C++ API do konwersji WORD na FODS

Eksportuj WORD do FODS za pomocą C++ bez użycia Microsoft® Word lub Microsoft® Excel

 

Możesz łatwo włączyć funkcję konwersji WORD do FODS w swoich aplikacjach C++. Korzystając z bogatego w funkcje, wydajnego i łatwego w użyciu interfejsu API do manipulacji i konwersji dokumentów Aspose.Words for C++ , możesz eksportować WORD do HTML. Następnie, używając Aspose.Cells for C++ , możesz przekonwertować HTML na FODS. Oba interfejsy API są objęte pakietem Aspose.Total for C++ .

C++ API do konwersji WORD na FODS

  1. Otwórz plik WORD, korzystając z odwołania do klasy Wordument
  2. Konwertuj WORD na HTML za pomocą funkcji członkowskiej Save
  3. Załaduj dokument HTML, używając odwołania do klasy IWorkbook
  4. Zapisz dokument w formacie FODS za pomocą funkcji członkowskiej Save

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total.Cpp lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Możesz też pobrać instalator MSI lub biblioteki DLL offline w pliku ZIP ze strony downloads .

Uzyskaj dostęp do właściwości dokumentu WORD za pomocą C++

Aspose.Words for C++ umożliwia również dostęp do właściwości dokumentu pliku WORD i pozwala podjąć świadomą decyzję przed procesem konwersji. Aby uzyskać dostęp do właściwości dokumentu, możesz użyć BuiltInWordumentProperties , aby uzyskać wbudowane właściwości i [CustomWordumentProperties](https:// reference.aspose.com/words/cpp/class/aspose.words.properties.custom_wordument_properties), aby uzyskać właściwości niestandardowe. Poniższy przykład kodu pokazuje, jak wyliczyć wszystkie wbudowane i niestandardowe właściwości w dokumencie.

Zapisz plik FODS w strumieniu za pomocą C++

Po przekonwertowaniu WORD na FODS Aspose.Cells for C++ umożliwia zapisanie dokumentu do przesyłania strumieniowego. Aby zapisać pliki w strumieniu, utwórz obiekt MemoryStream lub FileStream i zapisz plik w tym obiekcie strumienia, wywołując IWorkbook metoda obiektu Save . Określ żądany format pliku, używając wyliczenia SaveFormat podczas wywoływania Save .