Konwertuj format JSON na DOTX za pomocą C++

Przetwarzaj JSON do DOTX w aplikacjach C++ bez użycia Microsoft® Word

 

Używając Aspose.Total for C++ możesz przeanalizować JSON do DOTX w swoich aplikacjach C++ w dwóch prostych krokach. Po pierwsze, używając Aspose.Cells for C++ , możesz wyeksportować JSON do formatu PDF. Następnie, używając Aspose.Words for C++ , możesz przekonwertować PDF na DOTX.

Konwertuj format JSON na DOTX w C++

  1. Utwórz nowy obiekt IWorkbook i odczytaj prawidłowe dane JSON z pliku
  2. Zapisz JSON jako PDF przy użyciu metody Save
  3. Załaduj dokument PDF za pomocą klasy Document
  4. Zapisz dokument w formacie DOTX za pomocą metody Save

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Możesz też pobrać instalator MSI lub biblioteki DLL offline w pliku ZIP ze strony downloads .

Ustaw układ i konwertuj format JSON na DOTX w C++

Podczas analizowania JSON do DOTX możesz również ustawić rozmiar wierszy i kolumn, ładując JSON za pomocą klasy IWorkbook . Jeśli chcesz ustawić tę samą wysokość wiersza dla wszystkich wierszy w arkuszu, możesz to zrobić za pomocą SetStandardHeight metoda kolekcji ICells . Podobnie, aby ustawić tę samą szerokość kolumny dla wszystkich kolumn w arkuszu, użyj metody SetStandardWidth kolekcji ICells.

Konwertuj format JSON na DOTX za pomocą znaku wodnego w C++

Korzystając z API, możesz również przetworzyć JSON na DOTX ze znakiem wodnym. Aby dodać znak wodny do dokumentu DOTX, możesz najpierw przekonwertować JSON na PDF i dodać do niego znak wodny. Aby dodać znak wodny, wczytaj nowo utworzony plik PDF za pomocą klasy Document , ustaw różne właściwości dla tekstowego znaku wodnego, wywołaj metodę SetText i przekaż tekst znaku wodnego i obiekt TextWatermarkOptions. Po dodaniu znaku wodnego możesz zapisać dokument w DOTX.

Eksploruj JSON opcji konwersji z C++

Przelicz JSONs na CHM (Skompilowany plik pomocy HTML)
Przelicz JSONs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz JSONs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz JSONs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz JSONs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz JSONs na MOBI (Otwórz format ebooka)
Przelicz JSONs na ODP (Format prezentacji OpenDocument)
Przelicz JSONs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTP (Standardowy format OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz JSONs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz JSONs na POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTM (Plik szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz JSONs na PPS (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz JSONs na PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PPSX (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz JSONs na PPT (Prezentacja Powerpoint)
Przelicz JSONs na PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PS (Plik PostScript)
Przelicz JSONs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz JSONs na WORD (Formaty plików edytora tekstu)
Przelicz JSONs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)

Co to jest JSON Format pliku

Format pliku JSON (JavaScript Object Notation) to lekki i szeroko stosowany format wymiany danych. Wywodzi się z języka programowania JavaScript, ale obecnie jest niezależny od języka i obsługiwany przez różne języki programowania. Pliki JSON przechowują dane w ustrukturyzowanym i czytelnym formacie, dzięki czemu są łatwe do zrozumienia i przetwarzania zarówno przez ludzi, jak i przez maszyny.

Pliki JSON składają się z par klucz-wartość zorganizowanych w hierarchiczną strukturę. Reprezentują dane w prosty i intuicyjny sposób za pomocą obiektów (ujętych w nawiasy klamrowe {}) oraz tablic (ujętych w nawiasy kwadratowe []). Każdy klucz jest sparowany z odpowiednią wartością, która może być ciągiem znaków, liczbą, wartością logiczną, wartością null, obiektem lub tablicą. Ta elastyczność pozwala JSON obsługiwać złożone i zagnieżdżone struktury danych.

Jedną z głównych zalet formatu JSON jest jego prostota i łatwość użycia. Jego lekkość i minimalna składnia sprawiają, że jest wydajny do przesyłania danych przez sieci i przechowywania w plikach. Pliki JSON są powszechnie używane do wymiany danych między serwerami internetowymi a klientami, a także do plików konfiguracyjnych, interfejsów API i przechowywania danych strukturalnych.

Pliki JSON są czytelne dla człowieka i można je łatwo zrozumieć i zmodyfikować za pomocą tekstu redaktor. Można je również odczytywać maszynowo, co pozwala aplikacjom efektywnie analizować i przetwarzać dane JSON. Wiele języków programowania zapewnia wbudowane biblioteki lub pakiety do pracy z JSON, upraszczając analizę i serializację danych JSON.

Czytaj więcej

Co to jest DOTX Format pliku

Format pliku DOTX to rozszerzenie pliku używane przez program Microsoft Word do przechowywania szablonów dokumentów. Jest odmianą formatu DOCX i bazuje na standardzie plików Open XML. Pliki DOTX służą jako szablony wielokrotnego użytku, które zawierają predefiniowane formatowanie, style i zawartość do tworzenia nowych dokumentów.

Kiedy szablon DOTX jest otwierany w programie Microsoft Word lub zgodnym edytorze tekstu, tworzy nowy dokument na podstawie szablon. Formatowanie szablonu, style i inne elementy projektu są stosowane do nowego dokumentu, zapewniając spójność i oszczędzając czas podczas formatowania i układu. Użytkownicy mogą następnie dostosowywać zawartość, zachowując predefiniowaną strukturę szablonu.

Pliki DOTX są szczególnie przydatne podczas tworzenia dokumentów o spójnym brandingu, takich jak papier firmowy, faktury lub raporty. Pozwalają one organizacjom na ustalenie jednolitego wyglądu i sposobu działania wszystkich dokumentów oraz zapewniają zgodność ze standardami korporacyjnymi.

Aby utworzyć plik DOTX, możesz zacząć od zaprojektowania szablonu dokumentu w programie Microsoft Word lub innym programie obsługującym format Otwarty format XML. Po sfinalizowaniu szablonu możesz zapisać go jako plik DOTX. Pozwala to na ponowne wykorzystanie szablonu w przyszłych dokumentach, zapewniając spójność i usprawniając proces tworzenia dokumentów.

Podczas pracy z plikami DOTX należy pamiętać, że nie zawierają one żadnych makr ani funkcji skryptów, takich jak ich odpowiedniki DOTM . Pliki DOTX koncentrują się wyłącznie na formatowaniu i strukturze dokumentów, dzięki czemu nadają się do sytuacji, w których nie są wymagane makra lub programowanie niestandardowe.

Czytaj więcej