Przekształć EMLX w IMAGE w aplikacjach na Androida

Projektowanie aplikacji Andorid do eksportu EMLX do IMAGE za pomocą Andorid za pośrednictwem Java API

 

Aplikacje Andorid są łatwe w użyciu dla użytkowników końcowych na co dzień. Z dnia na dzień rośnie liczba użytkowników telefonów z systemem Android. Korzystając z potężnych bibliotek Aspose.Total for Android via Java File Format Automation, możesz tworzyć aplikacje do manipulacji i konwersji poczty e-mail. Możesz przekonwertować EMLX na IMAGE, łącząc Aspose.Emlx dla Androida Java i Aspose.Words for Android via Java . Używając pierwszego API, możesz przekonwertować format pliku EMLX na HTML, a używając drugiego API, możesz renderować HTML jako IMAGE.

Konwertuj EMLX na IMAGE w Andorid

  1. Otwórz plik EMLX za pomocą klasy MailMessage
  2. Przekonwertuj EMLX na HTML, używając save ) metoda
  3. Załaduj HTML za pomocą klasy Document
  4. Zapisz dokument w formacie IMAGE za pomocą save ) i ustaw IMAGE jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo używać Aspose.Total for Android via Java bezpośrednio z Maven /docs.aspose.com/emlx/androidjava/installation/) i Aspose.Words dla Andorida przez Javę w swoich aplikacjach.

Możesz też pobrać plik ZIP ze strony downloads .

// load the EMLX file to be converted
MailMessage message = MailMessage.load("sourceFile.emlx"); 
// save EMLX as a HTML 
message.save("HtmlOutput.html", SaveOptions.getDefaultHtml());
// load HTML with an instance of Document
Document document = new Document("HtmlOutput.html");
// call save method while passing SaveFormat.PNG
document.save("output.png", SaveFormat.PNG); 

Eksploruj EMLX opcji konwersji z Android

Przelicz EMLXs na BMP (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz EMLXs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz EMLXs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz EMLXs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz EMLXs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz EMLXs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz EMLXs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz EMLXs na EMF (Rozszerzony format metaplików)
Przelicz EMLXs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz EMLXs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz EMLXs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz EMLXs na JPEG (Wspólna Grupa Ekspertów Fotograficznych)
Przelicz EMLXs na MD (język Markdowna)
Przelicz EMLXs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz EMLXs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz EMLXs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz EMLXs na PDF (format dokumentu przenośnego)
Przelicz EMLXs na PNG (Przenośna grafika sieciowa)
Przelicz EMLXs na PS (Plik PostScript)
Przelicz EMLXs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz EMLXs na SVG (Skalarna grafika wektorowa)
Przelicz EMLXs na TIFF (Oznaczony format pliku obrazu)
Przelicz EMLXs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz EMLXs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz EMLXs na XPS (Specyfikacje papieru XML)

Co to jest EMLX Format pliku

Format pliku EMLX jest wariantem formatu EML (Electronic Mail) używanego specjalnie przez Apple Mail, domyślnego klienta poczty e-mail dla systemu macOS. Podczas gdy pliki EML są powszechnie używane przez różnych klientów pocztowych, pliki EMLX są specyficzne dla Apple Mail.

Pliki EMLX przechowują wiadomości e-mail indywidualnie, podobnie jak pliki EML, ale z niewielkimi różnicami w strukturze plików. Każdy plik EMLX reprezentuje pojedynczą wiadomość e-mail i zawiera pełne dane wiadomości, w tym dane nadawcy i odbiorcy, temat, datę, załączniki i treść wiadomości. Pliki te są zwykle przechowywane w określonej hierarchii katalogów w folderze skrzynki pocztowej użytkownika w Apple Mail.

Format EMLX jest oparty na standardzie MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), co pozwala na włączenie różnych typów treści w wiadomościach e-mail. Obejmuje to tekst, formatowanie HTML, załączniki i osadzone obrazy, zapewniając zachowanie całej wiadomości e-mail w pliku EMLX.

Pliki EMLX są przydatne do archiwizacji wiadomości e-mail, tworzenia kopii zapasowych i migracji w ekosystemie Apple Mail . Zapewniają wygodny sposób przechowywania i przesyłania poszczególnych wiadomości e-mail przy zachowaniu ich oryginalnego formatowania i struktury. Pliki EMLX można łatwo udostępniać lub przenosić między różnymi instancjami Apple Mail lub importować do innych klientów poczty e-mail obsługujących format EMLX.

Należy pamiętać, że pliki EMLX są specyficzne dla Apple Mail i mogą nie być bezpośrednio kompatybilne z innymi klientami poczty e-mail. Jednak narzędzia do konwersji lub oprogramowanie do migracji poczty e-mail mogą często konwertować pliki EMLX na inne standardowe formaty wiadomości e-mail w celu uzyskania większej kompatybilności.

Co to jest IMAGE Format pliku

Pliki obrazów to pliki komputerowe zaprojektowane specjalnie do przechowywania obrazów cyfrowych. Pliki te występują w różnych typach, takich jak mapy bitowe, JPEG, GIF i TIFF, z których każdy ma swoje własne cechy i zastosowania. Typ pliku określa program używany do otwierania i przeglądania obrazu.

Pliki bitmapowe, znane również jako obrazy rastrowe, składają się z siatki pojedynczych pikseli, z których każdy ma przypisaną określoną wartość koloru. Oglądane z pewnej odległości piksele te łączą się ze sobą, tworząc spójny obraz. Pliki map bitowych mają zwykle duży rozmiar ze względu na ilość zawartych w nich szczegółowych informacji.

Pliki JPEG to skompresowane pliki obrazów, które wykorzystują algorytm matematyczny do zmniejszania rozmiaru pliku przy zachowaniu jakości obrazu. Dzięki temu idealnie nadają się do przechowywania i udostępniania zdjęć online, ponieważ można je wydajnie kompresować bez znacznej utraty jakości.

Pliki GIF, inny rodzaj skompresowanego formatu obrazu, wykorzystują inny algorytm niż JPEG. Pliki GIF mogą przechowywać więcej kolorów i zapewniają lepszą jakość obrazu, ale są ograniczone do maksymalnie 256 kolorów, co czyni je mniej odpowiednimi do przechowywania obrazów o wysokiej jakości. Pliki GIF są powszechnie używane do animowanych obrazów i prostych grafik.

Z drugiej strony pliki TIFF to nieskompresowane pliki graficzne. Nie wykorzystują żadnych algorytmów kompresji, co skutkuje większymi rozmiarami plików w porównaniu z innymi formatami obrazów. Pliki TIFF są zwykle używane do przechowywania wysokiej jakości obrazów, które wymagają edycji lub drukowania.

Każdy format pliku obrazu służy innym celom i jest odpowiedni do określonych przypadków użycia. Pliki bitmapowe są szczegółowe, ale duże, pliki JPEG zapewniają wydajną kompresję, pliki GIF nadają się do animacji i prostej grafiki, a pliki TIFF zapewniają nieskompresowane obrazy o wysokiej jakości.