Eksportuj TEX do XLSB przez Javę

Konwertuj plik TEX na XLSB, używając lokalnego interfejsu API Java w dowolnej aplikacji Java J2SE, J2EE, J2ME

 

Używając Aspose.Total for Java możesz zintegrować funkcję konwersji TEX na XLSB w swoich aplikacjach Java w dwuetapowym procesie. Po pierwsze, używając Aspose.PDF for Java możesz renderować TEX do XLSX. W drugim kroku możesz przekonwertować XLSX na XLSB, korzystając z interfejsu API do programowania arkuszy kalkulacyjnych Aspose.Cells for Java .

Konwertuj plik TEX na XLSB za pomocą Java

  1. Otwórz plik TEX za pomocą klasy Document
  2. Konwertuj TEX na XLSX, używając save metoda
  3. Załaduj dokument XLSX za pomocą klasy Workbook
  4. Zapisz dokument w formacie XLSB, używając save metoda

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo użyć Aspose.Total for Java bezpośrednio z projektu opartego na Maven i dołącz Aspose.PDF for Java i Aspose.Cells for Java w pliku pom.xml.

Wymagania dotyczące konwersji

Jeśli dokument TEX jest chroniony hasłem, nie można go przekonwertować na XLSB bez hasła. Korzystając z interfejsu API, możesz najpierw otworzyć chroniony dokument przy użyciu prawidłowego hasła, a następnie przekonwertować go. Aby otworzyć zaszyfrowany plik, możesz zainicjować nowe wystąpienie Dokumentu i przekaż nazwę pliku i hasło jako argumenty.

Konwertuj chroniony plik TEX na XLSB za pomocą Javy

Konwertując plik TEX na XLSB, możesz także dodać znak wodny do wyjściowego formatu pliku XLSB. Aby dodać znak wodny, utwórz nowy skoroszyt, aby otworzyć przekonwertowany plik XLSX. Wybierz arkusz roboczy za pomocą jego indeksu, utwórz kształt i użyj jego funkcji addTextEffect, ustaw kolory, przezroczystość i nie tylko. Następnie możesz zapisać dokument XLSX jako XLSB ze znakiem wodnym.