Konwertuj XLSX na DOC za pomocą C++ lub online

Eksportuj Excel® XLSX do DOC w ramach w pełni funkcjonalnych aplikacji C++

Konwersja XLSX do DOC w C++

 1. Otwórz plik XLSX za pomocą funkcji członkowskiej IWorkbook Fabryka — odniesienie do klasy
 2. Konwertuj XLSX na PDF i ustaw SaveFormat na Pdf
 3. Załaduj przekonwertowany plik PDF, korzystając z odwołania do klasy Document
 4. Zapisz dokument w formacie DOC za pomocą funkcji członka Save i ustaw Doc jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total.Cpp lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Możesz też pobrać instalator MSI lub biblioteki DLL offline w pliku ZIP ze strony downloads .

// load the XLSX file using Factory::CreateIWorkbook
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(u"sourceFile.xlsx");
// save XLSX as PDF
wkb->Save(u"pdfOutput.pdf", SaveFormat_Pdf);
// load the PDF file using Document class reference
auto doc = MakeObject<Document>(u"pdfOutput.pdf");
// save document in DOC format
doc->Save(u"convertedFile.doc", SaveFormat::Doc);

Często Zadawane Pytania

 • Jak mogę przekonwertować XLSX na DOC Online?
  Aplikacja online do konwersji XLSX jest zintegrowana powyżej. Aby rozpocząć proces konwersji XLSX na DOC, po prostu dodaj plik XLSX, przeciągając go i upuszczając w wyznaczonym miejscu lub klikając wewnątrz białego pola, aby zaimportować plik. Po zaimportowaniu pliku kliknij przycisk „Konwertuj”, aby rozpocząć proces konwersji. Po zakończeniu konwersji XLSX na DOC możesz natychmiast pobrać nowo przekonwertowany plik DOC za pomocą jednego kliknięcia.
 • Jak długo trwa konwersja XLSX?
  Szybkość tego konwertera online zależy w dużej mierze od rozmiaru pliku XLSX. Mniejsze pliki XLSX można przekonwertować na format DOC w zaledwie kilka sekund. Ponadto wydajność procesu konwersji będzie się różnić w zależności od tego, jak zoptymalizowałeś aplikację, jeśli kod konwersji został zintegrowany z aplikacją C++.
 • Czy konwersja XLSX na DOC za pomocą darmowego konwertera Aspose.Total jest bezpieczna?
  Oczywiście! Po zakończeniu konwersji XLSX na DOC będziesz mógł natychmiast pobrać przekonwertowany plik za pomocą podanego łącza pobierania. Usuwamy przesłane pliki po 24 godzinach, a linki do pobierania nie będą działać po tym czasie. Możesz mieć pewność, że konwersja plików, w tym XLSX, jest całkowicie bezpieczna, ponieważ nikt nie ma dostępu do Twoich plików. Bezpłatna aplikacja została zintegrowana powyżej w celach testowych, umożliwiając sprawdzenie wyników przed integracją kodu.
 • Jakiej przeglądarki powinienem użyć do konwersji XLSX?
  Możesz uzyskać dostęp do tego konwertera online za pomocą dowolnej nowoczesnej przeglądarki internetowej, takiej jak Google Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Jeśli jednak pracujesz na aplikacji komputerowej, Aspose.Total XLSX Conversion API zapewnia płynne rozwiązanie.

Eksploruj XLSX opcji konwersji z C++

Przelicz XLSXs na DOCX (Office 2007+ Word Document)
Przelicz XLSXs na PPTX (Open XML presentation Format)
Przelicz XLSXs na WORD (WordProcessing File Formats)

Co to jest XLSX Format pliku

Plik XLSX to plik skoroszytu programu Microsoft Excel Open XML. Pliki XLSX służą do przechowywania danych arkusza kalkulacyjnego. Są podobne do plików XLS, ale używają formatu pliku opartego na XML opracowanego przez firmę Microsoft. Pliki XLSX są tworzone przez aplikację Microsoft Excel. Można je otwierać i edytować w programach Microsoft Excel, Apple Numbers i innych aplikacjach do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Pliki XLSX przechowują dane w arkuszach zawierających komórki ułożone w wiersze i kolumny. Każda komórka może zawierać tekst, liczby lub formuły. Pliki XLSX obsługują również takie funkcje, jak wykresy, tabele przestawne i formatowanie warunkowe.

Czytaj więcej

Co to jest DOC Format pliku

Microsoft Word Binary File Format (DOC) to zastrzeżony format pliku dokumentu używany przez Microsoft Office Word. Jest to binarny format pliku reprezentujący dokument w strukturze niezależnej od konkretnej architektury komputera lub systemu operacyjnego. Format DOC to plik kontenera, który przechowuje dane w formacie binarnym. Plik DOC może zawierać różne typy danych, w tym sformatowany tekst, obrazy, wykresy i inne dane. Format binarny pliku DOC nie jest przeznaczony do odczytu przez człowieka. Istnieje jednak wiele programów, które mogą odczytywać i zapisywać pliki DOC, w tym Microsoft Word i LibreOffice. Format DOC został po raz pierwszy wprowadzony w programie Word dla Windows 2.0 w 1987 roku. Od tego czasu był kilkakrotnie poprawiany, a najnowszą wersją był format Office Open XML wprowadzony w pakiecie Office 2007. Jedną z kluczowych zalet formatu DOC jest jego kompatybilność z Microsoft Word, który jest jednym z najczęściej używanych edytorów tekstu na świecie. Dzięki temu użytkownicy mogą tworzyć i edytować dokumenty w programie Microsoft Word, a następnie udostępniać je innym osobom, które również korzystają z aplikacji. Ponadto wiele innych aplikacji do edycji tekstu może również odczytywać i zapisywać format DOC, co czyni go wszechstronnym formatem do udostępniania dokumentów.

Czytaj więcej