Konwertuj format JSON na SVGZ przez Java

Java API do parsowania formatu JSON do SVGZ w dowolnych aplikacjach Java J2SE, J2EE, J2ME

 

Używając Aspose.Total for Java , możesz przekonwertować format JSON na SVGZ w dowolnej aplikacji Java w dwóch prostych krokach. Po pierwsze, używając Aspose.Cells for Java , możesz przetworzyć JSON na JPEG. Następnie, używając Aspose.Imaging for Java , możesz przekonwertować JPEG na SVGZ.

Konwertuj format JSON na SVGZ przez Java

  1. Utwórz nowy obiekt Skoroszyt i otwórz plik JSON
  2. Zapisz JSON jako JPEG za pomocą save metoda
  3. Załaduj dokument JPEG przy użyciu klasy Image
  4. Zapisz dokument w formacie SVGZ za pomocą save metoda

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo użyć Aspose.Total for Java bezpośrednio z projektu opartego na Maven i dołącz biblioteki do swojego pom.xml.

Możesz też pobrać plik ZIP ze strony downloads .

Wymagania dotyczące konwersji

Ponadto API umożliwia parsowanie JSON do SVGZ z określonymi opcjami układu. Aby określić opcje układu, możesz użyć klasy JsonLayoutOptions . Pozwala przetwarzać tablicę jako tabelę, ignorować wartości null, ignorować tytuł tablicy, ignorować tytuł obiektu, konwertować ciąg na liczbę lub datę, ustawić format daty i liczby oraz ustawić styl tytułu. Wszystkie te opcje umożliwiają prezentację danych zgodnie z własnymi potrzebami. Poniższy fragment kodu pokazuje, jak ustawić opcje układu.

Ustaw układ i konwertuj format JSON na SVGZ przez Java

Korzystając z API, możesz również przekonwertować JSON na SVGZ ze znakiem wodnym w swoim dokumencie SVGZ. Aby dodać do niego znak wodny, możesz najpierw przekonwertować JSON na JPEG i dodać do niego znak wodny. Aby dodać znak wodny, załaduj plik obrazu za pomocą klasy Image , utwórz obiekt klasy Graphics i zainicjuj ją obiektem Image, utwórz nowy Matrix i ustaw translację i transformację pod żądanym kątem oraz dodaj znak wodny za pomocą Graphics.drawString . Po dodaniu znaku wodnego do obrazu możesz zapisać plik JPEG w formacie SVGZ.

Eksploruj JSON opcji konwersji z Java

Przelicz JSONs na APNG (Animowana przenośna grafika sieciowa)
Przelicz JSONs na CHM (Skompilowany plik pomocy HTML)
Przelicz JSONs na DICOM (Obrazowanie cyfrowe i komunikacja w medycynie)
Przelicz JSONs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz JSONs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz JSONs na DXF (Format wymiany rysunków Autodesk)
Przelicz JSONs na EMZ (Skompresowany rozszerzony metaplik systemu Windows)
Przelicz JSONs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz JSONs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz JSONs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz JSONs na JPEG2000 (Format obrazu J2K)
Przelicz JSONs na MOBI (Otwórz format ebooka)
Przelicz JSONs na ODP (Format prezentacji OpenDocument)
Przelicz JSONs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTP (Standardowy format OpenDocument)
Przelicz JSONs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz JSONs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz JSONs na POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTM (Plik szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
Przelicz JSONs na POWERPOINT (Pliki prezentacji)
Przelicz JSONs na PPS (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz JSONs na PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PPSX (Pokaz slajdów PowerPointa)
Przelicz JSONs na PPT (Prezentacja Powerpoint)
Przelicz JSONs na PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
Przelicz JSONs na PS (Plik PostScript)
Przelicz JSONs na PSD (Dokument Photoshopa)
Przelicz JSONs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz JSONs na TGA (Karta graficzna Truevision)
Przelicz JSONs na WMF (Metaplik systemu Windows)
Przelicz JSONs na WMZ (Skompresowany metaplik systemu Windows)
Przelicz JSONs na WORD (Formaty plików edytora tekstu)
Przelicz JSONs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)

