Konwertuj PDF na POWERPOINT na Androidzie przez Javę

Przekształć PDF w POWERPOINT w swoich aplikacjach na Androida bez użycia Microsoft® PowerPoint lub Adobe® Acrobat Reader

 

Możesz zintegrować funkcję konwersji PDF na POWERPOINT w swoich aplikacjach na Androida, wykonując dwa proste kroki. W pierwszym kroku możesz wyeksportować PDF do PPTX, używając Aspose.PDF na Androida przez Javę . Następnie, używając Aspose.Slides for Android via Java , możesz przekonwertować PPTX na POWERPOINT. Oba interfejsy API są objęte pakietem Aspose.Total for Android via Java .

Android API do eksportu PDF do POWERPOINT

  1. Otwórz plik PDF za pomocą klasy Document
  2. Konwertuj PDF na PPTX za pomocą metody save
  3. Załaduj dokument PPTX za pomocą klasy Presentation
  4. Zapisz dokument w formacie POWERPOINT za pomocą metody save i ustaw Powerpoint jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo używać Aspose.Total for Android via Java bezpośrednio z Maven docs.aspose.com/pdf/androidjava/installation/) i Aspose.Slides na Androida przez Javę w swoich aplikacjach.

Możesz też pobrać plik ZIP ze strony downloads .

// load PDF file with an instance of Document class
Document document = new Document("template.pdf");
// save PDF as PPTX format 
document.save("PptxOutput.pptx", SaveFormat.Pptx); 
// instantiate a Presentation object that represents a PPTX file
Presentation presentation = new Presentation("PptxOutput.pptx");
// save the presentation as Ppt format
presentation.save("output.ppt", SaveFormat.Ppt);   

Otwórz plik PDF chroniony hasłem w Androidzie przez Java

Podczas ładowania pliku w formacie PDF dokument może być chroniony hasłem. Aspose.PDF na Androida przez Javę umożliwia również otwieranie zaszyfrowanych dokumentów. Aby otworzyć zaszyfrowany plik, możesz zainicjować nowe wystąpienie Dokumentu i przekaż nazwę pliku i hasło jako argumenty.

// open PDF document
Document doc = new Document("input.pdf", "Your@Password");
// save PDF as PPTX format 
document.save("PptxOutput.pptx", SaveFormat.Pptx); 
](https://

Utwórz obraz miniatury pliku POWERPOINT w aplikacjach na Androida

Po przekonwertowaniu PDF na POWERPOINT możesz również tworzyć miniatury dokumentu wyjściowego. Korzystając z bogatej funkcji Aspose.Slides na Androida przez Javę możesz generować miniatury slajdów, tworząc i instancję [Prezentacjareference.aspose.com/slides/java/com.aspose.slides/Presentation). Następnie możesz uzyskać odwołanie do dowolnego slajdu, używając jego identyfikatora lub indeksu, i uzyskać miniaturę tego slajdu w określonej skali.

// instantiate a Presentation object that represents a POWERPOINT file
Presentation presentation = new Presentation("output.powerpoint");
// access the first slide
ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);
// create a full scale image
BufferedImage image = sld.getThumbnail(1f, 1f);
 // save the image to disk in PNG format
ImageIO.write(image, "PNG", new java.io.File("Thumbnail_out.png"));

Eksploruj PDF opcji konwersji z Android

Przelicz PDFs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz PDFs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz PDFs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz PDFs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz PDFs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz PDFs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz PDFs na MARKDOWN (Lekki język znaczników)
Przelicz PDFs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz PDFs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz PDFs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz PDFs na PS (Plik PostScript)
Przelicz PDFs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz PDFs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz PDFs na XAMLFLOW (Power Automate firmy Microsoft)
Przelicz PDFs na ODP (Format prezentacji OpenDocument)
Przelicz PDFs na OTP (Standardowy format OpenDocument)
Przelicz PDFs na POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
Przelicz PDFs na POTM (Plik szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz PDFs na POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz PDFs na PPS (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz PDFs na PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
Przelicz PDFs na PPSX (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz PDFs na PPT (Prezentacja Powerpoint)
Przelicz PDFs na PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
Przelicz PDFs na SWF (Shockwave flashowy film)
Przelicz PDFs na CSV (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz PDFs na DIF (Format wymiany danych)
Przelicz PDFs na EXCEL (Formaty plików arkuszy kalkulacyjnych)
Przelicz PDFs na FODS (Płaski arkusz kalkulacyjny XML OpenDocument)
Przelicz PDFs na MD (język Markdowna)
Przelicz PDFs na ODS (Arkusz kalkulacyjny OpenDocument)
Przelicz PDFs na SXC (Arkusz kalkulacyjny StarOffice Calc)
Przelicz PDFs na TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
Przelicz PDFs na TXT (Dokument tekstowy)
Przelicz PDFs na XLAM (Dodatek programu Excel z obsługą makr)
Przelicz PDFs na XLSB (Binarny skoroszyt programu Excel)
Przelicz PDFs na XLSM (Arkusz kalkulacyjny z obsługą makr)
Przelicz PDFs na XLT (Szablon programu Excel 97 - 2003)

