Renderuj PDF do RTF na Androidzie przez Javę

Konwertuj PDF na RTF w aplikacjach mobilnych bez instalowania żadnego oprogramowania

 

Możesz zintegrować funkcję konwersji PDF na RTF w swoich aplikacjach mobilnych, korzystając z dwóch interfejsów API pakietu Aspose.Total for Android Java . Najpierw musisz przekonwertować plik PDF na DOC za pomocą Aspose.PDF for Android via Java . Po drugie, używając interfejsu API przetwarzania tekstu Aspose.Words for Android Java , możesz renderować DOC do RTF.

Konwertuj PDF na RTF na Androidzie przez Javę

  1. Otwórz plik PDF za pomocą klasy Document
  2. Przekonwertuj PDF na DOC, używając save metoda
  3. Załaduj plik DOC za pomocą klasy Document Aspose.Words
  4. Zapisz dokument w formacie RTF za pomocą metody save i ustaw RTF jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo używać Aspose.Total for Android via Java bezpośrednio z Maven docs.aspose.com/pdf/androidjava/installation/) i Aspose.Words na Androida przez Javę w swoich aplikacjach.

Możesz też pobrać plik ZIP ze strony downloads .

// load PDF file with an instance of Document class
Document document = new Document("template.pdf");
// save PDF as a DOC 
document.save("DocOutput.doc", SaveFormat.DOC); 
// load DOC with an instance of Document
Document outputDocument = new com.aspose.words.Document("DocOutput.doc");
// call save method while passing SaveFormat.RTF
outputDocument.save("output.rtf", SaveFormat.RTF);   

Uzyskaj informacje o plikach PDF na Androida za pośrednictwem Javy

Przed przekonwertowaniem PDF na RTF mogą być potrzebne informacje o dokumencie, takie jak autor, data utworzenia, słowa kluczowe, data modyfikacji, temat i tytuł. Informacje te są pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących procesu konwersji. Korzystając z potężnego interfejsu API Aspose.PDF na Androida przez Javę , możesz to wszystko uzyskać. Aby uzyskać informacje specyficzne dla pliku o pliku PDF, najpierw pobierz obiekt DocumentInfo za pomocą getInfo . Po pobraniu obiektu DocumentInfo można uzyskać wartości poszczególnych właściwości.

// load PDF document
Document doc = new Document("template.pdf");
// get document information
DocumentInfo docInfo = doc.getInfo();
// show document information
System.out.println("Author: " + docInfo.getAuthor());
System.out.println("Creation Date: " + docInfo.getCreationDate());
System.out.println("Keywords: " + docInfo.getKeywords());
System.out.println("Modify Date: " + docInfo.getModDate());
System.out.println("Subject: " + docInfo.getSubject());
System.out.println("Title: " + docInfo.getTitle());

Wstaw przypisy końcowe w dokumencie RTF w Androidzie za pośrednictwem Javy

Oprócz konwersji dokumentów możesz także dodać kilka innych funkcji do aplikacji na Androida, korzystając z interfejsu API Aspose.Words for Android via Java . Jedną z tych funkcji jest wstawianie przypisów końcowych i numeracji w dokumencie RTF. Jeśli chcesz wstawić przypis dolny lub przypis końcowy w dokumencie RTF, użyj metody DocumentBuilder.InsertFootnote. Ta metoda wstawia przypis dolny lub przypis końcowy do dokumentu. Klasy EndnoteOptions i FootnoteOptions reprezentują opcje numerowania przypisów dolnych i końcowych.

// load document
Document doc = new Document("input.DOC");
// initialize document builder
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// add text in it
builder.write("Some text");
// insert footnote
builder.insertFootnote(FootnoteType.ENDNOTE, "Endnote text.");
// initialize endnote options
EndnoteOptions option = doc.getEndnoteOptions();
// set restart rule
option.setRestartRule(FootnoteNumberingRule.RESTART_PAGE);
// set position
option.setPosition(EndnotePosition.END_OF_SECTION);
// save the document to disk.
doc.save("output.rtf", SaveFormat.RTF);  

