Konwertuj format JSON na DOCM za pomocą Javy

Lokalny interfejs Java API do przetwarzania JSON na DOCM bez użycia Microsoft® Word

 

Używając Aspose.Total for Java możesz przekonwertować JSON na DOCM w swoich aplikacjach Java w dwuetapowym procesie. Po pierwsze, używając Aspose.Cells for Java możesz przetworzyć JSON na PDF. W drugim kroku możesz przekonwertować plik PDF na DOCM za pomocą interfejsu API przetwarzania tekstu Aspose.Words for Java .

Konwertuj format JSON na DOCM przez Javę

  1. Utwórz nowy obiekt Workbook i odczytaj prawidłowe dane JSON z pliku
  2. Zaimportuj plik JSON do arkusza roboczego za pomocą klasy JsonUtility i [Save]( https://reference.aspose.com/ cell/java/com.aspose.cells/workbook#save(java.lang.String,%20com.aspose.cells.SaveOptions)) to jako PDF
  3. Załaduj dokument PDF za pomocą klasy Document
  4. Zapisz dokument w formacie DOCM za pomocą Save metoda

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo użyć Aspose.Total for Java bezpośrednio z projektu opartego na Maven i dołącz biblioteki do swojego pom.xml.

Możesz też pobrać plik ZIP ze strony downloads .

Wymagania dotyczące konwersji

Ponadto interfejs API umożliwia ustawienie opcji układu dla JSON podczas analizowania JSON do DOCM przy użyciu JsonLayoutOptions . Umożliwia przetwarzanie tablicy jako tabeli, ignorowanie wartości null, ignorowanie tytułu tablicy, ignorowanie tytułu obiektu, konwersję ciągu na liczbę lub datę, ustawianie formatu daty i liczby oraz ustawianie stylu tytułu. Wszystkie te opcje umożliwiają prezentację danych zgodnie z własnymi potrzebami. Poniższy fragment kodu pokazuje, jak ustawić opcje układu.

Ustaw układ i konwertuj format JSON na DOCM za pomocą Java

Korzystając z API, możesz również przetworzyć JSON na DOCM ze znakiem wodnym. Aby dodać znak wodny do dokumentu DOCM, możesz najpierw przekonwertować plik JSON na PDF i dodać do niego znak wodny. Aby dodać znak wodny, załaduj nowo utworzony plik PDF za pomocą klasy Document , utwórz instancję TextWatermarkOptions i ustaw jego właściwości, wywołaj metodę Watermark.setText i przekaż tekst znaku wodnego i obiekt TextWatermarkOptions. Po dodaniu znaku wodnego możesz zapisać dokument w DOCM.

Eksploruj JSON opcji konwersji z Java

Przelicz JSONs na APNG (Animowana przenośna grafika sieciowa)
Przelicz JSONs na CHM (Skompilowany plik pomocy HTML)
Przelicz JSONs na DICOM (Obrazowanie cyfrowe i komunikacja w medycynie)
Przelicz JSONs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DXF (Format wymiany rysunków Autodesk)
Przelicz JSONs na EMZ (Skompresowany rozszerzony metaplik systemu Windows)
Przelicz JSONs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz JSONs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz JSONs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz JSONs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz JSONs na MOBI (Otwórz format ebooka)
Przelicz JSONs na ODP (Format prezentacji OpenDocument)
Przelicz JSONs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTP (Standardowy format OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz JSONs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz JSONs na POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTM (Plik szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz JSONs na PPS (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz JSONs na PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PPSX (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz JSONs na PPT (Prezentacja Powerpoint)
Przelicz JSONs na PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PS (Plik PostScript)
Przelicz JSONs na PSD (Dokument Photoshopa)
Przelicz JSONs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz JSONs na SVGZ (Skompresowana skalowalna grafika wektorowa)
Przelicz JSONs na TGA (Karta graficzna Truevision)
Przelicz JSONs na WMF (Metaplik systemu Windows)
Przelicz JSONs na WMZ (Skompresowany metaplik systemu Windows)
Przelicz JSONs na WORD (Formaty plików edytora tekstu)
Przelicz JSONs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)

Co to jest JSON Format pliku

Format pliku JSON (JavaScript Object Notation) to lekki i szeroko stosowany format wymiany danych. Wywodzi się z języka programowania JavaScript, ale obecnie jest niezależny od języka i obsługiwany przez różne języki programowania. Pliki JSON przechowują dane w ustrukturyzowanym i czytelnym formacie, dzięki czemu są łatwe do zrozumienia i przetwarzania zarówno przez ludzi, jak i przez maszyny.

