Renderuj EXCEL do WORD na Androidzie przez Javę lub Aplikacja internetowa

Przekształć EXCEL w WORD w swoich aplikacjach na Androida bez użycia Microsoft® Excel

 

Aspose.Total na Androida przez Javę to pakiet zaawansowanych interfejsów API automatyzacji plików. Korzystając z dwóch jego interfejsów API, możesz zintegrować funkcję konwersji EXCEL na WORD w swoich aplikacjach na Androida. W pierwszym kroku możesz wyeksportować plik EXCEL do pliku PDF, używając Aspose.Cells na Androida przez Javę . Następnie, używając Aspose.PDF for Android via Java , możesz przekonwertować PDF na WORD.

Android API do eksportu EXCEL do WORD

 1. Otwórz plik EXCEL za pomocą klasy Workbook
 2. Konwertuj EXCEL na PDF i ustaw SaveFormat na AUTO
 3. Załaduj przekonwertowany plik PDF za pomocą klasy Wordument
 4. Zapisz dokument w formacie WORD za pomocą [save]( https://reference.aspose.com/pdf/java/com.aspose.pdf/Wordument#save-java.lang.String-com.aspose.pdf.SaveOptions -) metoda

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo używać Aspose.Total for Android via Java bezpośrednio z Maven words.aspose.com/pdf/androidjava/installation/) i [Aspose.Cells na Androida przez Javę]( https://words.aspose.com/cells /java/aspose-cells-for-android-via-java-installation/#install-asposecells-for-android-via-java-from-maven-repository) w swoich aplikacjach.

Możesz też pobrać plik ZIP ze strony downloads .

// load the EXCEL file using Workbook class
Workbook book = new Workbook("input.excel");
// save EXCEL as PDF
book.save("pdfOutput.pdf", com.aspose.cells.SaveFormat.AUTO);
// load the PDF file using Wordument class
Wordument wordument = new Wordument("pdfOutput.pdf");
// save wordument in WORD format
wordument.save("output.word", com.aspose.pdf.SaveFormat.Word);  

Darmowy konwerter online dla EXCEL na WORD

Usuń niestandardowe właściwości z pliku EXCEL w Androidzie za pomocą Java

Oprócz konwersji dokumentów Aspose.Cells na Androida przez Javę zapewnia również mnóstwo innych funkcji. Przed procesem konwersji możesz usunąć niestandardowe właściwości dokumentu EXCEL. Aby usunąć właściwości niestandardowe, wywołaj metodę WordumentPropertyCollection.remove i przekaż nazwę właściwość dokumentu do usunięcia.

// load the EXCEL file using Workbook class
Workbook book = new Workbook("input.excel");
// retrieve a list of all custom wordument properties of the Excel file
WordumentPropertyCollection customProperties = workbook.getWorksheets().getCustomWordumentProperties();
// remove a custom wordument property
customProperties.remove("Publisher"); 

Często Zadawane Pytania

 • Jak mogę przekonwertować EXCEL na WORD Online?
  Aplikacja online do konwersji EXCEL jest zintegrowana powyżej. Aby rozpocząć proces konwersji EXCEL na WORD, pierwszym krokiem jest zaimportowanie pliku EXCEL. Można to zrobić na dwa sposoby: możesz przeciągnąć i upuścić plik EXCEL do narzędzia do konwersji lub kliknąć wewnątrz białego obszaru narzędzia, aby przeglądać komputer i wybrać plik EXCEL, który chcesz przekonwertować. Po pomyślnym zaimportowaniu pliku EXCEL musisz kliknąć przycisk Konwertuj, aby rozpocząć proces konwersji.
  Podczas procesu konwersji plik EXCEL zostanie przekształcony w plik WORD. Narzędzie do konwersji zadziała magicznie, a po zakończeniu procesu będziesz mógł pobrać nowo przekonwertowany plik WORD. Oznacza to, że możesz łatwo uzyskać wyjściowe pliki WORD za pomocą jednego kliknięcia, bez potrzeby posiadania skomplikowanego oprogramowania lub wiedzy technicznej.
 • Jak długo trwa konwersja EXCEL?
  Jedną z kluczowych cech tego internetowego konwertera EXCEL na WORD jest jego duża szybkość konwersji. Jednak szybkość procesu konwersji zależy przede wszystkim od rozmiaru pliku EXCEL, który chcesz przekonwertować. Jeśli pracujesz z plikiem EXCEL o małym rozmiarze, możesz oczekiwać, że proces konwersji zakończy się w ciągu zaledwie kilku sekund.
  Ponadto, jeśli zintegrowałeś kod konwersji w aplikacji Android App, szybkość procesu konwersji będzie zależała od tego, jak zoptymalizowałeś swoją aplikację. Jeśli Twoja aplikacja jest dobrze zoptymalizowana i została zaprojektowana tak, aby efektywnie obsługiwać proces konwersji, szybkość konwersji będzie większa. Z drugiej strony, jeśli Twoja aplikacja nie jest zoptymalizowana do tego celu, proces konwersji może potrwać dłużej.
 • Czy konwersja EXCEL na WORD za pomocą darmowego konwertera Aspose.Total jest bezpieczna?
  Oczywiście! Link do pobrania plików WORD będzie dostępny natychmiast po konwersji. W naszym konwerterze EXCEL na WORD poważnie traktujemy Twoją prywatność i bezpieczeństwo. Rozumiemy, że Twoje pliki zawierają poufne i osobiste informacje, dlatego wdrożyliśmy kilka środków, aby zapewnić, że Twoje pliki są bezpieczne.
  Po pierwsze, automatycznie usuwamy wszystkie przesłane pliki po 24 godzinach. Oznacza to, że po zakończeniu procesu konwersji i pobraniu przekonwertowanego pliku usuniemy oryginalny plik EXCEL i wynikowy plik WORD z naszych serwerów. Ponadto łącza do pobierania Twoich plików przestaną działać po 24 godzinach, zapewniając, że Twoje pliki nie będą dostępne dla nikogo po tym czasie.
  Podejmujemy również kroki w celu zapewnienia, że Twoje pliki są chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Nikt nie ma dostępu do Twoich plików podczas ani po procesie konwersji, a cała transmisja danych między Twoim komputerem a naszymi serwerami jest szyfrowana i bezpieczna.
 • Jakiej przeglądarki powinienem użyć do konwersji EXCEL?
  Dostęp do tego internetowego konwertera EXCEL na WORD można uzyskać za pośrednictwem dowolnej nowoczesnej przeglądarki, takiej jak Google Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Oznacza to, że możesz z łatwością korzystać z tego narzędzia na dowolnym urządzeniu z połączeniem internetowym, bez potrzeby posiadania specjalistycznego oprogramowania lub wiedzy technicznej.
  Jeśli jednak tworzysz aplikację komputerową i potrzebujesz przekonwertować pliki EXCEL na pliki WORD, zalecamy użycie interfejsu API konwersji Aspose.Total EXCEL. Ten interfejs API zapewnia płynny i wydajny sposób konwertowania plików EXCEL na pliki WORD w aplikacji komputerowej. Aspose.Total EXCEL Conversion API został zaprojektowany tak, aby był łatwy w użyciu i integracji z twoją aplikacją oraz zapewniał szybki i niezawodny proces konwersji.

