Renderuj XPS do EXCEL w aplikacjach C++

Konwertuj XPS na EXCEL w natywnych aplikacjach C++ bez konieczności używania programu Microsoft® Excel lub Adobe® Acrobat Reader

 

Konwertowanie XPS na EXCEL w C++ za pomocą bibliotek automatyzacji formatu plików Aspose.Total for C++ to prosty, dwuetapowy proces. W pierwszym kroku możesz wyeksportować XPS do XLSX za pomocą Aspose.PDF for C++ , a następnie za pomocą Aspose.Cells for C++ API do programowania arkuszy kalkulacyjnych, możesz przekonwertować XLSX na EXCEL.

C++ API do konwersji XPS na EXCEL

  1. Otwórz plik XPS, korzystając z odwołania do klasy Document
  2. Konwertuj XPS na XLSX za pomocą funkcji członkowskiej Save
  3. Załaduj dokument XLSX, używając odwołania do klasy IWorkbook
  4. Zapisz dokument w formacie EXCEL za pomocą funkcji członkowskiej Save

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total.Cpp lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Możesz też pobrać instalator MSI lub biblioteki DLL offline w pliku ZIP ze strony downloads .

Pobierz lub ustaw informacje o pliku XPS za pomocą C++

Aspose.PDF for C++ umożliwia również uzyskanie informacji o dokumencie XPS i podejmowanie świadomych decyzji przed procesem konwersji. Aby uzyskać informacje o pliku XPS, musisz najpierw wywołać metodę get_Info() Klasa Document . Po pobraniu obiektu DocumentInfo można uzyskać wartości poszczególnych właściwości. Ponadto możesz również ustawić właściwości za pomocą odpowiednich metod klasy DocumentInfo.

Zapisz format pliku EXCEL w strumieniu za pomocą C++

Aspose.Cells for C++ umożliwia zapisywanie formatu pliku EXCEL do przesyłania strumieniowego. Aby zapisać pliki w strumieniu, utwórz obiekt MemoryStream lub FileStream i zapisz plik w tym obiekcie strumienia, wywołując IWorkbook metoda obiektu Save . Określ żądany format pliku przy użyciu wyliczenia SaveFormat podczas wywoływania metody Save.

Eksploruj XPS opcji konwersji z C++

Przelicz XPSs na DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Przelicz XPSs na DOT (Microsoft Word Template Files)
Przelicz XPSs na DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Przelicz XPSs na DOTX (Microsoft Word Template File)
Przelicz XPSs na FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Przelicz XPSs na GIF (Graphical Interchange Format)
Przelicz XPSs na MHTML (Web Page Archive Format)
Przelicz XPSs na ODT (OpenDocument Text File Format)
Przelicz XPSs na OTT (OpenDocument Standard Format)
Przelicz XPSs na PCL (Printer Command Language Document)
Przelicz XPSs na PS (PostScript File)
Przelicz XPSs na RTF (Rich Text Format)
Przelicz XPSs na WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Przelicz XPSs na CSV (Comma Seperated Values)
Przelicz XPSs na DIF (Data Interchange Format)
Przelicz XPSs na CSV (Comma Seperated Values)
Przelicz XPSs na FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Przelicz XPSs na MD (Markdown Language)
Przelicz XPSs na ODP (OpenDocument Presentation Format)
Przelicz XPSs na ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Przelicz XPSs na OTP (OpenDocument Standard Format)
Przelicz XPSs na POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Przelicz XPSs na POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Przelicz XPSs na POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Przelicz XPSs na PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Przelicz XPSs na PPS (PowerPoint Slide Show)
Przelicz XPSs na PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Przelicz XPSs na PPSX (PowerPoint Slide Show)
Przelicz XPSs na PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Przelicz XPSs na PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Przelicz XPSs na SWF (Shockwave Flash Movie)
Przelicz XPSs na SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Przelicz XPSs na TSV (Tab Seperated Values)
Przelicz XPSs na TXT (Text Document)
Przelicz XPSs na XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Przelicz XPSs na XLSB (Excel Binary Workbook)
Przelicz XPSs na XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Przelicz XPSs na XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Przelicz XPSs na XLTM (Excel Macro-Enabled Template)
Przelicz XPSs na XLTX (Excel Template)

Co to jest XPS Format pliku

XPS to format pliku reprezentujący dokument o stałym układzie, który obejmuje treść dokumentu i ustawienia drukowania. Pliki XPS są oparte na specyfikacji papieru XML opracowanej przez firmę Microsoft. Pliki XPS są podobne do plików PDF, ale nie są tak powszechnie obsługiwane przez oprogramowanie i sprzęt.

Czytaj więcej

Co to jest EXCEL Format pliku

Microsoft Excel, popularny arkusz kalkulacyjny, obsługuje kilka formatów plików służących do zapisywania i udostępniania danych. Oto niektóre z najpopularniejszych formatów plików Excel, w tym XLS (arkusz kalkulacyjny Excel), XLSX (arkusz kalkulacyjny Excel Open XML), CSV (wartości rozdzielane przecinkami), TXT (zwykły tekst), PDF (przenośny format dokumentów), ODS (arkusz kalkulacyjny OpenDocument ) i DBF (plik dBASE). Oprócz nich istnieją inne, mniej popularne formaty plików, takie jak XLT, XLTX i XLTM, które są używane jako szablony, oraz XML, który jest formatem używanym do wymiany danych między różnymi aplikacjami.

Czytaj więcej