Konwertuj XLT na DOC za pomocą C++ lub online

Eksportuj Excel® XLT do DOC w ramach w pełni funkcjonalnych aplikacji C++

Konwersja XLT do DOC w C++

 1. Otwórz plik XLT za pomocą funkcji członkowskiej IWorkbook Fabryka — odniesienie do klasy
 2. Konwertuj XLT na PDF i ustaw SaveFormat na Pdf
 3. Załaduj przekonwertowany plik PDF, korzystając z odwołania do klasy Document
 4. Zapisz dokument w formacie DOC za pomocą funkcji członka Save i ustaw Doc jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total.Cpp lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Możesz też pobrać instalator MSI lub biblioteki DLL offline w pliku ZIP ze strony downloads .

// load the XLT file using Factory::CreateIWorkbook
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(u"sourceFile.xlt");
// save XLT as PDF
wkb->Save(u"pdfOutput.pdf", SaveFormat_Pdf);
// load the PDF file using Document class reference
auto doc = MakeObject<Document>(u"pdfOutput.pdf");
// save document in DOC format
doc->Save(u"convertedFile.doc", SaveFormat::Doc);

Często Zadawane Pytania

 • Jak mogę przekonwertować XLT na DOC Online?
  Aplikacja online do konwersji XLT jest zintegrowana powyżej. Aby rozpocząć proces konwersji XLT na DOC, po prostu dodaj plik XLT, przeciągając go i upuszczając w wyznaczonym miejscu lub klikając wewnątrz białego pola, aby zaimportować plik. Po zaimportowaniu pliku kliknij przycisk „Konwertuj”, aby rozpocząć proces konwersji. Po zakończeniu konwersji XLT na DOC możesz natychmiast pobrać nowo przekonwertowany plik DOC za pomocą jednego kliknięcia.
 • Jak długo trwa konwersja XLT?
  Szybkość tego konwertera online zależy w dużej mierze od rozmiaru pliku XLT. Mniejsze pliki XLT można przekonwertować na format DOC w zaledwie kilka sekund. Ponadto wydajność procesu konwersji będzie się różnić w zależności od tego, jak zoptymalizowałeś aplikację, jeśli kod konwersji został zintegrowany z aplikacją C++.
 • Czy konwersja XLT na DOC za pomocą darmowego konwertera Aspose.Total jest bezpieczna?
  Oczywiście! Po zakończeniu konwersji XLT na DOC będziesz mógł natychmiast pobrać przekonwertowany plik za pomocą podanego łącza pobierania. Usuwamy przesłane pliki po 24 godzinach, a linki do pobierania nie będą działać po tym czasie. Możesz mieć pewność, że konwersja plików, w tym XLT, jest całkowicie bezpieczna, ponieważ nikt nie ma dostępu do Twoich plików. Bezpłatna aplikacja została zintegrowana powyżej w celach testowych, umożliwiając sprawdzenie wyników przed integracją kodu.
 • Jakiej przeglądarki powinienem użyć do konwersji XLT?
  Możesz uzyskać dostęp do tego konwertera online za pomocą dowolnej nowoczesnej przeglądarki internetowej, takiej jak Google Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Jeśli jednak pracujesz na aplikacji komputerowej, Aspose.Total XLT Conversion API zapewnia płynne rozwiązanie.

Eksploruj XLT opcji konwersji z C++

Przelicz XLTs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz XLTs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz XLTs na PPTX (Otwarty format prezentacji XML)
Przelicz XLTs na WORD (Formaty plików edytora tekstu)