Renderuj XLT do POWERPOINT na Androidzie przez Javę lub Aplikacja internetowa

Przekształć XLT w POWERPOINT w swoich aplikacjach na Androida bez użycia Microsoft® Excel

 

Aspose.Total na Androida przez Javę to pakiet zaawansowanych interfejsów API automatyzacji plików. Korzystając z dwóch jego interfejsów API, możesz zintegrować funkcję konwersji XLT na POWERPOINT w swoich aplikacjach na Androida. W pierwszym kroku możesz wyeksportować plik XLT do pliku PDF, używając Aspose.Cells na Androida przez Javę . Następnie, używając Aspose.PDF for Android via Java , możesz przekonwertować PDF na POWERPOINT.

Android API do eksportu XLT do POWERPOINT

 1. Otwórz plik XLT za pomocą klasy Workbook
 2. Konwertuj XLT na PDF i ustaw SaveFormat na AUTO
 3. Załaduj przekonwertowany plik PDF za pomocą klasy Powerpointument
 4. Zapisz dokument w formacie POWERPOINT za pomocą [save]( https://reference.aspose.com/pdf/java/com.aspose.pdf/Powerpointument#save-java.lang.String-com.aspose.pdf.SaveOptions -) metoda

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo używać Aspose.Total for Android via Java bezpośrednio z Maven powerpoints.aspose.com/pdf/androidjava/installation/) i [Aspose.Cells na Androida przez Javę]( https://powerpoints.aspose.com/cells /java/aspose-cells-for-android-via-java-installation/#install-asposecells-for-android-via-java-from-maven-repository) w swoich aplikacjach.

Możesz też pobrać plik ZIP ze strony downloads .

// load the XLT file using Workbook class
Workbook book = new Workbook("input.xlt");
// save XLT as PDF
book.save("pdfOutput.pdf", com.aspose.cells.SaveFormat.AUTO);
// load the PDF file using Powerpointument class
Powerpointument powerpointument = new Powerpointument("pdfOutput.pdf");
// save powerpointument in PPTX format
powerpointument.save("output.pptx", com.aspose.pdf.SaveFormat.Pptx);  

Darmowy konwerter online dla XLT na POWERPOINT

Usuń niestandardowe właściwości z pliku XLT w Androidzie za pomocą Java

Oprócz konwersji dokumentów Aspose.Cells na Androida przez Javę zapewnia również mnóstwo innych funkcji. Przed procesem konwersji możesz usunąć niestandardowe właściwości dokumentu XLT. Aby usunąć właściwości niestandardowe, wywołaj metodę PowerpointumentPropertyCollection.remove i przekaż nazwę właściwość dokumentu do usunięcia.

// load the XLT file using Workbook class
Workbook book = new Workbook("input.xlt");
// retrieve a list of all custom powerpointument properties of the Excel file
PowerpointumentPropertyCollection customProperties = workbook.getWorksheets().getCustomPowerpointumentProperties();
// remove a custom powerpointument property
customProperties.remove("Publisher"); 

Często Zadawane Pytania

 • Jak mogę przekonwertować XLT na POWERPOINT Online?
  Aplikacja online do konwersji XLT jest zintegrowana powyżej. Aby rozpocząć proces konwersji XLT na POWERPOINT, pierwszym krokiem jest zaimportowanie pliku XLT. Można to zrobić na dwa sposoby: możesz przeciągnąć i upuścić plik XLT do narzędzia do konwersji lub kliknąć wewnątrz białego obszaru narzędzia, aby przeglądać komputer i wybrać plik XLT, który chcesz przekonwertować. Po pomyślnym zaimportowaniu pliku XLT musisz kliknąć przycisk Konwertuj, aby rozpocząć proces konwersji.
  Podczas procesu konwersji plik XLT zostanie przekształcony w plik POWERPOINT. Narzędzie do konwersji zadziała magicznie, a po zakończeniu procesu będziesz mógł pobrać nowo przekonwertowany plik POWERPOINT. Oznacza to, że możesz łatwo uzyskać wyjściowe pliki POWERPOINT za pomocą jednego kliknięcia, bez potrzeby posiadania skomplikowanego oprogramowania lub wiedzy technicznej.
 • Jak długo trwa konwersja XLT?
  Jedną z kluczowych cech tego internetowego konwertera XLT na POWERPOINT jest jego duża szybkość konwersji. Jednak szybkość procesu konwersji zależy przede wszystkim od rozmiaru pliku XLT, który chcesz przekonwertować. Jeśli pracujesz z plikiem XLT o małym rozmiarze, możesz oczekiwać, że proces konwersji zakończy się w ciągu zaledwie kilku sekund.
  Ponadto, jeśli zintegrowałeś kod konwersji w aplikacji Android App, szybkość procesu konwersji będzie zależała od tego, jak zoptymalizowałeś swoją aplikację. Jeśli Twoja aplikacja jest dobrze zoptymalizowana i została zaprojektowana tak, aby efektywnie obsługiwać proces konwersji, szybkość konwersji będzie większa. Z drugiej strony, jeśli Twoja aplikacja nie jest zoptymalizowana do tego celu, proces konwersji może potrwać dłużej.
 • Czy konwersja XLT na POWERPOINT za pomocą darmowego konwertera Aspose.Total jest bezpieczna?
  Oczywiście! Link do pobrania plików POWERPOINT będzie dostępny natychmiast po konwersji. W naszym konwerterze XLT na POWERPOINT poważnie traktujemy Twoją prywatność i bezpieczeństwo. Rozumiemy, że Twoje pliki zawierają poufne i osobiste informacje, dlatego wdrożyliśmy kilka środków, aby zapewnić, że Twoje pliki są bezpieczne.
  Po pierwsze, automatycznie usuwamy wszystkie przesłane pliki po 24 godzinach. Oznacza to, że po zakończeniu procesu konwersji i pobraniu przekonwertowanego pliku usuniemy oryginalny plik XLT i wynikowy plik POWERPOINT z naszych serwerów. Ponadto łącza do pobierania Twoich plików przestaną działać po 24 godzinach, zapewniając, że Twoje pliki nie będą dostępne dla nikogo po tym czasie.
  Podejmujemy również kroki w celu zapewnienia, że Twoje pliki są chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Nikt nie ma dostępu do Twoich plików podczas ani po procesie konwersji, a cała transmisja danych między Twoim komputerem a naszymi serwerami jest szyfrowana i bezpieczna.
 • Jakiej przeglądarki powinienem użyć do konwersji XLT?
  Dostęp do tego internetowego konwertera XLT na POWERPOINT można uzyskać za pośrednictwem dowolnej nowoczesnej przeglądarki, takiej jak Google Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Oznacza to, że możesz z łatwością korzystać z tego narzędzia na dowolnym urządzeniu z połączeniem internetowym, bez potrzeby posiadania specjalistycznego oprogramowania lub wiedzy technicznej.
  Jeśli jednak tworzysz aplikację komputerową i potrzebujesz przekonwertować pliki XLT na pliki POWERPOINT, zalecamy użycie interfejsu API konwersji Aspose.Total XLT. Ten interfejs API zapewnia płynny i wydajny sposób konwertowania plików XLT na pliki POWERPOINT w aplikacji komputerowej. Aspose.Total XLT Conversion API został zaprojektowany tak, aby był łatwy w użyciu i integracji z twoją aplikacją oraz zapewniał szybki i niezawodny proces konwersji.

Eksploruj XLT opcji konwersji z Android

Przelicz XLTs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz XLTs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz XLTs na PPTX (Otwarty format prezentacji XML)
Przelicz XLTs na WORD (Formaty plików edytora tekstu)