Eksportuj XPS do ODS przez Javę

Konwertuj plik XPS na ODS, używając lokalnego interfejsu API Java w dowolnej aplikacji Java J2SE, J2EE, J2ME

 

Używając Aspose.Total for Java możesz zintegrować funkcję konwersji XPS na ODS w swoich aplikacjach Java w dwuetapowym procesie. Po pierwsze, używając Aspose.PDF for Java możesz renderować XPS do XLSX. W drugim kroku możesz przekonwertować XLSX na ODS, korzystając z interfejsu API do programowania arkuszy kalkulacyjnych Aspose.Cells for Java .

Konwertuj plik XPS na ODS za pomocą Java

  1. Otwórz plik XPS za pomocą klasy Document
  2. Konwertuj XPS na XLSX, używając save metoda
  3. Załaduj dokument XLSX za pomocą klasy Workbook
  4. Zapisz dokument w formacie ODS, używając save metoda

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo użyć Aspose.Total for Java bezpośrednio z projektu opartego na Maven i dołącz Aspose.PDF for Java i Aspose.Cells for Java w pliku pom.xml.

Wymagania dotyczące konwersji

Jeśli dokument XPS jest chroniony hasłem, nie można go przekonwertować na ODS bez hasła. Korzystając z interfejsu API, możesz najpierw otworzyć chroniony dokument przy użyciu prawidłowego hasła, a następnie przekonwertować go. Aby otworzyć zaszyfrowany plik, możesz zainicjować nowe wystąpienie Dokumentu i przekaż nazwę pliku i hasło jako argumenty.

Konwertuj chroniony plik XPS na ODS za pomocą Javy

Konwertując plik XPS na ODS, możesz także dodać znak wodny do wyjściowego formatu pliku ODS. Aby dodać znak wodny, utwórz nowy skoroszyt, aby otworzyć przekonwertowany plik XLSX. Wybierz arkusz roboczy za pomocą jego indeksu, utwórz kształt i użyj jego funkcji addTextEffect, ustaw kolory, przezroczystość i nie tylko. Następnie możesz zapisać dokument XLSX jako ODS ze znakiem wodnym.