Konwertuj format JSON na MOBI w aplikacjach na Androida

Przetwarzaj JSON do MOBI w aplikacjach na Androida bez użycia Microsoft® Word

 

Możesz przekonwertować JSON na MOBI w swoich aplikacjach na Androida w dwuetapowym procesie. Po pierwsze, korzystając z interfejsu API Powerful Spreadsheet Processing Aspose.Cells for Android via Java możesz przetworzyć JSON do formatu PDF. W drugim kroku możesz przekonwertować plik PDF na MOBI za pomocą interfejsu API przetwarzania tekstu Aspose.Words na Androida przez Javę . Oba interfejsy API należą do rodziny produktów Aspose.Total for Android via Java .

Konwertuj format JSON na MOBI w Androidzie przez Java

  1. Utwórz nowy obiekt Workbook i odczytaj prawidłowe dane JSON z pliku
  2. Zaimportuj plik JSON do arkusza roboczego za pomocą klasy JsonUtility i Save to jako PDF
  3. Załaduj dokument PDF za pomocą klasy Document
  4. Zapisz dokument w formacie MOBI za pomocą Save ) metoda

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo używać Aspose.Total for Android via Java bezpośrednio z Maven

Możesz też pobrać plik ZIP ze strony downloads .

Ustaw układ i konwertuj format JSON na MOBI w Androidzie przez Java

Ponadto interfejs API umożliwia ustawienie opcji układu dla formatu JSON podczas analizowania JSON do MOBI przy użyciu JsonLayoutOptions . Umożliwia przetwarzanie tablicy jako tabeli, ignorowanie wartości null, ignorowanie tytułu tablicy, ignorowanie tytułu obiektu, konwersję ciągu na liczbę lub datę, ustawianie formatu daty i liczby oraz ustawianie stylu tytułu. Wszystkie te opcje umożliwiają prezentację danych zgodnie z własnymi potrzebami. Poniższy fragment kodu pokazuje, jak ustawić opcje układu.

Konwertuj format JSON na MOBI ze znakiem wodnym w Androidzie za pomocą Java

Korzystając z API, możesz również przekonwertować JSON na MOBI ze znakiem wodnym. Aby dodać znak wodny do dokumentu MOBI, możesz najpierw przeanalizować plik JSON do formatu PDF i dodać do niego znak wodny. Aby dodać znak wodny, załaduj nowo utworzony plik PDF za pomocą klasy Document , utwórz instancję TextWatermarkOptions i ustaw jego właściwości, Wywołaj metodę Watermark.setText i przekaż tekst znaku wodnego i obiekt TextWatermarkOptions. Po dodaniu znaku wodnego możesz zapisać dokument w MOBI.

Eksploruj JSON opcji konwersji z Android

Przelicz JSONs na CHM (Skompilowany plik pomocy HTML)
Przelicz JSONs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz JSONs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz JSONs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz JSONs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz JSONs na ODP (Format prezentacji OpenDocument)
Przelicz JSONs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTP (Standardowy format OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz JSONs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz JSONs na POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTM (Plik szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz JSONs na PPS (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz JSONs na PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PPSX (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz JSONs na PPT (Prezentacja Powerpoint)
Przelicz JSONs na PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PS (Plik PostScript)
Przelicz JSONs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz JSONs na WORD (Formaty plików edytora tekstu)
Przelicz JSONs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)