarek, niezależnie od ich marki lub modelu. Oznacza to, że pliki PCL można łatwo przenosić między różnymi drukarkami lub drukować na różnych urządzeniach bez potrzeby przeprowadzania rozległych modyfikacji.

Pliki PCL są zwykle tworzone przez aplikacje lub sterowniki druku, które generują polecenia PCL na podstawie zawartości do wydrukowania. Mogą być generowane z różnych źródeł, w tym z edytorów tekstu, oprogramowania DTP lub bezpośrednio z systemów operacyjnych.

PCL ewoluował w czasie, wprowadzając różne wersje i ulepszenia obsługujące nowe funkcje i technologie. Najnowsza wersja, PCL 6, zawiera zaawansowane funkcje obrazowania, zarządzanie kolorami i obsługę standardowych formatów graficznych.

Chociaż język PCL jest szeroko obsługiwany w branży poligraficznej, stopniowo jest zastępowany przez inne języki opisu strony , takie jak PostScript i PDF, które oferują bardziej zaawansowane funkcje i większą zgodność z nowoczesnymi technologiami drukowania.