Przekształć MSG w PDF w aplikacjach na Androida

Projektowanie aplikacji Andorid do eksportu MSG do PDF za pomocą Andorid za pośrednictwem Java API

 

Aplikacje Andorid są łatwe w użyciu dla użytkowników końcowych na co dzień. Z dnia na dzień rośnie liczba użytkowników telefonów z systemem Android. Korzystając z potężnych bibliotek Aspose.Total for Android via Java File Format Automation, możesz tworzyć aplikacje do manipulacji i konwersji poczty e-mail. Możesz przekonwertować MSG na PDF, łącząc Aspose.Msg dla Androida Java i Aspose.Words for Android via Java . Używając pierwszego API, możesz przekonwertować format pliku MSG na HTML, a używając drugiego API, możesz renderować HTML jako PDF.

Konwertuj MSG na PDF w Andorid

  1. Otwórz plik MSG za pomocą klasy MailMessage
  2. Przekonwertuj MSG na HTML, używając save ) metoda
  3. Załaduj HTML za pomocą klasy Document
  4. Zapisz dokument w formacie PDF za pomocą save ) i ustaw PDF jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo używać Aspose.Total for Android via Java bezpośrednio z Maven docs.aspose.com/msg/androidjava/installation/) i Aspose.Words dla Andorida przez Javę w swoich aplikacjach.

Możesz też pobrać plik ZIP ze strony downloads .

// load the MSG file to be converted
MailMessage message = MailMessage.load("sourceFile.msg"); 
// save MSG as a HTML 
message.save("HtmlOutput.html", SaveOptions.getDefaultHtml());
// load HTML with an instance of Document
Document document = new Document("HtmlOutput.html");
// call save method while passing SaveFormat.PDF
document.save("output.pdf", SaveFormat.PDF); 

Eksploruj MSG opcji konwersji z Android

Przelicz MSGs na BMP (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz MSGs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz MSGs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na EMF (Rozszerzony format metaplików)
Przelicz MSGs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz MSGs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz MSGs na PNG (Przenośna grafika sieciowa)
Przelicz MSGs na JPEG (Wspólna Grupa Ekspertów Fotograficznych)
Przelicz MSGs na MD (język Markdowna)
Przelicz MSGs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz MSGs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz MSGs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz MSGs na PDF (format dokumentu przenośnego)
Przelicz MSGs na PNG (Przenośna grafika sieciowa)
Przelicz MSGs na PS (Plik PostScript)
Przelicz MSGs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz MSGs na SVG (Skalarna grafika wektorowa)
Przelicz MSGs na TIFF (Oznaczony format pliku obrazu)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na XPS (Specyfikacje papieru XML)
Przelicz MSGs na BMP (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz MSGs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz MSGs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na EMF (Rozszerzony format metaplików)
Przelicz MSGs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz MSGs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz MSGs na IMAGE (Pliki obrazów)
Przelicz MSGs na JPEG (Wspólna Grupa Ekspertów Fotograficznych)

Co to jest MSG Format pliku

MSG to format pliku używany przez program Microsoft Outlook do przechowywania pojedynczych wiadomości e-mail. MSG oznacza „Format wiadomości programu Outlook”. Zawiera wszystkie składniki wiadomości e-mail, w tym nadawcę, odbiorcę, temat, treść wiadomości, załączniki i inne metadane.

Pliki MSG są własnością programu Microsoft Outlook i są powszechnie używane do archiwizacji lub przesyłania wiadomości e-mail. Można je tworzyć, gdy użytkownicy zapisują poszczególne wiadomości e-mail ze swoich skrzynek pocztowych lub gdy wiadomości są eksportowane lub tworzone są ich kopie zapasowe z programu Outlook.

Format MSG zachowuje oryginalne formatowanie i właściwości wiadomości e-mail, umożliwiając przeglądanie i dostęp do nich w tak samo jak w kliencie Outlooka. Obejmuje to zachowanie formatowania tekstu sformatowanego, hiperłączy, osadzonych obrazów i załączników.

Pliki MSG można otwierać i przeglądać bezpośrednio w programie Microsoft Outlook. Mogą być również otwierane przez innych klientów pocztowych obsługujących format MSG lub przez specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do obsługi plików MSG. Ponadto pliki MSG można konwertować do innych formatów, takich jak EML (format wiadomości e-mail), w celu zapewnienia zgodności z różnymi klientami poczty e-mail.

Jedną z godnych uwagi cech plików MSG jest możliwość przechowywania załączników do wiadomości e-mail w samym pliku . Dzięki temu wszystkie powiązane treści są przechowywane razem i łatwo dostępne. Upraszcza również proces udostępniania lub archiwizowania wiadomości e-mail z nienaruszonymi załącznikami.

Co to jest PDF Format pliku

PDF lub Portable Document Format to format pliku przeznaczony do prezentowania dokumentów w sposób spójny w różnych aplikacjach, urządzeniach i systemach operacyjnych. Każdy plik PDF zawiera obszerny opis dokumentu o stałym układzie, obejmujący tekst, czcionki, grafikę i inne informacje niezbędne do dokładnego wyświetlenia. Format PDF, pierwotnie opracowany przez firmę Adobe Systems na początku lat 90., służył jako sposób udostępniania dokumentów komputerowych przy jednoczesnym zachowaniu formatowania tekstu i obrazów wbudowanych.

Pliki PDF są zwykle generowane przy użyciu oprogramowania takiego jak Adobe Acrobat lub podobnych narzędzi do tworzenia plików PDF. Obecnie format PDF stał się otwartym standardem zarządzanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Ta standaryzacja zapewnia kompatybilność i interoperacyjność między różnymi platformami i systemami. Aby przeglądać pliki PDF, użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnego oprogramowania, takiego jak Adobe Reader lub inne dostępne przeglądarki PDF.

Jedną z istotnych zalet PDF jest jego niezależność od platformy, umożliwiająca bezproblemowe przeglądanie i drukowanie na szerokiej gamie urządzeń i system operacyjny. Niezależnie od używanego sprzętu lub oprogramowania układ i treść dokumentu pozostaną nienaruszone. Ta powszechna dostępność przyczyniła się do popularności formatu PDF jako preferowanego formatu do udostępniania i dystrybucji dokumentów na różnych platformach i systemach.

Zdolność PDF do hermetyzacji całego dokumentu, w tym tekstu, czcionek, grafiki i formatowania, sprawia, że to niezawodny wybór do różnych zastosowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o udostępnianie ważnych raportów, publikowanie e-booków, dystrybucję formularzy czy dostarczanie profesjonalnych prezentacji, format PDF zapewnia spójne renderowanie dokumentów i niezawodne przechowywanie treści w różnych środowiskach.