Konwertuj XLSX na WORD za pomocą C++ lub online

Eksportuj Excel® XLSX do WORD w ramach w pełni funkcjonalnych aplikacji C++

Konwersja XLSX do WORD w C++

  1. Otwórz plik XLSX za pomocą funkcji członkowskiej IWorkbook Fabryka — odniesienie do klasy
  2. Konwertuj XLSX na PDF i ustaw SaveFormat na Pdf
  3. Załaduj przekonwertowany plik PDF, korzystając z odwołania do klasy Wordument
  4. Zapisz dokument w formacie WORD za pomocą funkcji członka Save i ustaw Word jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total.Cpp lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Możesz też pobrać instalator MSI lub biblioteki DLL offline w pliku ZIP ze strony downloads .

// load the XLSX file using Factory::CreateIWorkbook
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(u"sourceFile.xlsx");
// save XLSX as PDF
wkb->Save(u"pdfOutput.pdf", SaveFormat_Pdf);
// load the PDF file using Wordument class reference
auto word = MakeObject<Wordument>(u"pdfOutput.pdf");
// save wordument in WORD format
word->Save(u"convertedFile.word", SaveFormat::Word);

Eksploruj XLSX opcji konwersji z C++

Przelicz XLSXs na DOC (Microsoft Word Binary Format)
Przelicz XLSXs na DOCX (Office 2007+ Word Document)
Przelicz XLSXs na PPTX (Open XML presentation Format)
Przelicz XLSXs na PPTX (Open XML presentation Format)
Przelicz XLSXs na DOC (Microsoft Word Binary Format)

Co to jest XLSX Format pliku

Plik XLSX to plik skoroszytu programu Microsoft Excel Open XML. Pliki XLSX służą do przechowywania danych arkusza kalkulacyjnego. Są podobne do plików XLS, ale używają formatu pliku opartego na XML opracowanego przez firmę Microsoft. Pliki XLSX są tworzone przez aplikację Microsoft Excel. Można je otwierać i edytować w programach Microsoft Excel, Apple Numbers i innych aplikacjach do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Pliki XLSX przechowują dane w arkuszach zawierających komórki ułożone w wiersze i kolumny. Każda komórka może zawierać tekst, liczby lub formuły. Pliki XLSX obsługują również takie funkcje, jak wykresy, tabele przestawne i formatowanie warunkowe.

Czytaj więcej

Co to jest WORD Format pliku

Istnieje kilka formatów plików powiązanych z Microsoft Word, najpopularniejszym edytorem tekstu. Najpopularniejsze formaty plików to DOC (Dokument Word), DOCX (Dokument Word Open XML), RTF (Rich Text Format), TXT (Zwykły tekst), PDF (Portable Document Format), ODT (OpenDocument Text) i HTML (Hypertext Markup Język). Istnieją inne, mniej popularne formaty, takie jak DOT, DOTM i DOTX, które są używane do szablonów dokumentów oraz MHT i MHTML, które są używane do zapisywania stron internetowych.

Czytaj więcej