Co to jest JSON Format pliku

Format pliku JSON (JavaScript Object Notation) to lekki i szeroko stosowany format wymiany danych. Wywodzi się z języka programowania JavaScript, ale obecnie jest niezależny od języka i obsługiwany przez różne języki programowania. Pliki JSON przechowują dane w ustrukturyzowanym i czytelnym formacie, dzięki czemu są łatwe do zrozumienia i przetwarzania zarówno przez ludzi, jak i przez maszyny.

Pliki JSON składają się z par klucz-wartość zorganizowanych w hierarchiczną strukturę. Reprezentują dane w prosty i intuicyjny sposób za pomocą obiektów (ujętych w nawiasy klamrowe {}) oraz tablic (ujętych w nawiasy kwadratowe []). Każdy klucz jest sparowany z odpowiednią wartością, która może być ciągiem znaków, liczbą, wartością logiczną, wartością null, obiektem lub tablicą. Ta elastyczność pozwala JSON obsługiwać złożone i zagnieżdżone struktury danych.

Jedną z głównych zalet formatu JSON jest jego prostota i łatwość użycia. Jego lekkość i minimalna składnia sprawiają, że jest wydajny do przesyłania danych przez sieci i przechowywania w plikach. Pliki JSON są powszechnie używane do wymiany danych między serwerami internetowymi a klientami, a także do plików konfiguracyjnych, interfejsów API i przechowywania danych strukturalnych.

Pliki JSON są czytelne dla człowieka i można je łatwo zrozumieć i zmodyfikować za pomocą tekstu redaktor. Można je również odczytywać maszynowo, co pozwala aplikacjom efektywnie analizować i przetwarzać dane JSON. Wiele języków programowania zapewnia wbudowane biblioteki lub pakiety do pracy z JSON, upraszczając analizę i serializację danych JSON.

Co to jest SVGZ Format pliku

Format pliku SVGZ (Scalable Vector Graphics Compressed) jest skompresowaną wersją formatu SVG (Scalable Vector Graphics). SVG to format grafiki wektorowej oparty na XML, używany do wyświetlania i przechowywania dwuwymiarowej grafiki wektorowej z obsługą interaktywności i animacji. Z drugiej strony pliki SVGZ to pliki SVG, które zostały skompresowane przy użyciu kompresji gzip, co skutkuje mniejszymi rozmiarami plików.

Kompresja plików SVG do formatu SVGZ oferuje kilka korzyści. Po pierwsze, znacznie zmniejsza rozmiar pliku, ułatwiając i przyspieszając przesyłanie przez sieci i ładowanie stron internetowych. To sprawia, że pliki SVGZ idealnie nadają się do grafiki internetowej, zwłaszcza w scenariuszach, w których przepustowość jest ograniczona lub gdy optymalizacja wydajności strony internetowej ma kluczowe znaczenie.

Pliki SVGZ można tworzyć, kompresując istniejące pliki SVG za pomocą narzędzi programowych lub narzędzi obsługujących kompresję gzip . Skompresowane pliki SVGZ można rozpakować z powrotem do ich oryginalnego formatu SVG za pomocą kompatybilnego oprogramowania lub bibliotek.

Podobnie jak SVG, pliki SVGZ są szeroko obsługiwane przez nowoczesne przeglądarki internetowe oraz różne aplikacje do projektowania i edycji. Pozwalają na wysokiej jakości skalowalną grafikę, wyraźne renderowanie tekstu oraz możliwość interakcji z elementami za pomocą CSS i JavaScript.

Pliki SVGZ są powszechnie używane do różnych celów, w tym grafiki internetowej, ikon, logo, infografiki i ilustracje. Oferują zalety mniejszych rozmiarów plików przy jednoczesnym zachowaniu zalet formatu SVG, takich jak niezależność rozdzielczości i bezstratna skalowalność.