Eksportuj XPS do MD przez Javę

Konwertuj plik XPS na MD, używając lokalnego interfejsu API Java w dowolnej aplikacji Java J2SE, J2EE, J2ME

 

Używając Aspose.Total for Java możesz zintegrować funkcję konwersji XPS na MD w swoich aplikacjach Java w dwuetapowym procesie. Po pierwsze, używając Aspose.PDF for Java możesz renderować XPS do XLSX. W drugim kroku możesz przekonwertować XLSX na MD, korzystając z interfejsu API do programowania arkuszy kalkulacyjnych Aspose.Cells for Java .

Konwertuj plik XPS na MD za pomocą Java

  1. Otwórz plik XPS za pomocą klasy Document
  2. Konwertuj XPS na XLSX, używając save metoda
  3. Załaduj dokument XLSX za pomocą klasy Workbook
  4. Zapisz dokument w formacie MD, używając save metoda

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo użyć Aspose.Total for Java bezpośrednio z projektu opartego na Maven i dołącz Aspose.PDF for Java i Aspose.Cells for Java w pliku pom.xml.

Wymagania dotyczące konwersji

Jeśli dokument XPS jest chroniony hasłem, nie można go przekonwertować na MD bez hasła. Korzystając z interfejsu API, możesz najpierw otworzyć chroniony dokument przy użyciu prawidłowego hasła, a następnie przekonwertować go. Aby otworzyć zaszyfrowany plik, możesz zainicjować nowe wystąpienie Dokumentu i przekaż nazwę pliku i hasło jako argumenty.

Konwertuj chroniony plik XPS na MD za pomocą Javy

Konwertując plik XPS na MD, możesz także dodać znak wodny do wyjściowego formatu pliku MD. Aby dodać znak wodny, utwórz nowy skoroszyt, aby otworzyć przekonwertowany plik XLSX. Wybierz arkusz roboczy za pomocą jego indeksu, utwórz kształt i użyj jego funkcji addTextEffect, ustaw kolory, przezroczystość i nie tylko. Następnie możesz zapisać dokument XLSX jako MD ze znakiem wodnym.