Java API do renderowania e-maili do MD

Eksportuj MSG do MD za pomocą lokalnego interfejsu API Java bez korzystania z zależności innych firm

 

Konwersja wiadomości e-mail to potężna funkcja, którą programiści Java mogą zintegrować z dowolnymi aplikacjami Java J2SE, J2EE, J2ME za pośrednictwem Aspose.Total for Java . Korzystając z dwóch interfejsów API w pakiecie, możesz przekonwertować e-mail MSG na MD bez żadnych zależności od stron trzecich. Po pierwsze, możesz użyć interfejsu Msg Manipulation API Aspose.Email for Java , aby przekonwertować format pliku MSG na HTML. Po drugie, możesz renderować HTML do MD za pomocą interfejsu API przetwarzania dokumentów Aspose.Words for Java .

Jak przekonwertować MSG na MD

  1. Otwórz plik MSG za pomocą klasy MailMessage
  2. Przekonwertuj MSG na HTML, używając save metoda
  3. Załaduj HTML za pomocą klasy Document
  4. Zapisz dokument w formacie MD za pomocą save metodę i ustaw MD jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Musisz użyć Aspose.Total for Java bezpośrednio z projektu opartego na Maven i dołącz biblioteki do swojego pom.xml.

Możesz też pobrać plik ZIP ze strony downloads .

// load the MSG file to be converted
MailMessage message = MailMessage.load("sourceFile.msg"); 
// save MSG as a HTML 
message.save("HtmlOutput.html", SaveOptions.getDefaultHtml());
// load HTML with an instance of Document
Document document = new Document("HtmlOutput.html");
// call save method while passing SaveFormat.MD
document.save("output.md", SaveFormat.MD);   

Eksploruj MSG opcji konwersji z Java

Przelicz MSGs na BMP (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz MSGs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz MSGs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na EMF (Rozszerzony format metaplików)
Przelicz MSGs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz MSGs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz MSGs na PNG (Przenośna grafika sieciowa)
Przelicz MSGs na JPEG (Wspólna Grupa Ekspertów Fotograficznych)
Przelicz MSGs na MD (język Markdowna)
Przelicz MSGs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz MSGs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz MSGs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz MSGs na PDF (format dokumentu przenośnego)
Przelicz MSGs na PNG (Przenośna grafika sieciowa)
Przelicz MSGs na PS (Plik PostScript)
Przelicz MSGs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz MSGs na SVG (Skalarna grafika wektorowa)
Przelicz MSGs na TIFF (Oznaczony format pliku obrazu)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na XPS (Specyfikacje papieru XML)
Przelicz MSGs na BMP (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz MSGs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz MSGs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na EMF (Rozszerzony format metaplików)
Przelicz MSGs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz MSGs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz MSGs na IMAGE (Pliki obrazów)
Przelicz MSGs na JPEG (Wspólna Grupa Ekspertów Fotograficznych)