Pliki JSON składają się z par klucz-wartość zorganizowanych w hierarchiczną strukturę. Reprezentują dane w prosty i intuicyjny sposób za pomocą obiektów (ujętych w nawiasy klamrowe {}) oraz tablic (ujętych w nawiasy kwadratowe []). Każdy klucz jest sparowany z odpowiednią wartością, która może być ciągiem znaków, liczbą, wartością logiczną, wartością null, obiektem lub tablicą. Ta elastyczność pozwala JSON obsługiwać złożone i zagnieżdżone struktury danych.

Jedną z głównych zalet formatu JSON jest jego prostota i łatwość użycia. Jego lekkość i minimalna składnia sprawiają, że jest wydajny do przesyłania danych przez sieci i przechowywania w plikach. Pliki JSON są powszechnie używane do wymiany danych między serwerami internetowymi a klientami, a także do plików konfiguracyjnych, interfejsów API i przechowywania danych strukturalnych.

Pliki JSON są czytelne dla człowieka i można je łatwo zrozumieć i zmodyfikować za pomocą tekstu redaktor. Można je również odczytywać maszynowo, co pozwala aplikacjom efektywnie analizować i przetwarzać dane JSON. Wiele języków programowania zapewnia wbudowane biblioteki lub pakiety do pracy z JSON, upraszczając analizę i serializację danych JSON.

Czytaj więcej

Co to jest DOCM Format pliku

Format pliku DOCM to rozszerzenie używane przez Microsoft Word do wskazania dokumentu zawierającego makra. Microsoft Word to szeroko stosowany edytor tekstu, który umożliwia użytkownikom tworzenie i edytowanie różnego rodzaju dokumentów. Makra w programie Word to małe programy lub skrypty, które automatyzują powtarzalne zadania, zwiększają funkcjonalność lub dodają niestandardowe funkcje do dokumentów.

Włączenie makr do plików DOCM umożliwia użytkownikom automatyzację zadań w dokumentach programu Word, takich jak wykonywanie złożonych obliczeń, generowania zawartości dynamicznej lub stosowania określonego formatowania. Makra są zwykle pisane w języku Visual Basic for Applications (VBA), języku programowania zintegrowanym z aplikacjami pakietu Microsoft Office.

Korzystając z makr, użytkownicy mogą usprawnić przepływ pracy, zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność. Mogą tworzyć spersonalizowane szablony, automatyzować formatowanie dokumentów lub opracowywać niestandardowe rozwiązania dostosowane do ich konkretnych potrzeb. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do makr w plikach DOCM i je wykonywać, zapewniając interaktywne i dynamiczne działanie dokumentu.

Należy pamiętać, że pliki DOCM mogą potencjalnie zawierać złośliwe makra, ponieważ makra mogą być używane do wykonywania szkodliwych działań lub rozpowszechniać złośliwe oprogramowanie. Ze względów bezpieczeństwa program Microsoft Word stosuje różne ustawienia zabezpieczeń w celu ograniczenia wykonywania makr w plikach DOCM. Użytkownicy są zazwyczaj proszeni o włączenie lub wyłączenie makr podczas otwierania pliku DOCM z nieznanego lub niezaufanego źródła.

Format DOCM jest w pełni zgodny z programem Microsoft Word i można go otwierać, edytować i zapisywać za pomocą aplikacji. Jednak zgodność z innym oprogramowaniem do edycji tekstu lub starszymi wersjami programu Microsoft Word może się różnić. Aby zapewnić kompatybilność między różnymi platformami, zaleca się zapisywanie plików DOCM w alternatywnych formatach, takich jak DOCX, które nie obsługują makr.

Czytaj więcej