Konwertuj EXCEL na DOCX za pomocą C++ lub online

Eksportuj Excel® EXCEL do DOCX w ramach w pełni funkcjonalnych aplikacji C++

Konwersja EXCEL do DOCX w C++

 1. Otwórz plik EXCEL za pomocą funkcji członkowskiej IWorkbook Fabryka — odniesienie do klasy
 2. Konwertuj EXCEL na PDF i ustaw SaveFormat na Pdf
 3. Załaduj przekonwertowany plik PDF, korzystając z odwołania do klasy Document
 4. Zapisz dokument w formacie DOCX za pomocą funkcji członka Save i ustaw Docx jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total.Cpp lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Możesz też pobrać instalator MSI lub biblioteki DLL offline w pliku ZIP ze strony downloads .

// load the EXCEL file using Factory::CreateIWorkbook
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(u"sourceFile.excel");
// save EXCEL as PDF
wkb->Save(u"pdfOutput.pdf", SaveFormat_Pdf);
// load the PDF file using Document class reference
auto docx = MakeObject<Document>(u"pdfOutput.pdf");
// save document in DOCX format
docx->Save(u"convertedFile.docx", SaveFormat::DocxX);

Często Zadawane Pytania

 • Jak mogę przekonwertować EXCEL na DOCX Online?
  Aplikacja online do konwersji EXCEL jest zintegrowana powyżej. Aby rozpocząć proces konwersji EXCEL na DOCX, po prostu dodaj plik EXCEL, przeciągając go i upuszczając w wyznaczonym miejscu lub klikając wewnątrz białego pola, aby zaimportować plik. Po zaimportowaniu pliku kliknij przycisk „Konwertuj”, aby rozpocząć proces konwersji. Po zakończeniu konwersji EXCEL na DOCX możesz natychmiast pobrać nowo przekonwertowany plik DOCX za pomocą jednego kliknięcia.
 • Jak długo trwa konwersja EXCEL?
  Szybkość tego konwertera online zależy w dużej mierze od rozmiaru pliku EXCEL. Mniejsze pliki EXCEL można przekonwertować na format DOCX w zaledwie kilka sekund. Ponadto wydajność procesu konwersji będzie się różnić w zależności od tego, jak zoptymalizowałeś aplikację, jeśli kod konwersji został zintegrowany z aplikacją C++.
 • Czy konwersja EXCEL na DOCX za pomocą darmowego konwertera Aspose.Total jest bezpieczna?
  Oczywiście! Po zakończeniu konwersji EXCEL na DOCX będziesz mógł natychmiast pobrać przekonwertowany plik za pomocą podanego łącza pobierania. Usuwamy przesłane pliki po 24 godzinach, a linki do pobierania nie będą działać po tym czasie. Możesz mieć pewność, że konwersja plików, w tym EXCEL, jest całkowicie bezpieczna, ponieważ nikt nie ma dostępu do Twoich plików. Bezpłatna aplikacja została zintegrowana powyżej w celach testowych, umożliwiając sprawdzenie wyników przed integracją kodu.
 • Jakiej przeglądarki powinienem użyć do konwersji EXCEL?
  Możesz uzyskać dostęp do tego konwertera online za pomocą dowolnej nowoczesnej przeglądarki internetowej, takiej jak Google Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Jeśli jednak pracujesz na aplikacji komputerowej, Aspose.Total EXCEL Conversion API zapewnia płynne rozwiązanie.

Eksploruj EXCEL opcji konwersji z C++

Przelicz EXCELs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz EXCELs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz EXCELs na PPTX (Otwarty format prezentacji XML)
Przelicz EXCELs na WORD (Formaty plików edytora tekstu)