Co to jest PDF Format pliku

PDF lub Portable Document Format to format pliku przeznaczony do prezentowania dokumentów w sposób spójny w różnych aplikacjach, urządzeniach i systemach operacyjnych. Każdy plik PDF zawiera obszerny opis dokumentu o stałym układzie, obejmujący tekst, czcionki, grafikę i inne informacje niezbędne do dokładnego wyświetlenia. Format PDF, pierwotnie opracowany przez firmę Adobe Systems na początku lat 90., służył jako sposób udostępniania dokumentów komputerowych przy jednoczesnym zachowaniu formatowania tekstu i obrazów wbudowanych.

Pliki PDF są zwykle generowane przy użyciu oprogramowania takiego jak Adobe Acrobat lub podobnych narzędzi do tworzenia plików PDF. Obecnie format PDF stał się otwartym standardem zarządzanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Ta standaryzacja zapewnia kompatybilność i interoperacyjność między różnymi platformami i systemami. Aby przeglądać pliki PDF, użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnego oprogramowania, takiego jak Adobe Reader lub inne dostępne przeglądarki PDF.

Jedną z istotnych zalet PDF jest jego niezależność od platformy, umożliwiająca bezproblemowe przeglądanie i drukowanie na szerokiej gamie urządzeń i system operacyjny. Niezależnie od używanego sprzętu lub oprogramowania układ i treść dokumentu pozostaną nienaruszone. Ta powszechna dostępność przyczyniła się do popularności formatu PDF jako preferowanego formatu do udostępniania i dystrybucji dokumentów na różnych platformach i systemach.

Zdolność PDF do hermetyzacji całego dokumentu, w tym tekstu, czcionek, grafiki i formatowania, sprawia, że to niezawodny wybór do różnych zastosowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o udostępnianie ważnych raportów, publikowanie e-booków, dystrybucję formularzy czy dostarczanie profesjonalnych prezentacji, format PDF zapewnia spójne renderowanie dokumentów i niezawodne przechowywanie treści w różnych środowiskach.

Co to jest POWERPOINT Format pliku

Formaty plików programu PowerPoint obejmują różne typy plików używanych do przechowywania i wymiany prezentacji utworzonych w oprogramowaniu Microsoft PowerPoint. Te formaty są dostosowane do różnych funkcji i funkcji programu PowerPoint. Podstawowe formaty plików programu PowerPoint to .pptx i .ppt. Wprowadzony w programie PowerPoint 2007, .pptx jest nowszym formatem plików i od tego czasu stał się domyślnym wyborem. Wykorzystuje otwarty format XML, umożliwiając mniejsze rozmiary plików, ulepszone odzyskiwanie danych i bezproblemową integrację z innymi aplikacjami Microsoft Office. Ponadto pliki .pptx mogą zawierać osadzone multimedia i grafikę 3D.

Starszy format pliku, .ppt, był używany w wersjach programu PowerPoint sprzed 2007 r. Chociaż nowsze wersje programu PowerPoint nadal obsługują pliki .ppt, mają one ograniczenia w porównaniu do .pptx. Pliki .ppt mają zwykle większe rozmiary i nie obsługują kilku zaawansowanych funkcji dostępnych w .pptx.

PowerPoint oferuje również formaty plików .ppsx i .ppsm, używane głównie do prezentacji zapisanych jako pokazy slajdów. Format .ppsx obsługuje prezentacje statyczne, podczas gdy format .ppsm obsługuje makra i animacje.

Poza tymi formatami program PowerPoint obsługuje inne formaty plików, takie jak .pdf, .odp i .potx. Te formaty zaspokajają określone potrzeby, takie jak udostępnianie prezentacji użytkownikom niekorzystającym z programu PowerPoint lub tworzenie szablonów prezentacji.