Aspose.Total for Java

Twórz, edytuj i konwertuj pliki za pomocą interfejsów Java API

Manipuluj Word, Excel, PowerPoint, Outlook, PDF, 3D, CAD i innymi formatami dokumentów z własnych aplikacji Java.

  Pobierz darmową wersję próbną
 
 

Aspose.Total for Java to kolekcja bibliotek File Format Automation dla programistów Java, umożliwiająca im tworzenie, aktualizowanie, drukowanie, renderowanie i konwertowanie między wieloma formatami plików z poziomu dowolnych aplikacji Java J2SE, J2EE, J2ME.

Aspose.Total for Java umożliwia programistom wykonywanie szerokiego zakresu zarządzania, manipulacji i przetwarzania formatów dokumentów bezpośrednio w aplikacjach Java. Obsługuje najpopularniejsze formaty, w tym dokumenty Word, arkusze kalkulacyjne Excel, prezentacje PowerPoint, HTML, OpenDocument, Visio, PDF, CAD i różne inne formaty plików. Dzięki Aspose.Total można generować, modyfikować i konwertować dokumenty bez użycia jakiegokolwiek oprogramowania.

Aspose.Words for Java

Aspose.Words for Java

Aspose.Words for Java umożliwia programistom wykonywanie szerokiego zakresu zadań związanych z przetwarzaniem dokumentów bezpośrednio w aplikacjach Java. Obsługuje najpopularniejsze formaty przetwarzania tekstu, w tym DOC, OOXML, RTF, HTML i OpenDocument. Dzięki Aspose.Words możesz generować, modyfikować i konwertować dokumenty bez użycia programu Microsoft Word.

Aspose.PDF for Java

Aspose.PDF for Java

Aspose.PDF for Java to interfejs API do tworzenia dokumentów PDF, który umożliwia aplikacjom Java odczytywanie, pisanie i manipulowanie dokumentami PDF bez użycia programu Adobe Acrobat. Jest to samodzielny interfejs API, który oferuje wiele funkcji, w tym opcje kompresji PDF, tworzenie i manipulowanie tabelami, niestandardową obsługę czcionek i rozszerzoną kontrolę bezpieczeństwa.

Aspose.Cells for Java

Aspose.Cells for Java

Aspose.Cells for Java oferuje generowanie, konwersję i manipulację plikami Excel. Interfejs API umożliwia aplikacjom Java tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel i zarządzanie nimi bez korzystania z programu Microsoft Excel. Aspose.Cells for Java to niezwykle bogaty w funkcje interfejs API, który oferuje znacznie więcej niż tylko podstawowe funkcje eksportu danych.

Aspose.Email for Java

Aspose.Email for Java

Aspose.Email for Java to zestaw interfejsów API Java do odczytywania i zapisywania plików wiadomości e-mail w różnych formatach bez programu Microsoft Outlook. Zapewnia klasy do czytania i manipulowania plikami MSG, EML, EMLX, OFT programu Outlook - dodawanie załączników, odbiorców, aktualizowanie tematu, treści i innych właściwości plików MSG.

Aspose.Slides for Java

Aspose.Slides for Java

Aspose.Slides for Java to unikalny interfejs API do przetwarzania prezentacji, który umożliwia aplikacjom opartym na języku Java odczytywanie, zapisywanie i aktualizowanie plików programu PowerPoint. Deweloperzy mogą tworzyć, manipulować, kopiować, konwertować, renderować i drukować prezentacje bez instalowania programu Microsoft PowerPoint.

Aspose.Imaging for Java

Aspose.Imaging for Java

Aspose.Imaging for Java to interfejs API obrazowania, który umożliwia programistom edytowanie, tworzenie, rysowanie lub renderowanie obrazów w ich aplikacjach Java. Oferuje szerokie spektrum tradycyjnych operacji przetwarzania obrazu, a także najbardziej pożądane funkcje, które sprawiają, że jest najczęściej używanym silnikiem przetwarzania obrazu.

Aspose.BarCode for Java

Aspose.BarCode for Java

Aspose.BarCode for Java API oferuje dodawanie procesów generowania i rozpoznawania kodów kreskowych w swoich aplikacjach Java. Obsługuje platformy Java SE, Java EE i Java ME oraz wiele typów kodów kreskowych liniowych, 2D i pocztowych.

