Konwertuj XLSX na POWERPOINT za pomocą C++ lub online

Eksportuj Excel® XLSX do POWERPOINT w ramach w pełni funkcjonalnych aplikacji C++

Konwersja XLSX do POWERPOINT w C++

 1. Otwórz plik XLSX za pomocą funkcji członkowskiej IWorkbook Fabryka — odniesienie do klasy
 2. Konwertuj XLSX na PDF i ustaw SaveFormat na Pdf
 3. Załaduj przekonwertowany plik PDF, korzystając z odwołania do klasy Powerpointument
 4. Zapisz dokument w formacie POWERPOINT za pomocą funkcji członka Save i ustaw Powerpoint jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total.Cpp lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Możesz też pobrać instalator MSI lub biblioteki DLL offline w pliku ZIP ze strony downloads .

// load the XLSX file using Factory::CreateIWorkbook
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(u"sourceFile.xlsx");
// save XLSX as PDF
wkb->Save(u"pdfOutput.pdf", SaveFormat_Pdf);
// load the PDF file using Powerpointument class reference
auto powerpoint = MakeObject<Powerpointument>(u"pdfOutput.pdf");
// save powerpointument in PPTX format
powerpoint->Save(u"convertedFile.pptx", SaveFormat::Pptx);

Często Zadawane Pytania

 • Jak mogę przekonwertować XLSX na POWERPOINT Online?
  Aplikacja online do konwersji XLSX jest zintegrowana powyżej. Aby rozpocząć proces konwersji XLSX na POWERPOINT, po prostu dodaj plik XLSX, przeciągając go i upuszczając w wyznaczonym miejscu lub klikając wewnątrz białego pola, aby zaimportować plik. Po zaimportowaniu pliku kliknij przycisk „Konwertuj”, aby rozpocząć proces konwersji. Po zakończeniu konwersji XLSX na POWERPOINT możesz natychmiast pobrać nowo przekonwertowany plik POWERPOINT za pomocą jednego kliknięcia.
 • Jak długo trwa konwersja XLSX?
  Szybkość tego konwertera online zależy w dużej mierze od rozmiaru pliku XLSX. Mniejsze pliki XLSX można przekonwertować na format POWERPOINT w zaledwie kilka sekund. Ponadto wydajność procesu konwersji będzie się różnić w zależności od tego, jak zoptymalizowałeś aplikację, jeśli kod konwersji został zintegrowany z aplikacją C++.
 • Czy konwersja XLSX na POWERPOINT za pomocą darmowego konwertera Aspose.Total jest bezpieczna?
  Oczywiście! Po zakończeniu konwersji XLSX na POWERPOINT będziesz mógł natychmiast pobrać przekonwertowany plik za pomocą podanego łącza pobierania. Usuwamy przesłane pliki po 24 godzinach, a linki do pobierania nie będą działać po tym czasie. Możesz mieć pewność, że konwersja plików, w tym XLSX, jest całkowicie bezpieczna, ponieważ nikt nie ma dostępu do Twoich plików. Bezpłatna aplikacja została zintegrowana powyżej w celach testowych, umożliwiając sprawdzenie wyników przed integracją kodu.
 • Jakiej przeglądarki powinienem użyć do konwersji XLSX?
  Możesz uzyskać dostęp do tego konwertera online za pomocą dowolnej nowoczesnej przeglądarki internetowej, takiej jak Google Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Jeśli jednak pracujesz na aplikacji komputerowej, Aspose.Total XLSX Conversion API zapewnia płynne rozwiązanie.

Eksploruj XLSX opcji konwersji z C++

Przelicz XLSXs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz XLSXs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz XLSXs na PPTX (Otwarty format prezentacji XML)
Przelicz XLSXs na WORD (Formaty plików edytora tekstu)