Konwertuj format JSON na DOCM za pomocą C++

Przetwarzaj JSON do DOCM w aplikacjach C++ bez użycia Microsoft® Word

 

Używając Aspose.Total for C++ możesz przeanalizować JSON do DOCM w swoich aplikacjach C++ w dwóch prostych krokach. Po pierwsze, używając Aspose.Cells for C++ , możesz wyeksportować JSON do formatu PDF. Następnie, używając Aspose.Words for C++ , możesz przekonwertować PDF na DOCM.

Konwertuj format JSON na DOCM w C++

  1. Utwórz nowy obiekt IWorkbook i odczytaj prawidłowe dane JSON z pliku
  2. Zapisz JSON jako PDF przy użyciu metody Save
  3. Załaduj dokument PDF za pomocą klasy Document
  4. Zapisz dokument w formacie DOCM za pomocą metody Save

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Możesz też pobrać instalator MSI lub biblioteki DLL offline w pliku ZIP ze strony downloads .

Ustaw układ i konwertuj format JSON na DOCM w C++

Podczas analizowania JSON do DOCM możesz również ustawić rozmiar wierszy i kolumn, ładując JSON za pomocą klasy IWorkbook . Jeśli chcesz ustawić tę samą wysokość wiersza dla wszystkich wierszy w arkuszu, możesz to zrobić za pomocą SetStandardHeight metoda kolekcji ICells . Podobnie, aby ustawić tę samą szerokość kolumny dla wszystkich kolumn w arkuszu, użyj metody SetStandardWidth kolekcji ICells.

Konwertuj format JSON na DOCM za pomocą znaku wodnego w C++

Korzystając z API, możesz również przetworzyć JSON na DOCM ze znakiem wodnym. Aby dodać znak wodny do dokumentu DOCM, możesz najpierw przekonwertować JSON na PDF i dodać do niego znak wodny. Aby dodać znak wodny, wczytaj nowo utworzony plik PDF za pomocą klasy Document , ustaw różne właściwości dla tekstowego znaku wodnego, wywołaj metodę SetText i przekaż tekst znaku wodnego i obiekt TextWatermarkOptions. Po dodaniu znaku wodnego możesz zapisać dokument w DOCM.

Eksploruj JSON opcji konwersji z C++

Przelicz JSONs na CHM (Skompilowany plik pomocy HTML)
Przelicz JSONs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz JSONs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz JSONs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz JSONs na MOBI (Otwórz format ebooka)
Przelicz JSONs na ODP (Format prezentacji OpenDocument)
Przelicz JSONs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTP (Standardowy format OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz JSONs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz JSONs na POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTM (Plik szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz JSONs na PPS (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz JSONs na PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PPSX (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz JSONs na PPT (Prezentacja Powerpoint)
Przelicz JSONs na PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PS (Plik PostScript)
Przelicz JSONs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz JSONs na WORD (Formaty plików edytora tekstu)
Przelicz JSONs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)

Co to jest JSON Format pliku

Format pliku JSON (JavaScript Object Notation) to lekki i szeroko stosowany format wymiany danych. Wywodzi się z języka programowania JavaScript, ale obecnie jest niezależny od języka i obsługiwany przez różne języki programowania. Pliki JSON przechowują dane w ustrukturyzowanym i czytelnym formacie, dzięki czemu są łatwe do zrozumienia i przetwarzania zarówno przez ludzi, jak i przez maszyny.

Pliki JSON składają się z par klucz-wartość zorganizowanych w hierarchiczną strukturę. Reprezentują dane w prosty i intuicyjny sposób za pomocą obiektów (ujętych w nawiasy klamrowe {}) oraz tablic (ujętych w nawiasy kwadratowe []). Każdy klucz jest sparowany z odpowiednią wartością, która może być ciągiem znaków, liczbą, wartością logiczną, wartością null, obiektem lub tablicą. Ta elastyczność pozwala JSON obsługiwać złożone i zagnieżdżone struktury danych.

Jedną z głównych zalet formatu JSON jest jego prostota i łatwość użycia. Jego lekkość i minimalna składnia sprawiają, że jest wydajny do przesyłania danych przez sieci i przechowywania w plikach. Pliki JSON są powszechnie używane do wymiany danych między serwerami internetowymi a klientami, a także do plików konfiguracyjnych, interfejsów API i przechowywania danych strukturalnych.

Pliki JSON są czytelne dla człowieka i można je łatwo zrozumieć i zmodyfikować za pomocą tekstu redaktor. Można je również odczytywać maszynowo, co pozwala aplikacjom efektywnie analizować i przetwarzać dane JSON. Wiele języków programowania zapewnia wbudowane biblioteki lub pakiety do pracy z JSON, upraszczając analizę i serializację danych JSON.

Czytaj więcej

Co to jest DOCM Format pliku

Format pliku DOCM to rozszerzenie używane przez Microsoft Word do wskazania dokumentu zawierającego makra. Microsoft Word to szeroko stosowany edytor tekstu, który umożliwia użytkownikom tworzenie i edytowanie różnego rodzaju dokumentów. Makra w programie Word to małe programy lub skrypty, które automatyzują powtarzalne zadania, zwiększają funkcjonalność lub dodają niestandardowe funkcje do dokumentów.

Włączenie makr do plików DOCM umożliwia użytkownikom automatyzację zadań w dokumentach programu Word, takich jak wykonywanie złożonych obliczeń, generowania zawartości dynamicznej lub stosowania określonego formatowania. Makra są zwykle pisane w języku Visual Basic for Applications (VBA), języku programowania zintegrowanym z aplikacjami pakietu Microsoft Office.

Korzystając z makr, użytkownicy mogą usprawnić przepływ pracy, zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność. Mogą tworzyć spersonalizowane szablony, automatyzować formatowanie dokumentów lub opracowywać niestandardowe rozwiązania dostosowane do ich konkretnych potrzeb. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do makr w plikach DOCM i je wykonywać, zapewniając interaktywne i dynamiczne działanie dokumentu.

Należy pamiętać, że pliki DOCM mogą potencjalnie zawierać złośliwe makra, ponieważ makra mogą być używane do wykonywania szkodliwych działań lub rozpowszechniać złośliwe oprogramowanie. Ze względów bezpieczeństwa program Microsoft Word stosuje różne ustawienia zabezpieczeń w celu ograniczenia wykonywania makr w plikach DOCM. Użytkownicy są zazwyczaj proszeni o włączenie lub wyłączenie makr podczas otwierania pliku DOCM z nieznanego lub niezaufanego źródła.

Format DOCM jest w pełni zgodny z programem Microsoft Word i można go otwierać, edytować i zapisywać za pomocą aplikacji. Jednak zgodność z innym oprogramowaniem do edycji tekstu lub starszymi wersjami programu Microsoft Word może się różnić. Aby zapewnić kompatybilność między różnymi platformami, zaleca się zapisywanie plików DOCM w alternatywnych formatach, takich jak DOCX, które nie obsługują makr.

Czytaj więcej