Aspose.Diagram for Java

Aspose.Diagram for Java

Aspose.Diagram for Java to niegraficzny i dobrze ustrukturyzowany interfejs API umożliwiający programistom ładowanie istniejących diagramów, tworzenie diagramów od podstaw, zapisywanie diagramów w dowolnym obsługiwanym formacie pliku lub manipulowanie rysunkami Microsoft Visio w aplikacjach Java bez użycia Microsoft Visio.

Aspose.Tasks for Java

Aspose.Tasks for Java

Aspose.Tasks for Java to interfejs API do zarządzania projektami, który umożliwia programistom aplikacji Java zapewnienie możliwości manipulowania dokumentami Microsoft Project w swoich aplikacjach — wszystko to bez korzystania z programu Microsoft Project. Dzięki temu potężnemu interfejsowi API programiści mogą kontrolować różne etapy zarządzania projektem, takie jak planowanie, definiowanie i śledzenie projektu.

Aspose.OCR for Java

Aspose.OCR for Java

Aspose.OCR for Java to interfejs API Java do optycznego rozpoznawania znaków, który umożliwia programistom szybkie i łatwe dodawanie technologii OCR do aplikacji Java. API oferuje zestaw klas do rozpoznawania znaków z wielu formatów graficznych.

Aspose.Note for Java

Aspose.Note for Java

Aspose.Note dla Java API umożliwia oprogramowaniu opartemu na Javie programowe radzenie sobie z Microsoft OneNote bez jego instalowania na serwerze. Jest to czysta alternatywa dla modelu obiektowego Microsoft OneNote i zapewnia lepszą wydajność i łatwość obsługi do zarządzania dokumentami OneNote.

Aspose.CAD for Java

Aspose.CAD for Java

Aspose.CAD for Java oferuje konwersję plików rysunków AutoCAD DXF i DWG na pliki PDF i obrazy rastrowe. Będąc natywnym interfejsem API, nie wymaga AutoCAD ani żadnego oprogramowania.

Aspose.3D for Java

Aspose.3D for Java

Aspose.3D for Java API jest przeznaczony do tworzenia, edytowania, manipulowania i zapisywania formatów 3D. Umożliwia aplikacjom Java łączenie się z dokumentami 3D bez instalowania jakiegokolwiek pakietu oprogramowania na komputerze i pomaga programistom w modelowaniu i tworzeniu światów gier i scen do wizualizacji projektu.

Aspose.HTML for Java

Aspose.HTML for Java

Aspose.HTML for Java to zaawansowany interfejs API do manipulacji HTML, który umożliwia tworzenie, ładowanie, edytowanie lub konwertowanie dokumentów (X)HTML w aplikacjach Java. Interfejs API zapewnia również silnik renderowania o wysokiej wierności dla plików PDF, XPS i wielu formatów obrazów rastrowych.

Aspose.Page for Java

Aspose.Page for Java

Aspose.Page for Java to interfejs API do analizowania i przetwarzania dokumentów PostScript i XPS. Programiści mogą łatwo konwertować pliki PS i EPS do formatów PDF i obrazów rastrowych. API umożliwia także programistom tworzenie, analizowanie i zapisywanie plików XPS bez żadnych zależności.

Aspose.PSD for Java

Aspose.PSD for Java

Aspose.PSD for Java to interfejs API do manipulacji formatami programu Photoshop. Programiści mogą łatwo tworzyć, ładować, konwertować i modyfikować formaty PSD i PSB. API może wykonywać różne operacje, takie jak dodawanie znaków wodnych, kompresja, obracanie, skalowanie i inne, bez konieczności instalowania programu Adobe Photoshop.

Aspose.OMR for Java

Aspose.OMR for Java

Aspose.OMR for Java to interfejs API do rozpoznawania znaków optycznych ze zdigitalizowanych obrazów arkuszy OMR, a także z różnych formatów obrazów, takich jak BMP, JPG, TIF, TIFF, GIF. API przechwytuje dane oznaczone przez człowieka z formularzy dokumentów, takich jak ankiety, kwestionariusze, MCQ itp. Podstawą rozpoznawania jest znacznik szablonu z graficznym odwzorowaniem elementów, które mają być rozpoznane na zeskanowanych obrazach.

