Eksportuj XSLFO do TXT przez Javę

Konwertuj plik XSLFO na TXT, używając lokalnego interfejsu API Java w dowolnej aplikacji Java J2SE, J2EE, J2ME

 

Używając Aspose.Total for Java możesz zintegrować funkcję konwersji XSLFO na TXT w swoich aplikacjach Java w dwuetapowym procesie. Po pierwsze, używając Aspose.PDF for Java możesz renderować XSLFO do XLSX. W drugim kroku możesz przekonwertować XLSX na TXT, korzystając z interfejsu API do programowania arkuszy kalkulacyjnych Aspose.Cells for Java .

Konwertuj plik XSLFO na TXT za pomocą Java

  1. Otwórz plik XSLFO za pomocą klasy Document
  2. Konwertuj XSLFO na XLSX, używając save metoda
  3. Załaduj dokument XLSX za pomocą klasy Workbook
  4. Zapisz dokument w formacie TXT, używając save metoda

Wymagania dotyczące konwersji

Możesz łatwo użyć Aspose.Total for Java bezpośrednio z projektu opartego na Maven i dołącz Aspose.PDF for Java i Aspose.Cells for Java w pliku pom.xml.

Wymagania dotyczące konwersji

Jeśli dokument XSLFO jest chroniony hasłem, nie można go przekonwertować na TXT bez hasła. Korzystając z interfejsu API, możesz najpierw otworzyć chroniony dokument przy użyciu prawidłowego hasła, a następnie przekonwertować go. Aby otworzyć zaszyfrowany plik, możesz zainicjować nowe wystąpienie Dokumentu i przekaż nazwę pliku i hasło jako argumenty.

Konwertuj chroniony plik XSLFO na TXT za pomocą Javy

Konwertując plik XSLFO na TXT, możesz także dodać znak wodny do wyjściowego formatu pliku TXT. Aby dodać znak wodny, utwórz nowy skoroszyt, aby otworzyć przekonwertowany plik XLSX. Wybierz arkusz roboczy za pomocą jego indeksu, utwórz kształt i użyj jego funkcji addTextEffect, ustaw kolory, przezroczystość i nie tylko. Następnie możesz zapisać dokument XLSX jako TXT ze znakiem wodnym.