Eksploruj PDF opcji konwersji z Android

Przelicz PDFs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz PDFs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz PDFs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz PDFs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz PDFs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz PDFs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz PDFs na MARKDOWN (Lekki język znaczników)
Przelicz PDFs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz PDFs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz PDFs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz PDFs na PS (Plik PostScript)
Przelicz PDFs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz PDFs na XAMLFLOW (Power Automate firmy Microsoft)
Przelicz PDFs na ODP (Format prezentacji OpenDocument)
Przelicz PDFs na OTP (Standardowy format OpenDocument)
Przelicz PDFs na POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
Przelicz PDFs na POTM (Plik szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz PDFs na POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz PDFs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz PDFs na PPS (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz PDFs na PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
Przelicz PDFs na PPSX (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz PDFs na PPT (Prezentacja Powerpoint)
Przelicz PDFs na PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
Przelicz PDFs na SWF (Shockwave flashowy film)
Przelicz PDFs na CSV (Wartości oddzielone przecinkami)
Przelicz PDFs na DIF (Format wymiany danych)
Przelicz PDFs na EXCEL (Formaty plików arkuszy kalkulacyjnych)
Przelicz PDFs na FODS (Płaski arkusz kalkulacyjny XML OpenDocument)
Przelicz PDFs na MD (język Markdowna)
Przelicz PDFs na ODS (Arkusz kalkulacyjny OpenDocument)
Przelicz PDFs na SXC (Arkusz kalkulacyjny StarOffice Calc)
Przelicz PDFs na TSV (Wartości oddzielone tabulatorami)
Przelicz PDFs na TXT (Dokument tekstowy)
Przelicz PDFs na XLAM (Dodatek programu Excel z obsługą makr)
Przelicz PDFs na XLSB (Binarny skoroszyt programu Excel)
Przelicz PDFs na XLSM (Arkusz kalkulacyjny z obsługą makr)
Przelicz PDFs na XLT (Szablon programu Excel 97 - 2003)

Co to jest PDF Format pliku

PDF lub Portable Document Format to format pliku przeznaczony do prezentowania dokumentów w sposób spójny w różnych aplikacjach, urządzeniach i systemach operacyjnych. Każdy plik PDF zawiera obszerny opis dokumentu o stałym układzie, obejmujący tekst, czcionki, grafikę i inne informacje niezbędne do dokładnego wyświetlenia. Format PDF, pierwotnie opracowany przez firmę Adobe Systems na początku lat 90., służył jako sposób udostępniania dokumentów komputerowych przy jednoczesnym zachowaniu formatowania tekstu i obrazów wbudowanych.

Pliki PDF są zwykle generowane przy użyciu oprogramowania takiego jak Adobe Acrobat lub podobnych narzędzi do tworzenia plików PDF. Obecnie format PDF stał się otwartym standardem zarządzanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Ta standaryzacja zapewnia kompatybilność i interoperacyjność między różnymi platformami i systemami. Aby przeglądać pliki PDF, użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnego oprogramowania, takiego jak Adobe Reader lub inne dostępne przeglądarki PDF.

Jedną z istotnych zalet PDF jest jego niezależność od platformy, umożliwiająca bezproblemowe przeglądanie i drukowanie na szerokiej gamie urządzeń i system operacyjny. Niezależnie od używanego sprzętu lub oprogramowania układ i treść dokumentu pozostaną nienaruszone. Ta powszechna dostępność przyczyniła się do popularności formatu PDF jako preferowanego formatu do udostępniania i dystrybucji dokumentów na różnych platformach i systemach.

Zdolność PDF do hermetyzacji całego dokumentu, w tym tekstu, czcionek, grafiki i formatowania, sprawia, że to niezawodny wybór do różnych zastosowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o udostępnianie ważnych raportów, publikowanie e-booków, dystrybucję formularzy czy dostarczanie profesjonalnych prezentacji, format PDF zapewnia spójne renderowanie dokumentów i niezawodne przechowywanie treści w różnych środowiskach.

Co to jest RTF Format pliku

Format pliku RTF (Rich Text Format) to wszechstronny i szeroko obsługiwany format plików do przechowywania dokumentów tekstowych z formatowaniem. Został opracowany przez firmę Microsoft pod koniec lat 80. XX wieku jako format międzyplatformowy, który można łatwo wymieniać między różnymi aplikacjami do edycji tekstu.

Pliki RTF są zwykle zapisywane z rozszerzeniem .rtf i można je otwierać i edytować za pomocą różne edytory tekstu i oprogramowanie do edycji tekstu, w tym Microsoft Word, Dokumenty Google i LibreOffice. Format pozwala na uwzględnienie różnych elementów formatowania, takich jak style czcionek, rozmiary, kolory, akapity, tabele i obrazy.

Jedną z kluczowych zalet formatu RTF jest jego niezależność od platformy, co oznacza, że format RTF plik utworzony w jednym systemie operacyjnym można otworzyć i poprawnie wyświetlić w innym bez utraty formatowania. To sprawia, że jest to preferowany wybór do wymiany dokumentów i współpracy.

Pliki RTF używają składni formatowania zwykłego tekstu, co oznacza, że są one czytelne dla człowieka iw razie potrzeby można je modyfikować za pomocą edytora tekstu. Jednak pliki RTF mogą mieć dość duży rozmiar w porównaniu z innymi formatami, takimi jak zwykły tekst lub Markdown, ponieważ jawnie przechowują informacje o formatowaniu.

Chociaż RTF jest używany głównie do dokumentów tekstowych, może również obsługiwać osadzanie innych typów plików, takich jak obrazy i obiekty, w dokumencie. Pozwala to na tworzenie bardziej złożonych i atrakcyjnych wizualnie dokumentów.