Konwertuj TEX na WMZ przez Java

Eksportuj plik TEX do WMZ w dowolnej aplikacji Java J2SE, J2EE, J2ME bez użycia Adobe® Acrobat Reader

 

Możesz przekonwertować plik tex na obraz WMZ w Javie w dwóch prostych krokach. Po pierwsze, używając Aspose.PDF for Java , możesz wyeksportować TEX do JPEG. Następnie za pomocą interfejsu API przetwarzania obrazów Aspose.Imaging for Java możesz renderować JPEG do WMZ. Oba interfejsy API są objęte pakietem Aspose.Total for Java .

Eksportuj TEX do WMZ przez Javę

  1. Otwórz plik TEX za pomocą klasy Document
  2. Zainicjuj obiekt klasy i wyrenderuj TEX do formatu JPEG przy użyciu Process metoda
  3. Załaduj plik JPEG przy użyciu klasy Image
  4. Zapisz dokument w formacie WMZ za pomocą save metoda

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo użyć Aspose.Total for Java bezpośrednio z projektu opartego na Maven i dołącz biblioteki do swojego pom.xml.

Możesz też pobrać plik ZIP ze strony downloads .

Konwertuj TEX na WMZ w jednym pliku za pomocą Javy

API pozwala również na eksport pliku TEX do WMZ do pojedynczego pliku. Aby przekonwertować wszystkie strony, możesz najpierw wyrenderować dokument TEX do jednego pliku TIFF, a następnie wyeksportować plik TIFF do WMZ. Możesz otworzyć plik wejściowy za pomocą klasy Document i utworzyć obiekty urządzeń Resolution, TiffSettings i TIFF. Możesz uzyskać pojedynczy obraz TIFF za pomocą process metoda klasy TiffDevice . Na koniec możesz załadować plik TIFF za pomocą klasy Image i zapisać go w formacie WMZ za pomocą save .

Konwertuj TEX na WMZ za pomocą znaku wodnego za pomocą Javy

Korzystając z API, możesz również wyeksportować plik TEX do WMZ ze znakiem wodnym w swoim dokumencie WMZ. Aby dodać do niego znak wodny, możesz najpierw przekonwertować TEX na JPEG i dodać do niego znak wodny. Aby dodać znak wodny, załaduj plik obrazu za pomocą klasy Image , utwórz obiekt klasy Graphics i zainicjuj ją obiektem Image, utwórz nowy Matrix i ustaw translację i transformację pod żądanym kątem oraz dodaj znak wodny za pomocą Graphics.drawString . Po dodaniu znaku wodnego do obrazu możesz zapisać plik JPEG w formacie WMZ.

Konwertuj i obracaj TEX do pliku WMZ za pomocą Java

Korzystając z interfejsu API, możesz również obracać wyjściowy obraz WMZ zgodnie z własnymi potrzebami. Metoda Image.rotateFlip może służyć do obracania obrazu o 90/180/270 stopni i odwracania obrazu w poziomie lub w pionie. Biblioteka zapewnia proste metody wykonywania złożonych operacji, jednocześnie hermetyzując wszystkie brzydkie szczegóły. Możesz określić typ obracania i odwracania, który ma być zastosowany do obrazu. Aby obrócić i odwrócić obraz, możesz załadować przekonwertowany obraz JPEG za pomocą klasy Image i wywołać obraz. metodę rotateFlip z określeniem odpowiedniego RotateFlipType .