Eksploruj EXCEL opcji konwersji z Android

Przelicz EXCELs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz EXCELs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz EXCELs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz EXCELs na PPTX (Otwarty format prezentacji XML)

Co to jest EXCEL Format pliku

Microsoft Excel to szeroko stosowane oprogramowanie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, znane ze swojej wszechstronności w zakresie zapisywania i udostępniania danych w różnych formatach plików. Do najczęściej używanych formatów plików w programie Excel należą XLS, XLSX, CSV, TXT, PDF, ODS i DBF. XLS służy jako domyślny format plików, podczas gdy XLSX, jako nowszy i wydajniejszy, zyskał popularność. Formaty CSV i TXT, składające się z danych w postaci zwykłego tekstu, mogą pochwalić się kompatybilnością z szeroką gamą aplikacji. Pliki PDF są szeroko stosowane do udostępniania i publikowania danych programu Excel ze względu na możliwość zachowania formatowania i układu. Pliki ODS, jako open source, oferują kompatybilność z różnymi aplikacjami, co czyni je idealnymi do wspólnych projektów. Pliki DBF, kompatybilne z oprogramowaniem dBASE, okazują się korzystne przy obsłudze dużych zbiorów danych. Ponadto istnieją mniej powszechnie używane formaty plików, takie jak XLT, XLTX, XLTM i XML, które służą przede wszystkim jako szablony lub ułatwiają wymianę danych między różnymi aplikacjami. Wybór odpowiedniego formatu pliku zależy od czynników, takich jak przeznaczenie, kompatybilność z innym oprogramowaniem oraz rozmiar i złożoność danych. Biorąc pod uwagę te aspekty, użytkownicy mogą podejmować świadome decyzje, aby zoptymalizować działanie programu Excel.

Co to jest WORD Format pliku

Microsoft Word, powszechnie używane oprogramowanie do edycji tekstu, oferuje szereg formatów plików do zapisywania i udostępniania dokumentów. Domyślnym formatem jest DOC, który był powszechny we wcześniejszych wersjach programu Word. Jednak nowszy i wydajniejszy format, DOCX, stał się domyślnym wyborem ze względu na mniejszy rozmiar pliku i ulepszone możliwości odzyskiwania danych. PDF to kolejny powszechnie używany format, który zachowuje formatowanie i układ, a jednocześnie jest łatwy do przeglądania na dowolnym urządzeniu.

W celu zapewnienia zgodności z różnymi aplikacjami format RTF służy jako zwykły format tekstowy, który można łatwo wymieniać. Z drugiej strony HTML jest używany specjalnie do tworzenia stron internetowych. ODT, format typu open source, zapewnia kompatybilność z różnymi aplikacjami, podczas gdy TXT to prosty format zwykłego tekstu zawierający tylko sam tekst.

Wybór odpowiedniego formatu zależy od kilku czynników, w tym zamierzonej aplikacji, kompatybilności z innym oprogramowaniem oraz wielkością i złożonością dokumentu. Zapoznając się z dostępnymi formatami, użytkownicy mogą zoptymalizować swój przepływ pracy i podejmować świadome decyzje dotyczące najbardziej odpowiedniego formatu dla ich konkretnego dokumentu.