Aspose.PUB for Java

Aspose.PUB for Java

Aspose.PUB for Java to interfejs API, który umożliwia odczytywanie plików Microsoft Publisher i konwersję do formatu PDF. Co więcej, API pozwala na pracę z formatem .pub bez konieczności wchodzenia w szczegóły podstawowej struktury formatu pliku bez żadnych zależności od Microsoft Publisher.

Aspose.Font for Java

Aspose.Font for Java

Aspose.Font for Java to interfejs API do ładowania i rysowania czcionek, który obsługuje wiele formatów czcionek. Może z łatwością wykonywać operacje na plikach czcionek, takie jak ładowanie czcionek z dysku lub strumienia, odczytywanie glifów i informacji metrycznych, a także wykrywanie symboli łacińskich, renderowanie tekstu za pomocą glifów czcionek i wiele innych.

Aspose.TeX for Java

Aspose.TeX for Java

Aspose.TeX for Java to API składu plików TeX. Może łatwo składać pliki TeX, aby uzyskać dokumenty w różnych formatach, takich jak XPS, PDF, PNG, JPEG, TIFF i BMP. Oferuje również tworzenie niestandardowych formatów TeX.

Zaawansowane funkcje Aspose.Total dla interfejsów API Java

Generuj raporty Word za pomocą korespondencji seryjnej

Twórz pulpity nawigacyjne programu Excel z wykresami i Tabele przestawne

Renderowanie i drukowanie w wysokiej wierności

Utwórz & manipulować dokumentami PDF

Twórz pliki prezentacji z nowymi slajdami lub klonując istniejące

Konwertuj metapliki Windows (WMF) na inne formaty graficzne

Wyodrębnij tekst z obrazów za pomocą OCR

Konwertuj PostScript PS & Pliki EPS do PDF i obrazy

Twórz, manipuluj lub konwertuj pliki XPS

Eksportuj rysunki programu Visio do formatu PDF, XML, obrazu, XPS, HTML i nie tylko

Zarządzaj wiadomościami i amp; pliki archiwum wiadomości

Rysuj lub przekształcaj obrazy w locie

Przetwarzaj wiele formatów plików

Aspose.Total for Java umożliwia zbudowanie niezwykle wszechstronnego systemu przetwarzania plików, zdolnego do obsługi wielu popularnych formatów plików. Możesz łatwo otwierać, tworzyć, modyfikować, a nawet konwertować między sobą formaty plików następujących typów.

 • Dokumenty Microsoft Word
 • Arkusze Excel
 • Prezentacje PowerPoint
 • Dokumenty Adobe PDF
 • Rysunki Microsoft Visio
 • E-maile z Outlooka
 • Dokumenty Microsoft Project
 • Dokumenty Microsoft OneNote
 • Rysunki AutoCAD & Formaty 3D
 • Obrazy
 • pliki HTML

Pakiety z funkcjami użytkowymi

Aspose.Total for Java to zestaw przydatnych narzędziowych interfejsów API umożliwiających dodawanie funkcji OCR i kodów kreskowych do aplikacji Java, tworzenie & wykorzystują wzorce powtarzalności i wykorzystują protokoły sieciowe, w tym SMTP, POP3, IMAP, MIME, DNS, FTP, ICMP i WHOIS.

Automatyzacja Microsoft Office – nie jest potrzebna

Aspose.Total for Java jest zbudowany przy użyciu kodu zarządzanego, który nie wymaga instalowania pakietu Microsoft Office na komputerze, aby pracować z obsługiwanymi formatami dokumentów. Jest to doskonała alternatywa automatyzacji Microsoft Office pod względem obsługiwanych funkcji, bezpieczeństwa, stabilności, skalowalności, szybkości i ceny.

Co ludzie mówią

Nie wierz nam tylko na słowo. Zobacz, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat interfejsów API Aspose.Total.

 
 
Zobacz studia przypadków